Skála Dunaújváros


Dunaújvárosi Hírlap – 1980. december 19.

A Skála áruházról a szövetkezet vezetőivel

Milyen lesz, ha elkészül?

Szemlátomást halad a Skála áruház építése. A nyáron még csak egy gödör tátongott a majdani bevásárlóközpont helyén, azóta kész az alapozás, magasba emelkedtek a tartópillérek, amelyek “vállaira” óriás autódaru helyezi fel sorban a hatalmas födémgerendákat. Most már bizonyos, hogy lesz igazi áruháza Dunaújvárosnak, az országos Skála-hálózatból nem marad ki városunk.

Skáláról-Skálára

Ha elkészül, milyen lesz ennek az áruháznak a belső elrendezése, s egyáltalán mikor veheti birtokába a vásárlóközönség? Ki üzemelteti majd ezt az áruházat, s milyen előnyöket ígér a Skála-áruházi rendszerhez való tartozás? Ilyen és hasonló a kérdésekre kerestünk választ munkásszövetkezet elnökével Szabó Gyulával és főosztályvezetőjével Kiss Tibornéval folytatott beszélgetésünk alkalmával.

– Mikorra várható azáruház megnyitása?
 A szerződés szerinti befejezési határidő 1983. május 1. Ezt indokolatlanul távolinak tartjuk. Jó lenne, ha már az 1982. karácsony előtti csúcsforgalom idejére kész lenne a Skála. Kértük a kivitelezőt, hogy hozza előbbre a határidőt, de kérésünkre még nem kaptunk választ. Mégis bízunk az ígért határidőnél korábbi áruháznyitásban, márcsak azért is, mert bizonyos berendezések beszerzését is ideértve, összesen 12 millió forint értékű munka elvégzését vállalta magára szövetkezetünk. Az pedig köztudott, hogy a szakipari munka késlelteti sok építmény gyorsabb elkészültét.
– Körvonalazódott-e már, hogy milyen osztályokkal, szolgáltatásokkal nyílik majd meg a Skála áruház, s mekkora lesz a hasznos alapterülete? A munkásszövetkezet gyakran lepi meg új kezdeményezéssel, új ötlettel a vásárlóközönséget. Itt számíthatunk-e ilyesmire?
– Az áruház végleges, részletes beosztását korai lenne már most eldönteni. Az újdonságtervekből annyi már bizonyos, hogy ruhatárral és csomagmegőrzővel fogadjuk a vásárlókat. Talán újdonságnak hat, egyébként a Skála-áruházak többségére jellemző, hogy étel- és koktélbárt üzemeltetünk majd Habana-Club néven a földszinten, amely az eladótérből is, az utca felől is megközelíthető, s az áruházétól eltérő lehet a nyitvatartása. Az is biztos már, hogy a földszinten a Piac téri ABC-nél valamivel kisebb, de eléggé nagy területen szupermarketet rendezünk be, ahol élelmiszerek, s egyéb napi cikkek lesznek kaphatók. A földszinten lesz még egy virágüzlet, egy könyv-újságkioszk, s itt biztosítunk területet a keddtől-keddig akció számára. Berendezünk kisebb alapterületű eladóteret az alagsorban. Itt a lakásfelszerelési cikkeket találhatják meg a vásárlók. A többi osztály az emeleten lesz az illatszertől a híradástechnikáig, a kultúrcikkektől a konfekció és méteráru osztályig. Az is eldőlt már, hogy bútort nem árusítunk az áruházban.
– Elegendő lesz-e a hely élelmiszer-árusítás mellett az iparcikkek számára?
– Feltétlenül. Az áruház hasznos alapterülete 4083 négyzetméter, kétszerese a Kék Duna Áruházénak. Egyeztetjük terveinket a Dunakerrel, s elsősorban azokban az árucsoportokban alakítunk ki nagyobb kínálatot, ahol szűkebb a Kék Duna és a szakboltok választéka, s fordítva. Lényeg, hogy a két áruház valamelyikében mindenki megtalálja, amit keres…
– Szolgáltatásokat nyújt-e majd az áruház a pesti Skálához hasonlóan?
– Igen. Még nem dőlt el, hogy milyen szolgáltatásokkal nyílik meg az áruház, de az biztos, hogy tíz-tizenkét féle szolgáltatással a vásárlók rendelkezésére állunk.
– Nem beszéltünk még az áruház kiszolgáló traktusairól, a személyzet számára biztosított feltételekről.
– Az áruház kiszolgáló része öt szintes lesz. A terület nagyobb részét raktárak foglalják el, de jut hely a személyzeti öltözőknek, étkezőhelyeknek, rendészetnek. Újdonság lesz, hogy férfi-női fodrászatot nyitunk személyzet számára. Ez szociális juttatás is, de nemcsak az. A Skála-coop áruházak egységes rendszeréből következően az eladók formaruhát viselnek, s elvárás velük szemben, hogy jól ápoltak legyenek. Ennek az elvárásnak az érvényrejuttatásához nyújt segítséget majd a személyzeti fodrászat.

