Zöld Rendelő – Tervezési szakaszban


Oncsák László képe

Ahol a Skála áruház magasodik, ott volt 1951-től 1962-ig a Tüzép-telep, a város közepéig vezető G-vágány mentén. Innen látták el tüzelővel a szálláshelyeket és a lakásokat. Az 1953-ban készült fénykép hátterében a mai Táncsics Mihály utca vakolatlan házai láthatók.


1965 – látkép a Dózsa György úti főiskolai kollégium tetejéről. – fortepan

Dunaújvárosi Hírlap – 1976. július 16.

A volt TÜZÉP-telep helyén

Áruház, rendelőintézet, 320 lakás

Elkészült a Szórád Márton úti volt TÜZÉP-telep helyének építési terve. A Dózsa György út – Szórád Márton út – Esze Tamás utca – Táncsics Mihály út által határolt területen – a Dózsa György út felőli részen – kap helyet az új általános áruház, amely 3650 négyzetméteres alapterületével a város legnagyobb áruháza lesz. A földszinten lévő élelmi szer ABC jelentősen enyhíti majd a környék ilyen irányú ellátási gondjait. A terület Esze Tamás utca felőli részén épül meg a Dunai Vasmű 4000 négyzetméter alapterületű szakorvosi rendelője, amely nemcsak a vasműs dolgozók, hanem a város lakosságának egészségügyi ellátását javítja. A két középület között négy tömbben tízemeletes házak épülnek, összesen 320 lakással. A lakóépületek földszintjén GELKA-javítóbázis, eszpresszó, a járási fogyasztási szövetkezeti központi irodái, valamint, körzeti orvosi rendelők kapnak helyet. Az első 220 lakást az építők már jövő év végére átadják, a többi lakást, valamint  az áruházat, és a rendelőt a tervek szerint 1978. végéig kell megépíteni.

Dunaújvárosi Hírlap – 1976. augusztus 10.

Mi épül a “foghíjakon”?

Néhány esztendeje kényszerű döntést hozott a város parlamentje. Nevezetesen azt, hogy a jelenlegi újváros szabad területeinek beépítése és az északnyugati városrész, az azóta Béke városrésznek elnevezett terület előkészítése közötti időben is biztosítani szükséges Dunaújvárosban a lakásépítés folyamatosságát, s ezért lakásokat Kell építeni néhány olyan “foghíjnak” tekinthető területen, ahol erre lehetőség kínálkozik. E tanácsülésen hozott döntés nyomán épült fel 86 lakás és egy óvoda a Batsányi utcában, telepítettek kilencemeletes panelházakat a Bocskai utcába, s ugyanezen döntés alapján kerül sor panelházak építésére a Ságvári városrészben, valamint a Táncsics Mihály utca és a Szórád Márton út közötti területen.
Most lapunkban arról tájékoztatjuk olvasóinkat, mi épül a szóban forgó “foghíjak” területén.

Rajzunk a II-es hőközponttal szemben lévő, ma még beépítetlen területet ábrázolja.
Ferde csíkozással jelöltük a felépítendő kövérházakat, fekete pontokkal az áruház helyét, apró karikákkal az új rendelőintézet kontúrját

Első rajzunk a Táncsics Mihály utca, Dózsa György út, Szórád Márton út és Esze Tamás utca közötti terület beépítési terv javaslatát szemlélteti a Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat tervdokumentációja szerint.

A jóhírű tervezőintézet négy darab tízemeletes kövérházat helyezett el a hosszú, keskeny területen. A kövérházak földszintjén kapnak helyet a szövetkezetek központi irodái, 365 négyzetméter alapterületű Gelka szerviz, 284 négyzetméteren körzeti orvosi és gyermekorvosi rendelők, valamint tanácsadóhelyiség, 245 négyzetméter alapterületen pedig vendéglátóipari egység. A tervezők a terület legnyugodtabb helyén javasolják felépíteni a szakorvosi rendelőintézetet, amelyet ötemeletes épületben helyeznek el. A rendelőintézet hasznos alapterülete 4368 négyzetméter lehet. A tervezők kétemeletes, 3560 négyzetméter hasznos alapterületű szövetkezeti áruház építését tartják kívánatosnak a szóban forgó területen, amely kapcsolódik a Dózsa György úti üzletsorhoz és építészetileg hangsúlyosan fejezi azt be. A terv a beépítendő terület keleti oldalán 5300 négyzetméternyi zöldterület, nyugati oldalán pedig 340 gépkocsi elhelyezésére elegendő parkolóhely létesítését javasolja.

A terület beépítése 1977-ben, a kövérházakkal kezdődik, majd a rákövetkező években kerül sor az áruház és a rendelőintézet felépítésére.


A Ságvári tér. A meglévő lakóépületeket fekete színnel jelöltük,
az új panelházakat ferde csíkozással ábrázoltuk

Második rajzunk a Ságvári téren, a harmadik rajz pedig a szülőotthonnal szemben felépülő, a Weiner Tibor körútihoz hasonló tízemeletes lakóházak elhelyezését szemlélteti. Mindhárom toronyházban állami lakások lesznek, egy-egy szinten két darab kétszobás lakás és három másfélszobás lakás kap helyet.


Rajzunk a szülőotthon előtti terület átrendezett képét mutatja.
A felépülő panelház helyét ferde csíkozással jeleztük

A szülőotthonnal szemben levő új épület földszintjén könyvesbolt nyílik, s itt kap helyet az Iparcikk-kölcsönző Vállalat kölcsönzőboltja. Létesítésével egy új szolgáltatás, a különböző iparcikkek kölcsönzése válik elérhetővé városunk s a vonzáskörzet lakossága számára.

A Vörösmarty utca mellé telepítendő épület földszintjén patyolat-felvevőhely lesz, s ide költözik át a háztartási kisgépjavító szerviz, valamint itt kap helyet a Ságvári városrész fotóműterme. A Gábor Áron utcai új toronyház földszintjén körzeti pártirodák számára alakítanak ki helyiségeket.


A Technikum városrész lett volna az ötvenes években a legegységesebb szocreál negyed, de építését 1955-ben félbeszakították, s csak a hatvanas években fejezték be, akkorra már megváltozott koncepció szerint

Az építkezést követően átalakul a szülőotthonnal szemben lévő tér, amint azt harmadik rajzunk szemlélteti. A városrész üzlet utcája a Munkácsy Mihály utca, sétálóutcává alakul, egyben megszűnik a járműközlekedés a Munkácsy Mihály utca és a Balogh Ádám utca között. Átépítik a rajzon feltüntetett módon a Semmelweis utcát, korszerűsítik ugyanott a közvilágítást, s a mainál jóval nagyobb gépkocsiparkolót alakítanak ki a Kohász étterem előtti téren.

A Ságvári téren, valamint a szülőotthonnal szemben az építkezés még az idén megkezdődik, s a jövő esztendőben folytatódik. Az építkezés idejére Ságvári Endre szobrát ideiglenesen a Ságvári iskolában helyezik el, majd visszateszik eredeti helyére.


A Munkácsy utca vezetett a Ságvári szoborhoz. Kovács Ferenc alkotását a rendszerváltozás után önkormányzati döntés nyomán eltávolították: a mellszobrot az Intercisa Múzeumban helyezték el.

Zöld rendelő történeti visszatekintő:

01. Tervezési szakaszban
02. Építkezés
03. Átadás
04. Azok a “boldog szép napok”
05. Privatizáció

Dunaujvaros