Zöld Rendelő – Építkezés

Dunaújvárosi Hírlap – 1979. október 26.

Megkezdődött az alapozás

Új rendelőintézet épül

A héten megkezdődött a Táncsics Mihály utca-Esze Tamás utca-Szórád Márton út által határolt területen Dunaújváros II-es számú rendelőintézetének az alapozása.
A tervek szerint CLASP szerkezetből megépülő új egészségügyi intézmény alapozása még az idén, az épület pedig a jövő évben készül el. A gyógyító munka 1981-ben indul meg az új rendelőintézetben, amely elsősorban a Dunai Vasmű üzemegészségügyi feladatait látja majd el, de a város egész lakosságának is rendelkezésére áll.
Az új rendelőintézetet a 26-os Állami Építőipari Vállalat építi meg. Az alapozási munkálatokat – az idő rövidségére való tekintettel – éjjel-nappal folyamatosan végzi a Dunaújvárosi Vízi Társulat.

Dunaújvárosi Hírlap – 1979. november 16. 

Épül a II-es rendelőintézet

Milyen lesz, ha elkészül?

Nemrég adtuk hírül, hogy megkezdődött Dunaújváros II-es rendelőintézetének az építése. Ez az egészségügyi létesítmény tulajdonképpen a Dunai Vasmű Üzemi szakrendelője (megvalósításából oroszlánrészt vállalt városunk kohászati nagyüzeme), de a tervek szerint a városi ellátási feladatokból is kiveszi a részét.


dr. Csák Endre

Valójában milyen szerepet fog betölteni az egészségügyi ellátásban az új rendelőintézet, s milyen munkamegosztás alakul ki a most épülő létesítmény és a régi rendelőintézet között; erről kértünk tájékoztatást dr. Csák Endrétől, a kórház-rendelőintézet igazgató főorvosától, aki a következőket mondta el:

– Bár az új rendelőintézet is besegít a város egészségügyi alap- és szakellátásának a javításába, alapvetően három fő terület kerül az új intézmény hatókörébe. Ezek: a munkaalkalmasság meg-állapítását célzó vizsgálatok, az időszakos szűrővizsgálatok, valamint a rehabilitációs jellegű gyógyító munka.
Érdemes számba venni, hogy mi minden kap helyet az alagsorral együtt ötszintes épületben.

Az alagsor egy részét gazdasági egységek, épületgépészeti berendezések foglalják el, de az alagsorban alakítják ki a vasmű mentőgépkocsijainak a garázsait. Természetesen gépkocsilejáróval, betegfogadó és -átadó résszel is kiegészül ez a szint.
A földszint egy részét a Szórád Márton útra nyíló
főbejárat foglalja el. Ugyancsak a földszinten kap helyet, a röntgen s a vízgyógyászati részleg, amelyhez súlyfürdő, medencefürdő, tuskatedra,
végtagfürdő, pillangó kádfürdő, víz alatti masszázs és iszapkezelő tartozik.

Az első emelet egy része az elektroterápiáé lesz, ahol ultrahang- és rövidhullámú kezelésben részesülhetnek a beutaltak. Ugyanezen a szinten lesz egy 60 négyzetméteres gyógytornaterem a mozgássérültek számára, Iszap- és paraffinpakolást ellátó kezelők, valamint laboratórium, amelynek elsődleges feladata a toxikológiai (az ipari mér-gezések elhárítását célzó) vizsgálatok elvégzése lesz.
A második emeleten sorakoznak majd a különféle szakrendelők. A terv szerint szemészeti, fül, orr, gége, sebészeti, bőrgyógyászati, ortopédiai, nőgyógyászati, ideggyógyászati szakrendeléseket és terhestanácsadót találnak itt a betegek.
A legfelső, harmadik emeleten lesznek az irodák, a személyzet szociális helyiségei, de ide kerülnek a rendelőintézethez tartozó belgyógyász-csoportvezető főorvosok rendelői is.
Az új rendelőintézet mintegy 85 millió forintba kerül, s a tervek szerint 1981-ben készül el.

(csongor)

Dunaújvárosi Hírlap – 1980. július 18.

A közelmúltban kezdődött meg az új orvosi rendelő könnyűszerkezetes, CLAPS-rendszerű épület acélszerkezetének szerelése, A tervek szerint az év végére már nemcsak a tartószerkezet, hanem a tető és a homlokzati panelok is a helyükre kerülnek, és a 26. ÁÉV 3. számú főépítésvezetőségének dolgozói a télen már a belső szerelési munkákat végezhetik a Szórád Márton úti rendelőben.

(Németh Edit felvétele)

Dunaújvárosi Hírlap – 1980. augusztus 22.

A harmadik szint szerelését végzik a könnyűszerkezetes acélszerkezetek felhasználásával épülő Szórád Márton úti orvosi rendelőnél. A CLASP-rendszerű építési módszerrel készülő rendelő- intézet szerkezeteinek szerelése – amelyet mintegy két hónappal ezelőtt kezdtek el – hamarosan befejeződik. Várhatóan még a tél beállta előtt elvégzik a tetőszerkezet és a homlokzati panelek szerelését, s a 26. Állami Építőipari Vállalat 3-as főépítésvezetőségének szakemberei azt követően már a belsőépítészeti munkákat végezhetik.

(Cseh Tibor felvétele)

Dunaújvárosi Hírlap – 1980. szeptember 19.

A 26-os ÁÉV-nél dolgozó és a Kaposi László vezette CLASP-szerelőbrigád végzi a Szóród Márton úton épülő II-es számú rendelőintézet könnyűszerkezetének a szerelését. Jelenleg a harmadik szintet szereli a brigád, és ezekben a napokban a födémezés munkálatait végzik. A szerelőbrigád a terv szerinti ütemben végzi munkáját, és szeptember végére fejezik be a rendelőintézet vázszerkezetének szerelését.

Üst – 1980. október 27.

Helyén van már az új rendelő tartószerkezete

A terveknek megfelelően halad az új orvosi rendelő építése a Szórád Márton és Táncsics Mihály út között. Az épületet tartó CLASP-szerkezet már a helyére került, jelenleg a külső és a világítóudvari burkolat szerelése folyik. Ezzel a munkával még az idén szeretnének végezni az építők, hogy a téli hónapokban elkezdhessék a belső építést, szerelést is. Mint ismeretes, ez a II-es számú rendelőintézet látja majd el a Dunai Vasmű dolgozóit.

Dunaújvárosi Hírlap – 1980. október 31.

A Szórád Márton úti kövérházak szomszédságában jó ütemben épül a Dunai Vasmű II. számú rendelőintézete. A CLASP-szerkezetes, négyszintes épületre ezekben a napokban a halványzöld külső panelokat szerelik fel a 26-os Állami Építőipari Vállalat dolgozói.

Dunaújvárosi Hírlap – 1980. november 28.

A Szórád Márton úton épülő II-es számú rendelőintézet könnyűszerkezetének szerelését a 26-os Állami Építőipari Vállalatnál dolgozó s a Kapusi László vezette CLASP-szerelőbrigád végzi. A hét fős kollektíva eleget tett vállalásának, november végére összeszereltek az épület négy szintjét.

(Cseh Tibor felvétele)

Dunaújvárosi Hírlap – 1981. január 30.

Kívülről már csaknem késznek tűnik a II-es rendelőintézet, de még sok munka van hátra. Szerződés szerint 1982 májusában kell elkészülnie a létesítménynek, így még nem sürget az idő, nem is került sor az épület téliesítésére. A soron következő feladat a belső válaszfalak szerelése, a belső terek kialakítása.

(Arany Gábor felvétele)

Dunaújvárosi Hírlap – 1982. március 30.

Javulni fog a szakorvosi ellátás 

Ha elkészül a II.

A Dunai Vasmű 1982. évi szociálpolitikai terve részletesen elemzi az egészségügyi ellátás fejlesztésére fordítandó pénz felhasználását, ám ebben egy szó sem esik a vasmű II. számú rendelőintézetének szerepéről. Pedig az utóbbi időben egyre többször hangzanak el kérdések: miképp változik meg a dolgozók egészségügyi ellátása, milyen szakrendelések maradnak a gyárban és melyek kerülnek ki a II. számú rendelőintézetbe? Nem a terv a hibás. A rendelőintézet év végére készül el és csak a jövő évtől kapcsolódhat be a gyógyító munkába.
A kérdéseket két tényező motiválja: A vasmű dolgozói megszokták, hogy a szakrvosi ellátást – távolléti jeggyel – akár munkaidőben is igénybe vehetik, s erről nem szívesen mondanának le. Ugyanakkor a törtnapi hiányzások csökkentésének lehetőségét is abban látják, ha a szakrendelésekre nem kell kijárniuk a városba.
Hogyan módosul tehát az üzemorvosi és szakorvosi ellátás rendje a II. számú rendelőintézet belépése után? A kérdésre a legilletékesebb vezetőktől kértünk választ.

Dr. Szabó Kristóf főorvos, az üzemegészségügyi szolgálat vezetője: A körzeti orvosi rendelések változatlanok maradnak, fenntartjuk a központi ügyeleti rendszert, a mentőszolgálatot, lesz röntgen- és laborszolgálat és továbbra is bent dolgozik az audiológiai labor. Egyéb szakrendelések viszont, amelyek a hét bizonyos napjain csak néhány órában voltak elérhetők, az új, korszerű rendelőbe kerülnek.

Dr. Schábel Ferenc főorvos, a városi tanács vb egészségügyi osztályának vezetője: – Hogy mi lesz az új központi rendelőben, az már akkor eldőlt, amikor az építés megkezdődött. Nem biztos például, hogy a vasműs dolgozóknak munkaidőben kell fogászatra járniuk, még akkor sem, ha erre az időre távolléti jegyet kapnak. De mondok mást. Egy sebészet által betegállományban tartott beteg a felülvizsgálatokra jelenleg kénytelen bejárni a vasműbe, mert oda tartozik. Ha járóképtelen, akkor is. Ez pedig a mentőszolgálatot terheli szükségtelenül. Az új rendelőben, korszerű körülmények között délelőtt, délután fogadják majd a betegeket, amellett, hogy ott speciális alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is lehetőség nyílik.

Dr. Csák Endre igazgató főorvos, a kórház-rendelőintézet vezetője: – A szakrendeléseket a városban centralizáljuk, s ez két okból is indokolt. A II. számú rendelő talán az ország egyik legkorszerűbb egészségügyi létesítménye lesz, nagy műszerezettséggel és gyakorlott szakembergárdával. A szakorvosi ellátás színvonalának ugrásszerű emelkedése pedig a vasműs dolgozók, a betegek számára is jelentős változás lesz.

– kalocsai –

Dunaújvárosi Hírlap – 1982. június 18.

A belső munkák közül a hideg- és melegburkolás: a műmárvány- és a pvc-lapok elhelyezése, a szigetelés, a villamos- és más szerelvények beépítése folyik a Szórád Márton úti rendelőintézetben. Az építők várhatóan novemberben adják át az épületet és a tervek szerint az év végére lesz alkalmas betegfogadásra az új rendelő.

Dunaújvárosi Hírlap – 1983. január 11.

Felülről, kívülről kész a rendelő

Március végére, kétharmad kapacitással

Megígérték az építők is, a beruházók is, hogy a múlt év végére elkészül a Szórád Márton úti vasműs rendelőintézet. Az ígéretből annyi teljesült, hogy a 26-os építővállalat az építőmesteri munkákkal elkészült és december 23-án átadta a létesítményt a beruházónak. A legújabb elképzelések szerint március legvégén nyílhat meg az új egészségügyi intézmény.

