Zöld Rendelő – Átadás

Dunaújvárosi Hírlap – 1983. február 4.

Vízgyógyászat Dunaújvárosban

Pénzben ki sem fejezhető

Minden száz ember közül tíz-tizenkettő mozgásszervi bántalmakkal küszködik. Az életkor előrehaladtával mind gyakoribb e betegségek előfordulása. Városunkban mind több lesz az idős ember, a mozgásszervi megbetegedések ellátása mind nagyobb feladatot ró az egészségügyi hálózatra.
Orvosi megállapítás: a mozgásszervi megbetegedések jelentős része az élet folyamán nem javul, sőt, sokszor rosszabbodik. Ennek mértéke attól is függ, hogy szakszerű ellátást, megfelelő munkát kapott-e a beteg.
Dunaújvárosban a mozgásszervi megbetegedésben szenvedők ellátása viszonylag korszerűtlen körülmények között történik. Többek közt ezt állapította meg a városi tanács végrehajtó bizottságának 1981. november 10-i ülésén elhangzott tájékoztató.

A mozgásszervi megbetegedések kezelésében fontos szerepet tölt be a fizikoterápia (fizikai energiák alkalmazása a gyógyításban). Ide tartozik a masszázstól, gyógytornától az ultrahang-, rövidhullámú kezelésig, hőterápiáig számos gyógyeljárás, többek között a vízgyógyászati kezelések beiktatása, gyógyfürdő igénybevétele is.
A dunaújvárosi reumatalógiai szakrendelést és fizikoterápiai szakellátást naponta átlagosan kétszáz járóbeteg keresi fel. Közülük minden másodiknak a gyógykezelése kiegészülhetne vízgyógyászati kúrával, ha helyben rendelkezésre állnának az ehhez szükséges feltételek. Dunaújvárosból havonta átlagosan kilenc beteg jut el, többnyire hosszú várakozás után, gyógyfürdőbe. Dr. Nagy Károly reumatalógus szakfőorvos szerint körülbelül ötször ennyi betegnek lenne szüksége gyógyfürdőbe szóló beutalóra.
A Dunai Vasmű és a megyei tanács segítségével felépült és az idén megnyíló II. számú rendelőintézet vízgyógyászati részlege lényegesen megjavítja a gyógykezelés helyi feltételeit, hiszen a rászorulók rendelkezésére fog állni a víz alatti masszázstól a súlyfürdőig mindenféle, a gyógyfürdőt megközelítő hatású kezelés, amit járóbetegként olyanok is igénybe vehetnek, akiknek eddig (ha hozzájutottak beutalóhoz) otthonuktól távol kellett gyógykezeltetniük magukat.
Hogy várhatón mit is fog nyújtani az új rendelőintézet mozgásszervi megbetegedésben szenvedőket ellátó részlege, azt jól érzékelteti dr. Nagy Károly véleménye: – Hozzá fog járulni a hely- és helyzetváltoztatásban gátolt rokkantak számának csökkenéséhez, a természetes öregedés folytán kialakuló rokkantság késleltetéséhez, esetenként megakadályozásához, a keresőképtelen állapot megelőzéséhez. Mindez pedig – hiszen egyéni sorsok alakulásáról van szó – pénzben ki sem fejezhető értékű juttatás, amely minden rászoruló számára elérhető lesz.

(csongor)

Dunaújvárosi Hírlap – 1983. június 28.

Szétszedni vagy ajtót cserélni

A határidő: (talán) augusztus 20.


A műszerek, gépek nagy része már a helyén van /Rozsnyai Zoltán felvétele

A Szórád Márton út és Táncsics Mihály utca között még 1980-ban elkezdődött az új szakorvosi rendelőintézet építése. Akkor azt ígérték – és mi is azt írtuk -, hogy az új intézményben 1983 januárjában kezdődik a gyógyítómunka. A múlt év derekán már idei, április 4-i üzembe helyezéssel számoltak az illetékesek, a még újabb határidő pedig június 30-ra módosult.
Valójában mikor nyílik meg a rendelőintézet? Dr. Csák Endre kórházigazgató főorvoshoz intézett kérdésünkre a válasz meghívás volt arra a múlt heti egyeztető tárgyalásra, amely talán az utolsó volt az egészségügyi intézmény beruházásának nem viszontagságmentes történetében.

Szép és korszerű
Az építők kétségkívül szép munkát végeztek. Az olajzöld bútorokkal berendezett háromemeletes épület – ez volt a helyszíni bejárás résztvevőinek egybehangzó megállapítása – a legkényesebb szakmai igényeket is kielégíti. A falakat mosható, fertőtleníthető műanyag borítja, a padozat jól tisztítható hézagmentes Hunor- Delfin bevonat. A különféle orvosi szakrendelőket, kezelőket befogadó helyiségeken kívül van az épületben ambuláns műtő, gyógytornaterem, fektető és pihentető helyiségek, büfé, telefonközpont, személyzeti étkező és öltözők. A fizikoterápia birodalma fél emeletszárnyat foglal el, s csak felsőfokú jelzőkkel illethető a vízgyógyászati részleg. Ez utóbbi várhatóan csak jövőre fogadhat betegeket, mert néhány fontos importberendezést még nem sikerült beszerezni. A rendelőintézet többi része ettől még üzembe helyezhető, feltéve, ha működni fog a röntgen és a hozzá tartozó filmelőhívó.

Egy-két hónap és…
Az egyeztető tárgyalás legfőbb célja volt abban egyezségre jutni a beruházókkal, hogyan kerüljön a nyolcvan centiméter széles ajtón belülre az annál tíz centiméterrel szélesebb, szét nem szedhető NDK gyártmányú automata röntgenfilmhívó berendezés. (Eredetileg olasz gyártmányú filmhívó berendezéssel számolt a terv, amely befért volna az ajtón.) A megoldás, amelyre a jelenlevők áldásukat adták, hat hétig váratott magára. A beruházók vállalták, hogy nagyobbra cserélik a röntgenelőhívó helyiség ajtaját. Az OMKER (Orvosi Műszerkereskedelmi Vállalat) létesítményfelelőse pedig megígérte ezután, hogy az ajtókivágástól számítva egy hónapon belül felszerelik és üzembe helyezik az automata előhívót és a többi rájuk váró munkát (műtőlámpa, fogászati székek, egyéb gyógyászati berendezések felszerelése) is elvégzik. Az OMKER létesítményfelelősének ígérete nyomán kikerekedett a válasz arra is: mikor fogadhat először betegeket az új egészségügyi intézmény. Minden valószínűség szerint szeptember elején, de nem kizárt, hogy augusztus 20-ra – a vízgyógyászatot kivéve – minden és mindenki a helyén lesz.

Feladatmegosztás
Az új (a vasmű segítségével) felépült korszerű rendelőintézet a Vasmű útival egyezően a kórház integrált részeként fog működni. A két rendelőintézet között sajátos munkamegosztásra nyílik lehetőség. A munkaegészségügyi és alkalmassági vizsgálatok “profilgazdája” lesz az új egészségügyi központ, s ennek szervezeti rendszerébe fognak tartozni a városban levő üzemorvosi rendelők, amelyek – hogy a berendeltek munkaidő kiesése minél kisebb legyen -, részt vállalnak például a kötelező szűrővizsgálatokból, míg a hozzá szükséges diagnosztikai hátteret a rendelőintézet adja meg. Kiveszi a részét az új intézmény a területi szakorvosi betegellátásból is. Az itt működő nőgyógyászati szakrendelés látja el a város és a járás lakosságának felét, s ehhez a rendelőintézethez fog tartozni Dunaföldvár. Ide települnek a vasműből és a papírgyárból a fogorvosi rendelők. Kizárólag az új rendelőintézetben lesz a gépjárműalkalmassági vizsgálat, alkoholelvonó, onkológiai és fizikoterápiás szakrendelés. Ezek a városi és a környékbeli lakosokat egyaránt fogadják.
Az új rendelőintézet megnyitásával nemcsak a Vasmű úti rendelő zsúfoltsága fog megszűnni, de a járóbetegellátás is magasabb osztályba lép.

Cs. Gy.

Dunaújvárosi Hírlap –  1983. szeptember 16.

Miért üres a II. számú rendelőintézet?

