Így láttuk Dunaújvárost


Fotó – 1971. április

Így láttuk Dunaújvárost


Gebhardt György: Ifjúság

A Dunaújvárosi Tanács és a Dunaújvárosi Fotóklub ezzel a címmel rendezett pályázatot az 1970. évi felsőfokú fotótanfolyam hallgatói részére.


Bárándy István: Verőfényben


Szüts Miklós: Mintavétel

A pályázatra 29 szerző 209 felvétele érkezett (köztük elég sok a tanfolyam NDK-beli résztvevőitől). A zsűri végül 86 fotót talált érdemesnek a fotótanfolyam teljesítményének reprezentálására.
“Kicsit makettszerű” – hallottuk többször is a zsűritagok megjegyzését, miközben mérlegelték a képeket. Dunaújvárost nehéz fényképezni – ezt vallják a helyi fotóklub tagjai is. Valóban jó szem kell ahhoz, hogy a tervezőasztalról éppen csak “földre szállt” városban meglássák a megörökítésre méltó szépet és újat. Nos, a falra került 86 fotó bizonyítja, hogy fotósainknak van szemük és érzékük az újhoz, szellemesen, emberi oldalról közelítették meg ezt a tervezőasz talon született várost, életet vittek szigorú geometriai rendjébe. A kiállított képek kb. egynegyede városkép (köztük több kifejezetten építészeti motívumot hangsúlyoz), egynegyede a várossal szervesen összefüggő életkép.


Keveházi János: Olvasztár


Görbe Ferenc: Martinász

Tájkép – noha a Duna és szigetei kínálták ezt a lehetőséget is – mindössze három volt, míg a többi munkakép és munkásportré. Ez örvendetes arány. Dunaújváros utóvégre “született” munkásváros. A munkaképek között is a leggyakoribb téma az acéllal küzdő ember. Kifejezőerőben is ezek a legértékesebbek. Kétségtelen, hogy a fotográfiának hálás tématerülete a hatalmas fény-árnyék ellentéteket produkáló kohászat. Épp ezért a sablon kép veszélye is itt a legnagyobb. A képek túlnyomó többsége közös fotósétákon született, így nem meglepő az egyes témák ismétlődése. Ellenkezőleg: a közönség érzékelheti, hogy a különböző fotós egyéniségek ugyanazt a témát miként jelenítették meg.


Szabó Ferenc: Fonodában

A zsűri tíz szerzőt díjazott: Gebhardt György (Budapest): Ifjúság, Szabó Ferenc (Budapest): A fonodában, Görbe Ferenc (Baja): Martinász, Horváth Ákos (Dunaújváros): Víztorony épül, Bárándy István (Dunaújváros): Verőfényben, Szüts Miklós (Nagyatád): Mintavétel, Adam Eisenlöffel (NDK): Kompozíció, Biró Tibor (Miskolc): Halásztanyán, Müller Ferenc (Budapest): Kompozíció és Keveházi János (Budapest): Olvasztár. A Népművelési Intézet, a Dunaújvárosi Tanács és a Dunaújvárosi Fotóklub mellett a város több üzeme, vállalata, intézménye ajánlott fel díjakat. A díjazottak közül kettő dunaújvárosi, a többi nyolc jobbára először látta a várost. A fotótanfolyam alkalmával ott töltött két hét, úgy látszik, elég volt arra, hogy jó szemű fotósaink megismerjék – és megszeressék – ezt a fiatal várost, a szocialista építés egyik legjelentősebb hazai alkotását. A közönség érdeklődéséből, a felajánlott díjakból az is nyilvánvaló, hogy az új város lakói kedvelői, értői és támogatói a fotóművészetnek.


Müller Ferenc: Kompozíció

Nagy Jenő

Dunaujvaros