Az országban elsőként
A késés okát e sorok írója képtelen tisztázni. Az építők szerint a beruházó későn egyezett meg néhány alvállalkozóval, s az ebből származó késői egyeztetések nehezítették a kivitelezők munkáját. A beruházó szerint a huszonhatosok késlekedése az oka a többi határidőcsúszásnak.
Tény: igen bonyolult feladattal kellett megbirkózniuk a kivitelezőknek. Az országban ez az első egészségügyi rendeltetésű könnyűszerkezetes épület, amelyben több felvonó is van, amelynek alagsori és földszinti traktusa igen bonyolult vízgépészeti- és medencerendszert hordoz. A feladat komplikáltságát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a megszokott víz-, csa¬torna-, fűtés-, gáz és elektromos hálózatokon kívül 24 voltos kisfeszültségű villanyhálózattal, tűzjelzőhálózattal, sűrített levegőt továbbító vezetékekkel klímaberendezéssel, beteghívó mikrofonokkal és hangszórókkal is felszerelik az épületet. Nem véletlen, hogy a dunaújvárosi CLASP rendelőintézet referenciaépületté lép elő.

Vízgyógyászat csak később
Az OMKER a 30 millió forint értékű orvosi műszer, diagnosztikai berendezés és bútorzat jó részét beszerezte, leszállította és folyamatosan szereli. Március végéig a posta és a DESZOV is elkészül a telefonközponttal és a hangosító hálózattal, ugyanakkorra tesz eleget az építő vállalat hiánypótlási kötelezettségének. A Vízgépészeti Vállalat viszont késni fog a hidroterápiás részleg vízforgató felszerelésével, mert azt még (mivel tőkés import) beszereznie sem sikerült. Részben emiatt, részben áttervezés és a vele együttjáró utómunkálatok miatt a vízgyógyászati részleg később készül el. A rendelőintézet e része lehet, hogy csak jövőre fogadhat betegeket.

Szemvizsgálat számítógéppel
A Vasmű úti rendelőintézet zsúfolt, a kulturált betegfogadás feltételeit már rég nem elégíti ki. Az új rendelő belépésével nemcsak a járóbetegfogadás feltételei lesznek kétszer jobbak, hanem ideális munkamegosztás alakul ki a két rendelőintézet között is.
Elsődlegesen üzemegészségügyi ellátást fog nyújtani a Szórád Márton úti rendelő, emellett lehetőségeihez mérten részt vállal a városi feladatokból is.
Az új intézmény lesz hivatott az utókezelésre, rehabilitációs ellátásra és a munkaegészségügyi vizsgálatok elvégzésére. Oda költözik át a fizikoterápia, a reumatológia, az onkológiai szakrendelés és az alkoholelvonó. Lényegében három gyógyeljárás (hidroterápia, elektroterápia, gyógytorna) kizárólagos gazdája lesz az új intézmény. A szemészeti szakrendelést számítógépes szemvizsgáló berendezéssel látják el. Ez töredékére csökkenti a szemüvegrendeléshez szükséges időt, így megszűnhet a szemészeti szakrendelések előtti örökös sorbanállás.

Szakorvoshiány miatt az új rendelő áprilisban csak kétharmad kapacitással fog dolgozni. A napi 162 szakorvosi órából ugyanis mostanáig csak 111 ellátására van orvos. A 120 millió forintba kerülő új rendelőintézetben egyébként százan fognak dolgozni, ha minden teljesen készen lesz.

Csongor György

Zöld rendelő történeti visszatekintő:

01. Tervezési szakaszban
02. Építkezés
03. Átadás
04. Azok a “boldog szép napok”
05. Privatizáció

Dunaujvaros