Helyszíni tudósítás Dunapenteléről II.


Diósgyőri Munkás – 1951. július 9.

Helyszíni tudósítás Dunapenteléről:

4 hét alatt 3 műhelycsarnokot építettek fel a hős építők

A Dunai Vasmű kizárólag csak hengerelt árut fog gyártani. A gyár szalagrendszerben épül. Kohók, Martin, durva, finomhengerdék s innen a kész anyag vagonokba, hajóba kerül. Az építkezések hatalmas méreteit bizonyítja az is hogy maga a Durvahengerde légköbméterbe számítva kétszerakkora lesz, mint hazánk legnagyobb épülete, a Parlament. (Több mint egymillió légköbméter.)
Önkéntelenül is felvetődik az olvasóban: Mi az az erő, ami az anyag ilyen kolosszális tömeget magasba tudja hozni, remekbe alkotja?
Emberek és gépek!


Romanov, Makszimenko, Zujev, és Koba elvtársak

Szovjet sztahánovisták a Dunai Vasműnél

De micsoda emberek! A Párt hivó szavára ezrével jöttek és hősiesen dolgoznak, kiváló szakmunkások, átképzősök, nagyobbrészt ifjúmunkások és nők. Ezek a dolgozók már nem régi vágású emberek, hanem az új kor emberei, akiket hős szovjet épitőmunkások példája és hazájuk iránti odaadó szeretet lelkesít. Olyan munkások, akik Szavijegin és Makszimenko szovjet sztahánovista építőmunkások módszereivel rekoridő alatt építenek műhelycsarnokokat, háztömböket.


Matola József

Rákosi elvtárs fiataljai

Ilyen módszerrel ért el Matola József partizánbrigádja 150 százalékos teljesítményt.
Micsoda gépek dolgoznak Dunapentelén?
Nem a régi világ elavult örökségével a csákánnyal és lapáttal, hanem

a szocializmus gépeivel, modern szovjet eszkavátorokkal,

Sztálinyec traktorokkal, toronydarukkal stb. A nagyteljesítményű földkiemelők és szállítógépeket kezelő parasztlegény már nem azonos a régi lapátoló napszámossal.


DT-54A Sztalinyec lánctalpas erőgép vontatott földnyesővel (szkréper) /1951
fotó: MTI/MAFIRT

Mint már említettük, szalagrendszerben épül a gyár. Az alap ásása után közvetlenül ott látjuk a vasbeton kereteket, a műhelyvázt, majd később a kész csarnokot. Előre legyártják a 32 tonnás vasbetonkeretet, melyet daru segítségével csak a kiásott kész alakba behelyeznek, s így 4 hét alatt három műhelycsarnokot állítottak fel.

Képünkön is látható, amint a daru az egyik ilyen műhelyvázt emeli fel.
Mindezt a kommunizmust építő Szovjetunió testvéri segítségének, békepolitikájának, s annak köszönhetjük, hogy Pártunk, élén forrón szeretett Rákosi elvtárssal, hűséges követője a lenini-sztálini útnak és békepolitikájának.


Dunapentele 1951. június 28.
fotó: MTI/Kotnyek Antal

Dunapentelére, s majd onnan a vas- és acéltermékek nagyrészt folyami hajókon jut el az ország különböző részeibe. Ezért a kombináttal szemben nagy kikötőállomás épül, olyan modern szállítóberendezéssel, hogy az üzemből a vasat egyenesen berakja a nagy szállító hajókba. A szükséges ércet a Szovjetunió és a baráti népi demokráciák adják. A kokszot viszont saját maga fogja előállítani, a kombinát, a Pécs környéki szén hasznosításával.


Munkagép dolgozik a kikötő építkezésén. /1951. június 28.
fotó: MTI/Kotnyek Antal

Dunai Vasmű Kikötő

Villamos energiát is saját telepén fog előállítani.
A Dunai Vasmű építéséhez nagyban hozzájárult a diósgyőri gyárak dolgozóinak munkája. Például a mechanikai gyárrészleg alapozási munkálata szalagrendszerben történik, s ha nem érkeznek meg időben a gépek, nem tudjuk határidőre beszerelni. Szabó József gépalapozó brigádja tervét azért tudta 140 százalékra teljesíteni, mert a gépek időben rendelkezésre állottak. Berács Jenő szabadságharcos brigádja is a Diósgyőri Gépgyárból érkezett gépeket két és fél órával hamarább szerelte be, s tervét ezzel 148 százalékra tcljsítette.
A Vasmű gépészeti osztályának dolgozói örömmel fogadják a Diósgyőrből érkező anyagokat. Lővei József elvtárs például elmondta, hogy ha csak egy fél órával is határidő előtt érkeznek meg az anyagok, gépek, az, a terv teljesítésében napokat, sőt heteket jelnt a Vasmű építőinek.

Mi arra kérjük a diósgyőri elvtársakat, hogy teljesítsék túl tervüket

készítsjék el selejtmentesen a Dunai Vasmű rendelvényeit, hogy közös erővel meggyorsíthassuk a Dunai Vasmű építését.
Hiller István elvtárs elmondotta, büszke öröm tölt el, ha arra gondolok hogy nemsokára az általatok készített gépeken dolgozhatok, s vehetem ki részemet boldog jövőnk építéséből. Azt üzenem a diósgyőri elvtársaknak, hogy tervük túlteljesítésével segítsék alkotó munkánkat.
A dunapentelei elvtársak harcos építő munkája, üzenete jelszóvá kell, hogy váljon gyárainkban: Határidő előtt készítsük el a Dunai Vasmű rendelvényeit!
Az európai méretekben is jelentős dunapentelei építkezés a nagy Sztálin békeművekhez kapcsolódik, méltó társa a lengyelek Nova Hutai fémkombinátjának, a románok Duna-Fekete tengeri csatornájának és a boldog Dimitrov város építkezéseinek. Dunapentele hazánk nagy büszkesége, egyik legjobb kifejezője népünk elszánt békeakartának.


Vidáman játszó gyerekek a dunapentelei építkezésen /1951
fotó: MTI/Kotnyek Antal

DRAGOS GYULA

(Vége)

Helyszíni tudósítás Dunapenteléről

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros