Mi épült egy év alatt Sztálinvárosban?


Szabad Nép 1952. január 13.

Mi épült egy év alatt Sztálinvárosban?

JANUÁR Az építkezés a télidő ellenére teljes ütemben folyt. Új munkások ezrei jelentkeztek felvételre. Elsőnek az országban üzembehelyezték a korszerűen felszerelt egészségügyi szűrőállomást, amely a munkásokat óvja a fertőző ­betegségektől.


Szűrőállomás

FEBRUÁR A pártkongresszus tiszteletére határidő előtt elkészült a városi rakodópályaudvar, működésbe lépett a város vízvezeték­ hálózata, megindult a végleges ivóvíz ellátás. Megnyílt az első büffé.


Vasútállomás

MÁRCIUS Felépítették az ideiglenes postaépületet. A városban új betonutak készültek el.

ÁPRILIS A gyárépítők hozzáláttak a mechanikai műhely keretállásainak betonozásá­hoz. A kedvező tavaszi időt kihasz­nálva nagy lendülettel indult meg a munka a kikötő építésénél is. Tassnál megkezdődött a kikötő partfalainak előregyártása A szocialista város épí­tőinek jobb ellátására működésbe lé­pett a 3 as számú konyha. Nem messzire a konyhától, a 6-os kockaépület­ben étterem nyílt. A közelgő május 1 tiszteletére mozgalom indult a város csinosítására, szépítésére. Szabadtéri színpadot állítottak fel, sportpályát építettek. A május 1-i felvonulás út­ját parkírozták; facsemetéket, tarka színben pompázó virágágyakat ültet­tek. Ezt az utcát a szocialista város első májusi ünnepének emlékére “Má­jus 1” utcának hívják.


Május 1 utca

Első utca első háza

MÁJUS A város nyugati részében dolgozni kezdett a kenyérgyár. Puha friss kenye­ret ehetnek azóta mindennap a nagy építkezés dolgozói.

JÚNIUS Ebben a hónapban kezdték meg a Vasmű kazánkovácsműhelyének “csontvázát”, előregyártott keretállásait helyükre emelni. Ezt a nagy feladatot hősies munkával 17 nap alatt végezték el. Újabb utakat betonoztak, aszfaltoztak, szinte napról napra városiasabb kül­sőt és jobb közlekedést kapott a nagy építkezés. Megnyitotta kapuit az első, korszerűen berendezett városi könyv­tár, ettől kezdve ötezer műszaki, 2500 ideológiai és szépirodalmi könyv, 150.000 szabadalmi leírás, 100 mű­szaki és egyéb folyóirat állt a dolgo­zók rendelkezésére.

JÚLIUS Tassról az első 260 tonnás, tízméter hosszú partfalszekrényt leúsztatták a sztálinvárosi kikötőbe. A Vasmű építkezésé­nél megkezdődött a gyári utak aszfaltozása. Elkészült a kikötőhöz vezető út és híd is. A múltban hasonló teher­bírású híd építése hat-hét hónapig tar­tott. A Mélyépítő Vállalat dolgozóinak lelkes és áldozatos munkája nyomán az új hidat két hónap és három nap alalt befejezték. A hónap közepén át­adták az ideiglenes orvosi rendelőin­tézetet, ahol belgyógyászat, fogászat és sebészet áll a beteg dolgozók ren­delkezésére.

Épül a Vasmű kikötője

AUGUSZTUS A gyárépítkezésen befejeződött a mechanikai javítóműhely keretállásainak betonozása. A város területén megkezdte működését a tanács. Fel­épült a húsztantermes iskola; a két emeletes, napfényes, levegős épületben külön szoba van az úttörők részére, természettan-terem, és rajzterem is készült. Ebben a hónapban nyílt meg a korszerű üzletház. A meleg nyári estékre kertmozit rendeztek be.

Sztálinváros általános iskolájának 26 esztendős igazgatója

SZEPTEMBER A városépítkezés északi területén a dolgozó anyák nagy örömére meg­kezdődött a bölcsőde építése.

OKTÓBER Az üzletház mögött elkészült az új, szocialista város első óvodája. A százfajta játékkal és külön konyhával berendezett szép épület 80 kisgyer­meknek lett második otthona.


Krupszkaja óvoda

NOVEMBER A Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepén a Dunai Vasmű megkapta a Sztálin Vasmű, a város a Sztálinváros nevet. Ekkor kezdte meg munkáját a gépgyár három üzeme, az öntöde, a kazánkovácsműhely és a mechanikai műhely. A város nyugati részén ipari ta­nulóotthont létesítettek. A húsztan­termes iskolában ipari technikum és más szakmai tanfolyamok in­dultak. Működésbe lépett a nagytelje­sítményű automata telefonközpont. El­készült a sztálinvárosi nagy központi mosoda is, amely méreteiben, technikai berendezésében első az országban.

Ünnep Sztálinvárosban

DECEMBER Sztálin elvtárs születésnapjára készen állt a pártház. Ez a kétemele­tes, pilléres, íves homlokzatú épület egyike Sztálinváros legszebb házai­nak. Ugyancsak december 21-én avat­ták fel a város 754 személyt befogadó filmszínházát. Tágas előcsarnoká­nak padlózatát, falát vörös műkö­vei burkolták, a vetítőtermet szellőztetőgépekkel, légfűtéssel és hangnyelő falakkal látták el. A “mozipalotában” télen meleg levegővel fűtenek, nyá­ron pedig hideg levegővel hűtenek. A város keleti részében újabb 80 kis­gyermek részére nyitottak óvodát. Korszerű nyomdát rendeztek be. Megindult a forgalom a Sztálinváros és Pusztaszabolcs közötti fő vasútvonalon is. Számos lakás készült el – összesen 1360 új lakást építettek fel az elmúlt évben.

Sztálinváros, Dózsa-filmszínház

December 21 tiszteletére

Felhasznált képek:
Intercisa Múzeum archívuma
Dunaújváros története képeslapokon

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros