Kapunyitás után


Dunaújvárosi Hírlap – 1974. november 6.

KAPUNYITÁS UTÁN

Bemutatjuk a Munkás Művelődési Központot

A Castrum városrész tövében, az Apáczai Csere János utcában felépült es megnyílt városunk új kulturális intézménye, a Munkás Művelődési Központ és Könyvtár. E kulturális centrumnak ígérkező létesítmény a későbbiekben tovább bővül majd, de a most kaput nyitó épületrendszer léte is központosítja városunkban a közművelődés két rendkívül fontos lehetőségét: a könyvtári önművelést és a kiscsoportos foglalkozásokra épülő tanfolyamok, szakkörök, klubok rendszerét.
Az alábbiakban ez új, valamennyiünket gazdagabbá tevő művelődési intézményről, s az új intézmény művelődési kínálatáról igyekszünk képet adni. Megkíséreljük bemutatni azokat a Munkás Művelődési Központ és Könyvtár léte által bővült kulturálódási lehetőségeket, kereteket, amelyeket majd látogatói, olvasói, a szabadegyetemek, a tanfolyamok hallgatói, a szakkörök, a klubok tagjai tölthetnek meg élettel, személyiségformáló tartalommal.

Felavatták a munkásotthont

Könyvtár, olvasóterem, zeneszoba, játékszoba

A Munkás Művelődési Központ könyvtárépületében városunk két könyvtára egyesült. Ide kerültek a József Attila városi könyvtár és a Vörösmarty Szakszervezeti Könyvtár kötetei, az újonnan beszerzett könyvekkel együtt az új könyvtárban már 150 ezer kötet várja az olvasókat.
A színvonalasabb, tartalmasabb és az eddigieknél szélesebb hatókörben terjeszthető könyvtári munka “terezorja” az a könyvtárlátogatók előtt láthatatlan modern tároló, amelyben a kötetek zöme viszonylag kis helyen elfér, amelyből azonban bármelyik kötet pillanatok alatt kiválasztható. A “könyvbank”-ot a szokottnál nagyobb méretű szabadpolcos könyvtár övezi, ahol a látogatók sok ezer kötet közül választhatnak maguknak olvasnivalót. Mind a felnőtt, mind a gyerekkönyvtárban a polcrendszer jónéhány, egymástól csak a könyvek “falával” elválasztott csendes olvasózugot rejt, afféle könyvligeteket… olvasóknak, tanulóknak. Növekedtek a könyvtár beszerzési lehetőségei is, így a polcokon az olvasók minden Magyarországon megjelent könyvet megtalálhatnak, ezen kívül más nemzetek idegen nyelvű szépirodalmi es tudományos könyveiből is válogathatnak.
A felnőtt-könyvtárban hétfő kivételével minden hétköznap délelőtt 10 órától este nyolc óráig van könyvkölcsönzés. Lesz a könyvtárban szervezett program is. Az irodalmi presszó például havonta egyszer várja kávéval a vendégeket, akik mai íróink, költőink műveinek bemutatása után kötetlenül beszélgethetnek az előadóval. Hasonló beszélgetést és vitát kínál a látogatóknak a decemberben “megnyíló” színházi presszó is, ahol a meghívott színházi szakemberek egy-egy műsoron lévő színdarabról beszélgetnek majd a vendégekkel.
Az olvasóterem a könyvkölcsönzési napokon kívül vasárnap délelőtt 9-12-ig is nyitva tart. Itt a háromszáz magyar és idegen nyelvű folyóirat mellett egy hatezer kötetes kézikönyvtár segítheti a tanulást, és az ország többi könyvtárával való együttműködés révén egy-egy különleges kiadvány, szakcikk, vagy annak fénymásolatának beszerzésére is van lehetőség. Az érdeklődők a mintegy ötezer adatot tartalmazó helytörténeti gyűjteményt is tanulmányozhatják. A zenekedvelőket pedig zeneszoba várja.
A gyermekkönyvtár tízezer kötetnyi könyvével es sokszáz ifjúsági folyóiratával az ország egyik legnagyobb gyermekkönyvtára, s itt is külön programok várják az alsó és felső tagozatos általános iskolai tanulókat. A játékszoba a gyermekkönyvtárból nyílik, itt a gyerekek szakképzett felügyelet mellett játszhatnak együtt, zenét és mesét hallgathatnak, diafilmet nézhetnek, s az episzkóp, mikroszkóp és több hasznos technikai eszköz révén természettudományos ismereteiket is gazdagíthatják.

Mérték: a jövő


Részlet a könyvtárból

Szabadegyetemek, munkásakadémiák, tanfolyamok

A Munkás Művelődési Központ gazdagon és hangulatosan berendezett klubszárnya, mindenekelőtt az önképzés dunaújvárosi “fellegvárának” ígérkezik. A szervezett önképzés egyik jól bevált, színvonalas módja a szabadegyetemi, munkásakadémiai ismeretszerzés, amire a klubszárny természettudományi stúdiójában nyílik minden eddiginél sokrétűbb lehetőség, A szocialista brigádok és más kollektívák tagjai nem kevesebb, mint húsz ismeretterjesztő előadássorozat közül választhatják ki az érdeklődési körüknek legjobban megfelelő témát, sorozatot, vagy egy-egy előadást. A meghívott előadók úgy dolgozzák fel az egyes témaköröket, hogy azok az összefüggések felismerését segítsék, elmélyült gondolkodásra és továbbtanulásra ösztönözzenek. A gazdagon és korszerűen berendezett stúdió a munkásművelődés fórumává válhat. A nyelvi laboratórium húsz magnetofonnal, mikrofonnal, fülhallgatóval felszerelt, egymástól elszigetelt fülkéje révén a hagyományos módszereknél intenzivebb nyelvtanulásra kínál lehetőséget.
A TIT-stúdió és a nyelvstúdió mellett a klubszárny több más helyisége is az önképzés szolgálatában áll. A KISZ városi bizottsága itt szervezi meg – a művelődési központtal közösen – az ifjúsági klubvezetői tanfolyamot, termet kap az eszperantótanfolyam, az újonnan induló öt szabászati tanfolyam. Lesz kézimunka-tanfolyam is, és külön említést érdemel az idegennyelvű óvoda, amelyben az óvodáskorú gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az orosz és a német nyelv alapjaival. Ez a képzési forma a későbbiekben az általános iskolások orosz és német nyelvű társalgó tanfolyamával bővül.


A nyelvi laboratórium

Húsznál több klub és szakkör

Az új művelődési intézmény lényege, hogy a kis közösségek személyiségalakító szerepének adjon teret, így nem véletlen, hogy az új művelődési házban a legtöbb helyet a modernül felszerelt klubok és szakkörök kapták. A régi szakkörök közül itt működik majd többek között a rádiózás, a csillagászat, a modellezés, a filmezés után érdeklődök szakköre, itt kapnak a korábbinál kulturáltabb helyet a Munkácsy Képzőművészeti szakkör, a járási Irodalmi Színpad és az eszperantó kör tagjai. Technikai eszközökkel jól felszerelt helyiséget kapnak itt a kezdő fotósok, s itt tarthatják meg foglalkozásaikat az irodalom iránt aktívan érdeklődő fiatalok is.
Az új klubok közül talán a legjelentősebb közéleti fórummá válhat a szocialista brigádok klubja. Itt a dunaújvárosi vállalatok, üzemek szocialista brigádjainak tagjai találkozhatnak rendszeresen, véleményt és tapasztalatot cserélhetnek egymással, és klubfoglalkozások keretében is képezhetik magukat, meghallgatván az általuk kért előadásokat. A szocialista brigádok tagjai a közeljövőben klubtanácsot választanak, s a klubéletet egy héttagú választott vezetőség irányítja majd.
Jelentős kezdeményezés a kismamák klubjának megalakítása is. A gyermekgondozási segélyt igénybe vevő, a munkahelyi kollektívákból időlegesen kikerült édesanyák az általuk meghatározott szakmában, illetve szakmákban, továbbképző tanfolyamon is részt vehetnek, hogy munkahelyükre viszatérve ne kerüljenek hátrányos helyzetbe társaikkal szemben. Arra is lehetőség nyílik, hogy a klubtagok saját vállalatuk vezetőivel távollétük ideje alatt is véleményt cseréljenek.
Az eddigieknél kulturáltabb, tetszetősebb, s főként állandó helyet kaptak az új művelődési központban városunk nyugdíjasai. A két kényelmesen berendezett, televízióval, rádióval és más eszközökkel ellátott klubszoba számukra minden nap nyitva lesz, s kívánságuk, kérésük alapján ugyanitt műsort, előadást is hallgathatnak, láthatnak.
Az új házban kapott helyet és itt működik a kertbarátok klubja is.


A gyermekfoglalkoztató részlete

A fiataloknak is otthona lesz

A klubszárny harmadik emeletén összesen nyolc különálló helyiség várja a fialok legkülönbözőbb rétegeit. Itt rendezték be a KISZ városi bizottsága által szervezett KISZ-vezetők klubját, amelynek kötött programját minden esetben a meghívott KISZ-vezetők látogatják majd, de a szintén tervbe vett kötetlen programokon már bármely KISZ-tag részt vehet.
Klubot kapnak az ifivezetők is, a klubtagság egyetlen kritériuma a rendszeres úttörővezetői munka. A pajtás-klub az úttörőknek nyújt módszertani segítséget a mozgalmi munkához.

A Vasmű Klubból az új művelődési központba költözött a Vasas fiatalok klubja, amely azonban már szélesebb réteghez szól, és a dolgozó fiatalok klubja elnevezést viseli. Az új házban kapott helyet a diák klub és a szakmunkástanulók klubja is.
A klubszárny harmadik emeletén a legnagyobb termet szintén a fiataloknak rendezték be: televízió, magnetofon. lemezjátszó, rádió és egy sereg játék várja itt a kötetlen szórakozást igénylő fiúkat és lányokat.
Az új intézmény egyik legnépszerűbbnek ígérkező helyisége a legkisebb gyerekek otthona lesz: a gyönyörű, színes, a televízióból is jól ismert Ortutai-féle bútorral berendezett gyermekfoglalkoztató kétéves kortól várja azokat a gyerekeket, akiknek szülei a művelődési központ bármelyik rendezvényén vagy foglalkozásán részt vesznek.

A. G.

Dunaujvaros