1956 – A magyar dráma – XII.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


Miközben az ENSZ tehetetlensége tétlenségben nyilvánult meg bár elítélte a szovjet beavatkozást Moszkvában halálra ítéltek magyarokat.

NOVEMBER 3. SZOMBAT

(Ebben a pillanatban jelentették be a kormány átalakítását. Az új államminiszterek egyike Kéthly Anna (aki később az Egyesült Államokba távozik). Maléter Pál ezredest honvédelmi miniszterré nevezték ki. A közvélemény a Nagy Imre kormány húsz olyan tagját is megnevezte, akik “kérték felmentésüket”. Többségük nyilván fanatikus kommunista, és kiválásuk nehezen tekinthető véletlennek a szovjet támadás előestéjén. Mindazonáltal Kádár János még mindig szerepel a kormány névsorában mint államminiszter.)

14.14. h. – Szabad Kossuth Rádió, Budapest
A magyar helyzet további alakulása, az ENSZ-ben folyó tárgyalás mellett döntő mértékben a küszöbönálló magyar-szovjet tárgyalásoktól függ. […] A magyar-szovjet viszony rendkívüli megromlásának oka az, hogy a Gerő-Hegedűs klikk behívta a fővárosba a szovjet csapatokat. A magyar forradalom nem a Szovjetunió mint állam ellen irányult, hanem fő célja a szovjet csapatok kivonásának elérése. Ezt minden­képpen tisztázni kell. Ugyanakkor a magyar fiatalok, a munkás-, paraszt- és értelmiségi szülők gyermekei nem azért adták vérüket ebben a forradalomban, hogy utat nyissanak a fasizmusnak.

15.20. h. – Ugyanaz az adó
A magyar és a szovjet hadsereg parancs­noksága közös bizottságba ma délben össze­ült, és mindkét fél kifejtette a szovjet csapatok kivonásának technikai kérdéseire vonatkozó álláspontját.
A közös bizottság megegyezett, hogy a kölcsönösen kifejtetteket tanulmányozzák, és este 10 órakor újból összeülnek. Addig is a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több szovjet csapatszállító szerelvény a magyar határon nem érkezik be.

22.00. h. – Ugyanazok az adók [20.00. h. – Szabad Kossuth Rádió] (Részletek Mindszenty bíboros beszédéből:)
Mi kis nemzet vagyunk. Kis ország a föld­gömbön. Ám valamiben mégis elsők vagyunk. Egy nemzet sincs, amely ezeréves történelme során nálunk többet szenvedett volna.
[…] Egész helyzetünket azonban az dönti most el, hogy a 200 milliós orosz birodalom­nak mi a szándéka a határainkon belül lévő katonai erejével? – Rádiójelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk, mi az orosz birodalom­nak nem adtunk okot a vérontásra. De nem merül fel az orosz birodalom vezetőiben az a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket?
[…] tudja meg mindenki az országban, hogy a lefolyt harc nem forradalom volt, hanem szabadságharc.
[…] A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől.
[…] röviden megemlítem az ország 6,5 millió katolikus hívőjének tájékoztatására, hogy a bukott rendszer erőszakának és sajátos­ságának minden nyomát egyházi vonalon felszámoljuk.
[…]

VIDÉKI RÁDIÓK

09.00. h. – A Szabad Szombathely Rádiója
Bécsi jelentések szerint a Magyarország területén hadmozdulatokat végző szovjet csapatok igen jelentős erősítéseket kaptak. Feltűnő, hogy fontos vasútállomásokat és egyéb… megszálltak. Még most sem bizonyos a szovjet csapatmozdulatok valódi szándéka. A csapatok zöme Budapest köré összpontosul. […] Az osztrák-magyar határt hermetikusan lezárták. Minden járművet, amely Bécs felé tart, megállítottak, köztük húsz újságírót is. Magyarországon hevenyészett tábort állítot­tak fel, ahol a feltartóztatott személyeket szovjet katonák őrzik. – Az Egyesült Államok tiltakozását jelentette be a Szovjetuniónál, mivel a feltartóztatott személyek között amerikai diplomaták is vannak. […]

10.15. h. – Ugyanaz az adó
[…] pénteken délelőtt Záhonynál két páncélvonat jött át a határon a piros jelzés ellenére.
[…] Csütörtök este a Dombóvár alatt állomásozó szovjet páncélos hadtest körülzárta a Kaposvártól néhány km-re fekvő taszári repülőteret. A szovjet csapatok felderí­tői a város külső pereméig hatoltak. […]

13.25. h. [?] – Borsod Megyei Adó, Miskolc
… a páncélos gépkocsik közelednek… utcáin már csak szovjet katonák teljesítenek járőrszolgálatot. Nyíregyházát körülfogták. […] az ország minden részét megszállták. […] A helyzet magaslatára… szinte pattanásig feszült a húr. […]

1956. – A MAGYAR DRÁMA

Dunaujvaros