Víz szivárog az alapból

“A Szórád Márton út és Táncsics Mihály utca között még 1980-ban elkezdődött az új szakorvosi rendelőintézet építése. Akkor azt ígérték – és mi is azt írtuk – hogy az új intézményben 1983 januárjában kezdődik a gyógyítómunka. A múlt év derekán már idei, április 4-i üzembe helyezéssel számoltak az illetékesek, a még újabb határidő pedig június 30-ra módosult.”
(Idézet a Dunaújvárosi Hírlap 1983. június 28-i számában megjelent “A határidő: (talán) augusztus 20.” című cikkből).
Most, 1983 szeptemberében mi a helyzet? Erről kérdeztük az érdekelteket.
Dr. Csák Endre, a kórház-rendelőintézet igazgató főorvosa:
– Az OMKER még nem készült el az orvostechnikai berendezések üzembe helyezésével. Ám ennél is nagyobb gond, hogy az épület alapjából víz szivárog. Azt a kockázatot nem vállalhatjuk, hogy így vegyük át használatra az épületet.
Szabó Péter a vasmű beruházási osztályának munkatársa:
– Az épület alján levő kábelcsatornában naponta néhány száz liter víz gyűlik össze. Mivel a műszaki átadás megtörtént, jog szerint a miénk az épület. Mindenesetre a hiánypótlást addig nem tekintjük befejezettnek, amíg a szivárgást a kivitelező nem szünteti meg.
Kaizer Géza, az OMKER létesítményfelelőse:
– E hónap 20-án kezdődik meg az általunk szállított és üzembe helyezett készülékek műszaki átadása. Elismerem, akadt szervezetlenség a mi munkánkban is, de nem több, mint más vállalatoknál. Mivel mi vagyunk a beruházási folyamat legvégén, mi csúszunk ki a határidőből. Ha időben kapunk munkaterületet, s nem csak néhány hónappal ezelőtt, a megadott határidőre készen lettünk volna.
Takács László, a 26-os építőipari vállalat termelési osztályvezetője:
– A beruházás elhúzódásának számtalan oka volt. A lényeg: a sok nehézség ellenére elkészült az épület, a műszaki átadás a múlt év decemberében megtörtént. A kórház megbízottjai a kulcsokat átvették, hogy az épület bebútorozása zavartalanul folyhasson. Ami a vízszivárgást illeti: A padlószint alatti kábelcsatornában naponta mintegy kétszáz liter víz gyűlik össze. Elsősorban tervezői hiba. hogy nem készült pinceszint alatti szigetelés, de – nem mentegetőzöm – ezt nekünk is korábban észre kellett volna vennünk. A szivárgás oka, hogy az épület alapozásához felhasznált homokos kavics az építkezés folyamán telítődött vízzel. Hasonló eseteket tapasztaltunk a tízemeletes kövérházak liftaknáiban is. A rendelőintézetnél a kábelrendszert áttervezzük, átszereljük és automatikusan működő szivattyút építünk be. E megoldáshoz hasonló módon jártunk el a kövérházak esetében is. így a vízszivárgás véleményem szerint nem fogja akadályozni a rendelőintézet működését.

*

Az elhangzott vélemények közül nem mi vagyunk hivatottak kihámozni az igazságot, kideríteni, hogy kit, miért, mekkora felelősségrész terhel. Nem tudjuk azt sem, hogy miben egyeznek majd meg az érdekeltek, így cikkünk nem adhat választ, hogy mikor kezdődhet meg a gyógyítómunka a látszatra kész épületben. Csak azt tudjuk, hogy anyagi és erkölcsi veszteség minden feleslegesen eltelt hónap, amíg üresen áll a korszerűen felszerelt rendelőintézet.

Csongor György

Dunaújvárosi Hírlap – 1983. november 1.

Ma délben avatják fel

Elkészült az új rendelő

Már a hetvenes évek közepétől tervezte a város egy új rendelőintézet felépítését, az egykori Tüzép-telep helyére. Már akkor is kicsi volt a régi, Vasmű úti szakrendelő.
A tervből, ha a vártnál lassabban is, végre valóság lett. A város és a vasmű új szakorvosi rendelőintézetét ma tizenkét órakor avatja fel dr. Schultheisz Emil egészségügyi miniszter.


Az épület bejárati része /Rozsnyai Zoltán felvétele

Dunaújváros és környéke járóbetegellátásában új fejezet kezdődik a Szórád Márton úti rendelőintézet holnapi megnyitásával. A háromemeletes, 550 négyzetméter alapterületű (ez duplája a régi rendelőintézetének), 85 munkahelyes egészségügyi intézmény a Vasmű útinál sokkal több orvosi műszerrel, beépített diagnosztikai eszközzel fogadja a vizsgálatra és gyógykezelésre érkezőket.
Mivel az új intézmény nyílt rendszerű lesz, azaz nemcsak a vasmű dolgozóit látják el, egészséges munkamegosztás jön létre, s megszűnik a Vasmű úti rendelő túlterhelése.
Az új egészségügyi intézmény szervezeti rendszeréhez fognak tartozni a városban levő üzemorvosi rendelők, amelyek részt vállalnak például a kötelező szűrővizsgálatokból. A szükséges diagnosztikai hátteret a rendelőintézet biztosítja.

