Több acél, erősebb ország!


Magyar Nemzet – 1949. április 14.

Gerő Ernő pénzügyminiszter részletesen ismertette a magyar népgazdaság ötéves tervét

Gerő Ernő pénzügyminiszter az MDP politikai akadémiáján szerdán délután (április 13.) rendkívül nagyjelentőségű előadást tartott a magyar népgazdaság ötéves tervéről. Az előadást az egész ország gazdasági és politikai közvéleménye a legnagyobb érdeklődéssel várta, mert mint a múltban mindig, ezúttal is iránymutató államférfiúi megnyilatkozásra számíthatott a közvélemény. A közel háromórás nagy expozé igazolta a várakozást, mert a nemzet gazdaságának minden területén mélyen szántott a problémákba és a megoldásukba.

Részlet a nagyjelentőségű beszédből:

Vas, acél, szén, aluminium

Nem termelünk elegendő vasat, acélt, hengerelt acélt. Öt év alatt acéltermelésünket az 1949. évi 800.000 tonnáról 1.500.000 tonnára fogjuk fölemelni. Ezt a célt szolgálja a mohácsi hatalmas vas-, kohó- és acélmű megépítése, az úgynevezett mohácsi kombinát létesítése. A mohácsi vasmű az első olyan üzem lesz Magyarországon, mely saját maga állítja elő a kokszot, amit vasgyártásra használ fel. Ez a a legkorszerűbb elgondolások szerint épül. A kokszolómű megépítése a mohácsi vasmű mellett azt jelenti, hogy évente 8 millió dollárt megtakarítunk. A mohácsi vasmű megépítésével valósággal új, nagy ipari várost hozunk létre.
Vas- és acéltermelésünk és gépgyártásunk hatalmas megnövekedése megköveteli, hogy megfelelő arányban fejlesszük széntermelésünket. Ezért irányozza elő ötéves tervünk széntermelésünk növekedését az 1949. évi 11 millió tonnáról 18 millió tonnára.
Egyik legnagyobb hazai nyersanyagkincsünk a bauxitérc, melyből az alumíniumot állítják elő. Az ötéves terv során igen jelentékeny lépést teszünk abban az irányban, hogy bauxitércünket magunk dolgozzuk fel kész alumíniummá. Ezért új aluminium-kohóművet és új alumínium-hengerművet építünk, amelyek segítségével alumínium-termelésünket a jelenleginek kétszeresére emeljük.
Ötéves tervünk során rendkívüli mértékben kell fejlesztenünk villamosenergia-termelésünket. Villamosenergia-termelésünk az ötéves terv végére a jelenlegi 2.2 milliárd kilowattról 4.2 milliárd kilowattra emelkedik, tehát közel megkétszereződik. Hat nagy új villamoserőművet építünk.
Említettem, hogy ötéves tervünk eredményeként gépipari termelésünk megkétszereződik. Különösen hatalmas lesz a fejlődésünk a szerszámgépgyártás terén, ahol rátérünk a nehéz szerszámgépek gyártására, melyeket eddig túlnyomórészt külföldről voltunk kénytelenek beszerezni, sokszor számunkra igen hátrányos feltételek mellett. Gyártani fogunk egész sor olyan szerszámgépet, amelyet Magyarországon még soha nem gyártottak.
Ahhoz, hogy a vasiparban az ötéves termelési előirányzatot teljesítsük, a többi között 20 új vas- és gépipari üzemet kell építenünk, mintegy 25.000 új munkással.


Gerő Ernő és Rákosi Mihály


Indul az ötéves terv, épül Mohács


Épül a mohácsi kombinát


Magyar Nemzet – 1949. május 24.

Megkezdették a mohácsi kombinát építkezéseit


Épülő lakóházak Mohácson

A mohácsi kombinát helyén 28 épület alapozási munkája kezdődött el. Új kutakat fúrnak, vízvezetékeket és csatornaműveket építenek. Két szálloda is épül, ezenkívül 9 háromemeletes pontház, egyenként 24 kétszobás, összkomfortos lakással. Hamarosan megindul a dunai kirakodó és az ipartelep iskolájának, fürdőjének, óvodájának és kultúrházának építése is. Az épülő villamosmű az iparvároson kívül a környékbeli községeket is ellátja árammal. Megkezdték a mohács-bátaszéki vasútvonal építését is.


Miért éppen Mohács?

Dunaujvaros
Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

http://dunaujvarosmesel.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A weboldal külső, DISQUS hozzászólás rendszert használja.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt. A külső hozzászólás rendszerben pedig a felhasználó saját maga rendelkezik a megadott információkkal. Erről a szolgáltatásról bővebben:

https://disqus.com/

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

Kapcsolati adatok

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon tehetnek fel kérdéseket egy tetszőleges névvel, és egy email címmel, amennyiben választ is kérnek. Ezeket az adatokat a rendszer nem tárolja, csak továbbítja.

Save settings
Cookies settings