Weiner Tibor

WEINER TIBOR

1906-ban született a kiváló építész, a műszaki tudományok kandidátusa.

VÍZSZINTES: 1. Külföldön töltött gyakorlati évei után a felszabadulást követően ezt va­lósította meg (folytatása a füg­gőleges 14. és 12. számú sor­ban). 12. Tisztálkodik. 13. Az USA legnagyobb gumiipari köz­pontja ez a város (Ohio állam­ban). 15. Szögletes német betű­típus. 16. Megette a kenyere ja­vát. 18. Albánia pénzneme. 20.Durva megszólítás. 21. Vissza: szeszes ital. 22. Zacskó. 24. Jaj de jó a … sütemény. 26. Ige­kötő. 27. Régi puska jelzője. 28.Disznópásztor. 29. A közlekedés fejlesztésének nagy alakja (személynevének első betűjé­vel). 31. Tusázik. 32. Gladiátor. 34. Jugoszláviai város a dal­mát tengerparton. 36. Keresz­tül. 37. Fogyaszthatóvá tesz. 38. Becézett női név. 39. Kettőzött kettős betű. 41. Törmelék, hul­ladék. 42. Fésületlen. 43. A fa dísze. 44. Spanyol női név. 45. A franciák így írják fővárosuk nevét. 46. Az Irtisbe ömlik. 47. Elsőrendű. 48. Drágakő. 49.Háromszoros Erkel-díjas zene­szerző. 50. Német névelő. 51. Vízió. 53. Istentagadó. 55. Szí­nésznő (Lenke). 56. Magunk. 57. Hatalmában tartó. 58. Fényké­pész. 59. Kecs, kellem. 60. Til­tás. 61. Az amerikai polgárhá­ború egyik vezére. 62. Város. 64. Állami bevétel. 66. Rózsabimbójelzője lehet. 68. Szavazat.

FÜGGŐLEGES: 2. Sikál. 3. A férfiruhán több van. 4. Liszt­finomsági jelzés. 5. Római 150-es. 6. Azonos hangzók. 7. Euró­pai nép. 8. Rengeteg. 9. Tomanek Nándor. 10. Lángol. 11. Kö­vér, nagyhasú – tréfásan. 12. A 14. számú sor folytatása. 14. A vízszintes 1. folytatása (zártbetűk: E, T). 17. Mosdóedény. 19. Magatartás. 22. Meg . . . , bosszút áll. 23. Vízi növény. 24. Kossuth- és Liszt-díjas balett­művész. 25. Bizományi Áruház Vállalat. 27. Konstitucionális demokrata neve volt Oroszországban. 29. Fejsze. 30. Gyomos. 33. Orosz női név. 35.Sűrű. 36. A honfoglaló Árpád apja. 38. Őz nagyságú ázsiai vadkecske. 39. Gyulladt. 40. Ez­zel tüntették ki Weiner Tibort. 42. Részesül. 43. Mint az 55. sor. 45. Portugália második legna­gyobb városa. 46. Férfinév. 48. . . . -áram, igen magas frekven­ciájú és nagy feszültségű vál­tóáram. 49. Észak-Afrika berber őslakóinak ókori neve. 50. Szó­összetételekben: át, keresztül. 52. Magyar származású szobrász (Amerigo). 53. Ennek építésé­ben Weiner Tibor irányadó volt, ő készítette a beépítési tervet, a pártházat, sok főútvonali há­zat épített. 54. ” . . . , ha tudsz” .56. A kikelet hava. 58. Csinos. 59. Az Aranyhorda első kánja. 61. Férfinév. 62. Széptevés. 63. Vonatkozó névmás. 65. Kímél. 66. FR. 67. Az illetők. 68. Római szám tízen alul.

VOLONCS GYÖRGY

Letölthető, nyomtatható verzióban:

Weiner Tibor – keresztrejtvény – weinertibor.docx

Weiner Tibor – keresztrejtvény – weinertibor.pdf  

Megjelent: Lobogó 1976 október 28-i számában.

Weiner Tiborral kapcsolatos cikkek, bejegyzések az oldalon:


Egy építész emlékezete


Dr. Weiner Tibor – Életmód és környezet kölcsönhatásai


Beszélgetés Sztálinváros jövőjéről


A város és alkotója


Weiner Tibor – A városépítés módszere


111 éve született Weiner Tibor

 

 

Dunaujvaros