Dunaújváros három évtizede


Magyar Rendőr – 1980. február 16.

DUNAÚJVÁROS HÁROM ÉVTIZEDE

1949 decemberében a dunapentelei határban végigsöprő szél még csak letarolt kukoricaföldeken nyargalászott, pedig akkor már javában készültek a tervek, amelyek valóra váltása ezen a tájon az ország első új szocialista városának születését ígérte. Az országgyűlés december 9-én fogadta el a városalapítás tervét, és a következő év májusának második napján már megkezdődött a nagy munka.


1950 tavaszán kezdődött a nagy építkezés

Az ország minden tájáról érkeztek ide építőmunkások, s a brigádok keze nyomán, az egész ország figyelmétől kísérten formálódott valami új, a magyar történelem szocialista szakaszának kiemelkedő létesítménye, a Duna-parti szocialista város.
Az események sodró lendülete mindmáig egy egész nemzedék feledhetetlen emléke. 1950 decemberében átadták a dunapentelei új pályaudvart, s a következő év márciusának végén Dunapentelét várossá nyilvánították. (helyesen, pontosan: 1951. április 29. – szerk.)

Megírta a Magyar Közlöny

Az igazi város azonban nem a régi kis község földszintes házsorai között, hanem tőlük jókora távolságban, az egykori szántóföldeken épült. Rövidesen kész lett az első utca is, amelyet Május 1. utcának kereszteltek el.

Első utca első háza

Abban az időben a társadalmi munkások hadában már ott dolgozott Bachstetter József is, aki az elmúlt év végén a dunaújvárosi Városi és Járási Rendőrkapitányság éléről rendőr alezredesként vonult nyugállományba.
– Akkoriban a földmunkánál csak a munkáskéz volt az egyedüli eszköz, nem ismertük még a mai modern gépeket. Sok száz társammal dolgoztunk hatalmas lendülettel, hogy túlteljesítsük a tervet, s ha sikerült, újabb, még nagyobb teljesítmény elérését tűztük ki célul magunk elé – emlékezett a majd három évtizede történtekre.
– Alig egy évvel később már rendőrként, az akkoriban alakult városi kapitányságon szolgáltam – folytatja. – Ma is emlékszem, az épület kívülről még nem volt kész, a belső helyiségekben azonban már a helyén volt a berendezés, és mi munkához láttunk. Volt egy Skoda Colonial személygépkocsink, és néhány kerékpárunk – a mai felszereléssel nem szabad már összehasonlítani. Tennivaló persze volt bőven. Nem szabad elhallgatni az igazságot, hogy a város új polgárait alkotó becsületes munkáshad soraiban akadtak olyanok is, akiket a kalandvágy vagy a magas fizetés vonzott ide, s ők elég sok munkát adtak nekünk. Többek között azért is, mert nehéz volt a tájékozódás, a számtalan vállalat többségéről nem is nagyon tudtuk, hogy éppen hol a központja, meg hát egyikünk sem volt idevaló, minthogy nem is lehetett, sőt elég nagy volt közöttünk is a fluktuáció. Aztán jött egy szomorú időszak, szerencsére elég rövid ideig tartott, amikor az addig elkészült létesítmények megőrzése lett a mi legfontosabb feladatunk, és az igazi megnyugvás csak a hatvanas éveik közepétől számítható.


Új út épül az egykori városperemen

Akkoriban váltak tervszerűbbé az építkezések, a lakosság is stabilizálódott, s megszilárdult a rendőri állomány, s mindez a közrend és a közbiztonság azóta is töretlen erősödésében volt érezhető – emlékezik Bachstetter József.
Dunaújváros lakóinak száma ma már meghaladja a 62 ezret, s ehhez a számhoz nyugodtan hozzá lehet számítani 6-8 ezret, ennyien járnak ide dolgozni a környező községekből. A város kiemelkedő ipari létesítménye a Dunai Vasmű, amelynek öntödéjében 1950. november 7-én csapolták az első vasat, s amelynek acélművében 1959 végéig hatszor annyi acélt gyártottak, mint amennyit az egész vasmű területén beépítettek.


A “vasváros”

Csapolás az acélműben

Az építkezések elején együtt kezdtek hozzá a gyárak és a lakóházak emeléséhez, s a vasmű építésével egyidejűleg könnyűipari bázist hoztak létre. Fésűsfonoda, fehérneműgyár, ruhagyár és kenyérgyár kezdte meg működését, ezekben munkát találtak a város aszszonyai. Dunaújváros egyik más büszkesége azonban sokkal inkább a Hullámpapírgyár, amely 4,3 milliárdos beruházással épült, s amely az iparág legnagyobb gyáraként évente 100 ezer tonna hullámpapírt, 50 ezer tonna félcellulóz és 50 ezer tonna hullámdobozt állít elő.


1977-ben avatták föl a Hullámpapírgyárat

Új városnál elég szokatlan, de Dunaújvárosnak még múzeuma is van, a római kori Intercisa nevű települést tárták föl a régészek. A mai belváros tulajdonképpen az a terület, ahol az építkezés az első 100 hektár beépítésével megkezdődött. Ezt a részt fogják gyűrűbe az újabb lakótelepek, a Barátság városrész, a Ságvári, a Dózsa, a Római és a Béke városrész.

Az Intercisa Múzeumban

Egykoron sok gondot okozott az iskola hiánya, hiszen – az új város átlagéletkora meglehetősen alacsony lévén – sok volt a gyerek, ma azonban az általános és középiskolák sora mellett még felsőoktatási intézménye is van Dunaújvárosnak, a Miskolci Műszaki Egyetem kohó- és gépipari főiskolai kara működik a városban.


Az egyik modern lakótelep

Már fentebb szó esett róla, hogy Dunaújvárosban jó a közbiztonsági, az utóbbi esztendőkben nem emelkedett a bűncselekmények száma, s mint Böszörményi Zoltán őrnagy, a kapitányság vezetője elmondta, a dunaújvárosiak segítik, támogatják a rendőrök munkáját, s így a széles körű összefogás révén remélhetően sikerül az elért eredmények további javítása. S mint ahogy az semnni szokott, a kellemes, jó környezetbe szívesen mennek dolgozni a rendőrök, a városi és járási kapitányságon évek óta ismeretlen a létszámgond, kialakult a megbízható utánpótlás. A rövidesen 30 éves szocialista város jövője tehát jó kezekbe kerül, ami a békés építőmunka megbízható biztosítéka.


Intézkedő rendőr napjainkban

OCSKAY ZOLTÁN
(Fotók: MTI és Beke Béla)

Dunaujvaros