A röntgenvizsgáló /Rozsnyai Zoltán felvétele

Változni fog a vasmű területén levő szakorvosi rendelő funkciója, ahol eredeti helyén megmarad az audiológiai vizsgáló, a sebészet, egy kis labor és a röntgen, a zajártalom-vizsgálat és az akut esetek gyors elláthatósága végett. A többi szakrendelés áttelepül az új intézménybe, azok felszabaduló helyét a munkapszichológiai laboratórium kapja meg.
Az új rendelőintézet részt vállal a városi és környékbeli lakosok ellátásában is. Ott lesz ezentúl az egész városra kiterjedően – az alkoholbetegek gondozása és az onkológiai szakrendelés, valamint a fiziko- és hidroterápia, továbbá a gyógytorna, mivel mindezek szervesen kapcsolódnak a rehabilitációs tevékenységhez. (A hidroterápia várhatóan csak 1984-től fog működni, mivel egyes berendezése beszerzéséhez nem állt rendelkezésre konvertibilis valuta.)
Helyet kap az új rendelőintézetben három városi általános orvosi körzet, egy nőgyógyászati körzet, továbbá itt látják el négy fogorvosi körzet lakosságát is (november 8-tól, amikor életbe lép a fogászati ellátás körzetesítése).


A belső udvar /Rozsnyai Zoltán felvétele

Az új rendelő az ország első, és mindmáig egyetlen CLASP-szerkezetű egészségügyi intézménye. Ebből eredően a referenciaintézmény szerepét is betölti. Jelenleg a főváros békásmegyeri lakótelepén épül haszonló, ahonnan már felkeresték tapasztalatszerzés végett városunkat.

(csgy)

Dunaújvárosi Hírlap – 1983. november 4.

A miniszter szerint: követendő példa

Felavatták az új rendelőt


Prof. Dr. Schultheisz Emil 1923- 2014
Fotó: Kovács Attila

Dr. Shultheisz Emil egészségügyi miniszter avatta fel kedden a Dunai Vasmű városközpontban felépített új szakorvosi rendelőintézetét. Az avató ünnepségen részt vett Sudár Iván, az MSZMP Fejér megyei bizottságának titkára, Nagy Jenőné, a Fejér megyei tanács elnökhelyettese, Gadanecz György, a városi pártbizottság első titkára, Sárosi József, a városi tanács elnöke, dr. Zsolnai Mária országgyűlési képviselő, dr. Szabó Ferenc, a Dunai Vasmű vezérigazgatója, valamint a megye és a város állami és társadalmi szervezeteinek, továbbá a tervező, beruházó és kivitelező vállalatoknak a képviselői. A megjelenteket dr. Csák Endre, a kórház-rendelőintézet igazgató főorvosa köszöntötte, majd méltatta a Dunai Vasmű segítőkészségét, amely lehetővé tette, hogy nyílt rendszerű gyógyítóintézmény épüljön fel a város centrumában.
A rendelőintézet felavatása és megtekintése, után megkérdeztük dr. Schultheisz Emil egészségügyi minisztertől, hogy mi a véleménye a látottakról? Kivételes megoldásnak, vagy követendő példának tartja-e azt, hogy a város és legnagyobb üzeme közösen építette fel és működteti ezt a rehabilitációs célokat is szolgáló intézményt?
– Feltétlenül követendőnek tartom. Megjegyzem, hasonló jellegű intézmény van már az országban. Követendő példa azért, mert nem tesz különbséget az üzemen belüli és kívüli ember között. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb pozitívuma. Másik az, hogy amikor az ember belép az előcsarnokba, nem érzi magát betegnek. Amikor végigjártam az intézetet, nagy örömmel állapítottam meg: itt külön ügyeltek arra, hogy az embereket ne tegyék a környezettel, a világítás hiányával, a tér szűk voltával beteggé. Ezt is követendő példának tartom. Ma már, a megelőzés, a gyógyítás, a rehabilitáció egymástól elválaszthatatlan fogalmak kell, hogy legyenek. S ez a rendelőintézet már ennek a koncepciónak a jegyében született.

Zöld rendelő történeti visszatekintő:

01. Tervezési szakaszban
02. Építkezés
03. Átadás
04. Azok a “boldog szép napok”
05. Privatizáció

Dunaujvaros