1954/55 tanév – ötvenes évek

Az új tanévben kedvezőbb körülmények közé került iskolánk. 9 új nevelőt kaptunk, név szerint: Szabó Gyula, Dibusz Sándor (orosz), Siklósi Pál (magyar), Varga Sándor (biológia), Nagy Pál (matematika), Hammerl Ferenc (testnevelés), Nagy Pálné (biológia), Kalina Erzsébet (kémia).

Helyiségeink is szűknek bizonyultak, leköltözhettünk a volt múzeumi és könyvtári  és könyvtári helyiségekbe a földszintre.

130 tanulóval kezdtük meg az új tanévet. Az új kartársak és új tanulóink hamarosan beilleszkedtek új környezetükbe és a munka jól haladt. Kialakultak a különböző szakkörök, melyekben szívesen bővítette ismereteit ifjúságunk. Létrejött az énekkar Székely Endre karnagy vezetésével. A sportélet is fellendült és tanulóink több bemutatón és versenyen vettek részt. Az Ifjúsági szervezetünk a DISZ is segítette az iskola munkáját, valamint fellendítette a kultúréletet is.


A gimnázium III.a-b osztálya előadta
Kisfaludy Károly: Kérők című darabját 1955-ben.
Az előadással jártuk a vidéket (“tájoltunk”).
A képen:
Kótay Kálmán
Kovács Edit
Gidai Gyula

A DISZ II. Kongresszusára rendezett seregszemlén tanulóink szép sikerrel szerepeltek. Nagy élményt jelentett Zója Kozmogyenszkaja asszony látogatása is. Felszabadulásunk 10. évfordulóját méltóan ünnepeltük meg.
A jó munkáért többször kaptunk a városi és Megyei DISZ Bizottság részéről dicséretet. A tanév folyamán 4 pedagógusunk kapott a jó munkáért pénzjutalmat. Gábor Gabriella, Nagy Pálné, Varga Sándor, Hammerl Ferenc.
Az iskolaév munkáját semmi sem zavarta és a vizsgák is nyugodt légkörben folytak.
A tanévet június 19-én az évzáró ünnepéllyel zártuk le.

1955 június hó – Dr. Salgó Dezsőné – igazgató

Az 1953/54 tanulmányi évben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók, akik megérdemlik, hogy nevüket az albumban megörökítsük:

  • Dudás Mária – Sztálinváros
  • Fekete Teréz – Sztálinváros ófalu
  • Horváth László – Sztálinváros ófalu
  • Kosszián Katalin – Pusztaszabolcs
  • Németh Julia – Sztálinváros ófalu
  • Szentmiklósi Csaba – Sztálinváros ófalu
  • Sivák Gyula – Sztálinváros ófalu
  • Horváth Tamás – Sztálinváros ófalu

Sztálinváros. 1954. VI. 23-án – Dr. Salgó Dezsőné – igazgató

további képek

Dunaujvaros