Lenin-szobor Dunaújvárosnak


Magyar Hírlap 1970. február 23.

Lenin-szobor Dunaújvárosnak

Látogatás Kiss István szobrászművész budapesti műtermében


Tanulmányrajz a Lenin-szoborhoz

SZISZEG A HEGESZTŐPISZTOLY. A hatalmas Lenin-fej percről percre új vonásokkal gazdagodik, egyre monumentálisabbá válik Kiss István szobrászművész keze alatt. A műterem túlsó végén a posztamensen háromméteres fehér gipszfigura: a Lenin-szobor első változata. A végleges alkotást rézlemezekből most hegeszti össze a művész.
– Ez a szobor Dunaújváros számára készül – mondja -, az építészeti kiképzést Baranyai István tervezi. Április 21- én lesz a leleplezés. Az elmúlt tíz évben számos szobrot készítettem hegesztési eljárással, de Lenin-szobrot most először. Ez ugyanis már a harmadik Lenin-kompozícióm. Az elsőt Diósgyőrben állították fel tíz évvel ezelőtt, két esztendeje Szegeden avatták a másodikat, Dunaújvárosé lesz az új, a harmadik.
Kiss István a fiatalabb nemzedékhez tartozik, közéleti érdeklődésű művész. A nemrég felavatott Tanácsköztársasági emlékmű – legutóbbi monumentális kompozíciója – a modern magyar szobrászat kiemelkedő alkotása. Szerte az országban mintegy ötven szobra áll a művésznek.
– Ez a Lenin-szobor különösen nagy feladat. Más lesz, mint előző kompozícióim. Lenin egyéniségének, eszméinek megfogalmazása már hosszú ideje foglalkoztat. A téma kimeríthetetlen, tovább dolgozott bennem, s most úgy érzem, véglegesen meg tudom formálni elképzelésemet. Lenin a gondolkodó, a forradalom vezére: ezt akarom ábrázolni a szobor dinamizmusával, s az arc drámai kifejezésével.
– Az alapterv, a gipszvázlat méreteiben és arányaiban már végleges. De a részletek éppen a hegesztés folyamán alakulnak ki. Különösen a fejen, az arcon dolgozom sokat, itt kell elérnem a kifejezés tökéletességét. Ami az alakot illeti, a téma azt kívánja, hogy némiképpen eltérjek a szabályos, naturális arányoktól. Ez a szobor dinamikusabb is lesz, mint az előzőek. Törzse hosszabb és aszimmetrikus felépítésű. A burkoló köpenyféle kiemelkedő és bemélyedő részleteinek ritmusa még inkább fokozza az alak drámai mozgalmasságát. Ennyit tudok elmondani új művemről – fejezi be Kiss István -, hiszen még dolgozom rajta. Szeretném megragadni az ember és az eszme kifejezésbeli egységét. Remélem sikerülni fog.

F. I.


A készülő új Lenin-szobor /fotó: Magyar Ifjúság-Lengyel Miklós


Pajtás – 1970. július 2.

Hegyes nyelve vakít, szúr, mint a lándzsa, ellágyul, olvadni kezd érintésétől a rézpálca, s mint a harmat a fűszálról, lecseppen.
Aztán billeg, nyaldossa a lángnyelv a rezet, a helyére tapasztja a cseppet. A tűzben, a lángban alkotás születik.
Két fekete szembogár figyeli, irányítja a hegesztő pisztoly sziszegő nyelvét. Kiss István szobrászművész élőnek látja az anyagot, s így az alkotó lelke minden melegét beleönti.
– Ezek a művek a kezem között születnek. A szobor minden darabját kezem munkájaként viszontlátom, majd, ha tíz vagy húsz év múlva arra járok, ahol felállítják.
– Az országban fellelhető kő és bronz szobrait nem érzi ennyire sajátjának?
– Azokhoz én csak a gipszmintát alkottam. Azokat a kőfaragók és az öntők készítették el.
– De hiszen a dunaújvárosi hegesztett Leninszobornak is itt áll még előttünk a természetes nagyságú gipszmintája!?
– Ezt a mintát már magamnak faragtam. Először megcsináltam gipszből kicsiben, aztán nagyban. Eszerint a minta szerint hegesztettem össze vörösréz lemezből az igazit.


Éles szemmel figyeli a hegesztő pisztoly nyelvét

– A dunaújvárosi Leninszobor tehát pontosan ilyen?
– Nem! Sokkal jobb, mert minden varrat hegesztésekor, a domborulatok kialkitásokar ezer és ezer új ötletet adott a vörös réz. Olyan ez az anyag, mintha
élne!
Nem sokkal később leemel a polcról egy húsz, harminc centis szobortervet.
– Nagyon szeretem ezt a kis kompozíciót. A Szabadság térre kerül, a szökőkút dísze lesz… Nézze csak, hát nem olyan a láng fényében a vörös réz, mintha élő test lenne?


A domborulatok kialakításánál ezer ötletet adott a vörös réz 

– E mondatokból úgy érzem, hogy Kiss István áttér a hegesztéses alkotó módszerre. Így igaz?
– Nem. Minden mondanivalóhoz ki kell választanom a legalkalmasabb anyagot és a legmegfelelőbb alkotó módszert. A szobrászatban a technika fejlődésével rengeteg új alkotó módszer született. A hegesztés ezek közül csak az egyik.

GEBRI ANTAL


Fejér Megyei Hírlap – 1970. április 22.

Lenin-szobrot avattak Dunaújvárosban

V. I. Lenin születésének 100. évfordulóján, kedden délután került sor a dunaújvárosi Lenin téren arra az ünnepségre, melyen szocialista városunk és megyénk dolgozói Kiss István Kossuth-díjas szobrászművész Lenin-szobrát avatták a centenárium tiszteletére. Az ünnepségre több ezren töltötték meg az ünnepi zászlókkal fellobogózott Lenin teret, ahol a magyar és a szovjet himnusz elhangzása és TAKÁCS Imre, a Magyar Szocialista Munkáspárt Dunaújvárosi Városi Bizottsága első titkárának megnyitó szavai után HERCZEG Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára mondott ünnepi beszédet.

A rendszerváltozás után 1990 áprilisában a szobornak is mennie kellett, sok sorstárssal ellentétben, amiket a budapesti Memento Szoborparkban gyűjtöttek össze, egy nagyobb kitérő után végül a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban talált végső “nyughelyre”, ahol azóta is látható.


bontás pillanatai

Felhasznált képek:
Dunaújváros története
Dunaújváros – Idegenforgalmi Hivatal kiadványa

 

Dunaujvaros