Skála Dunaújváros Áruház

– A Szövetkezet című folyóiratban a tavasszal cikk jelent meg az épülő dunaújvárosi áruházról, s arról, hogy Fazekas Lajos nyugdíjas kétezer forintot ajánlott fel az áruházépítéséhez. Hadd kérdezzem, kinek a pénzéből, s mennyiért épül meg ez az áruház, s mi szükség van a szövetkezeti tagság pénzére?
– Az áruház 147 millió forintba kerül. Az építés költségeihez hozzájárult a megyei, a városi tanács, a SZÖVOSZ, a MESZÖV. De mert mindez, s a saját pénzünk együttesen sem volt elegendő, a hiányzó összeget bankhitelből kellett kiegészíteni, így jött össze az építéshez szükséges pénz. Enélkül nem is kezdődhetett volna meg a beruházás. Gondjainkat az okozza, hogy árubeszerzésre, az áruház “megtöltésére” kevesebb pénzünk marad, mint amennyi ideális lenne. A szövetkezeti tagság, Fazekas Lajos említett példájához hasonlóan árubeszerzéseinkhez tudna hathatós segítséget nyújtani. Ha a szövetkezeti tagok kölcsönadnák megtakarított pénzüket – ezt érvényes jogszabályok lehetővé teszik – gazdagabb áruválasztékkal nyithatnánk meg Skála áruházunkat, ha elérkezik az avatás napja.
– Kié lesz tulajdonképpen a most épülő, országos hálózat tagjaként megnyíló Skála áruház?
– Indokolt a kérdés, márcsak azért is, mert az országban a tulajdon szerinti hovatartozást illetően többféle Skála áruház van. A budapesti nagy Skála áruház, és az is, amelyik most épül a Nyugati pályaudvarral szemben: az országban működő fogyasztási szövetkezetek, ipari szövetkezetek, s néhány más szövetkezet, valamint állami vállalat, közös tulajdona. Ebből következően résztulajdonos a munkásszövetkezet is. A székesfehérvári Skála áruház pedig a megye fogyasztási szövetkezeteinek a közös tulajdona. A dunaújvárosi Skála áruház viszont, ha az építéshez kapott hiteleket letörlesztjük, a munkásszövetkezet tulajdonában marad.
– Ilyen eltérő tulajdonviszonyok mellett lehet-e egységes Skála áruházi hálózatról beszélni, vagy csak az elnevezés és a reklámpropaganda közös?
– A fogyasztási szövetkezetnek az országban 75 áruházuk van. Közülük 41 áruház tagja a Skála-coop együttműködésnek. Ez az önkéntesen vállalt együttműködés kiterjed a kereskedelmi munka igen sok területére. Fokozatosan egységes technológiát, egységes értékesítési formákat vezetnek be a Skála áruházak. Mind több lesz az összes Skála áruházban egyaránt beszerezhető cikk, egységes ajándékutalványt hozunk forgalomba, amelyik beváltható bármelyik Skála áruházban, függetlenül a tulajdoni hovatartozástól. Egységes követelményt támasztunk a személyzettel, az eladókkal szemben is. Mindez nem zárja ki, hogy a helyi igényeket, lehetőségeket figyelembe véve sajátos árukínálatuk is legyen az egyes áruházaknak. A Skála-rendszerhez tartozás igaz, különféle kötelezettségekkel jár az áruház üzembentartója számára, de mindezeket ellensúlyozzák a közös beszerzésből, termeltetésből, közös reklamációkból, skála monopolcikkek forgalombahozásásából származó előnyük, természetesen mindez kedvező a vásárlóközönségnek is.

Csongor György

KÉPEK A SKÁLA ÉPÍTKEZÉSÉRŐL

(1980-1983)

 

Képek: Fejér Megyei Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap


Üst – 1983. április 25.

Megnyílt a Skála Dunaújváros Áruház

Városunk kereskedelmi hálózata összességében elmarad a hasonló lakosságú városokétól. A kulturáltabb kereskedelem, a nagyobb áruválaszték és a jobb, kulturáltabb kiszolgálás reményében vártuk éveken keresztül városunk Skála áruházának megnyitását.
A kitűzött határidő előtt 10 héttel, április 23-án reggel 7 órakor megnyílt a Dunaújváros Skála Áruház. A várható nagy érdeklődésre való tekintettel az első két hétben reggel 7-től este 7-ig tart nyitva.
A több, mint Ш millió forintért elkészült áruház városunk legnagyobb, 4083 négyzetméter alapterületű kereskedelmi egysége. Az áruház három szinten elhelyezett osztályaival áll a vásárlók rendelkezésére.
A bejárat mögött lévő előtér az időszakos reklámakciók helye. A belépők tehát azonnal látják, hogy mit árusítanak 30-40, avagy 60%-os árkedvezménnyel.
A bejárattól jobbra nyílik a szupermarket, vagy megszokott nevén az ABC. A bejárat melett virág- és újságárusító található. A földszinten található még a Havana Klub ételbár. Ennek bejárata van az áruházból is, de a külső teraszról is.
Az előtér egyik lépcsője az alagsorba vezet, a műszaki osztályra.
Itt a megszokott árukínálaton felül barkácseszközök, lakásfelszerelési cikkek, mezőgazdasági kisgépek, csempék, tapéták és padlóburkoló anyagok találhatók.
Az áruház többi osztálya az emeleten található. Mindjárt a feljárat mellett a divatosztály. Szomszédságában a szabadidős cikkeket, vele szemben pedig a konfekció, méteráru, lakástextil és cipőosztály helyezkedik el. Ugyancsak itt található a játék- és sportcikkeket árusító rész is. Skála újdonság az ajándékosztály, ahol fotócikkeket, finomkerámiákat, könyveket, hanglemezeket és népművészeti cikkeket lehet vásárolni.
Az áruház vezetői ígérik, hogy több olyan áruval is kedveskednek majd a vásárlóknak, amit nem lehet megtalálni a város többi üzletében. Ezt azért tudják megtenni, mert külön beszerzési forrásaik lesznek. Többek között a Skála-coop szervezet maga termeltette cikkek, és olyan importált áruk is, amelyeket e szervezet hoz forgalomba. A dunaújvárosi Skála áruház más szövetkezeti áruházakkal létesített partnerkapcsolat útján is jut külföldi árukhoz. Ezen kívül a Munkásszövetkezet ipari részlege és bedolgozó hálózata is készít sokféle árut.
Igen jelentősnek tűnik, hogy a Munkásszövetkezet megállapodott néhány termelő vállalattal abban, hogy piackutatási céllal az áruház újdonság osztályán hozzák forgalomba a null-szériás kísérleti gyártmányaikat. Mindezeken kívül külön megállapodást kötött a Triál Játék- és Sport Nagykereskedelmi Vállalattal, valamint a pécsi Röviköt Nagykereskedelmi Vállalattal közös osztály üzemeltetésére. Az áruházban még számtalan szolgáltatással találkozhatnak vásárlóink. Például előjegyzéseket vesznek fel nem kapható árukra, vállalják az OTP-ügyintézést, de ha kell, valutát is váltanak.
Az ígért áruválaszték és a vásárlást megkönnyítő és kiegészítő szolgáltatások bizonyára kedveltté teszik a dunaújvárosi Skála áruházat nemcsak lakosságunk számára, hanem a vonzáskörzetébe tartozó községek lakói számára is.

Megnyílt a Skála Áruház

SKÁLA REKLÁM – 1990

A Skála osztályainak bemutatása.

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros