Százlábú hídból négylábú


Dunaújvárosi Hírlap – 2011. október 12.

Százlábú hídból négylábú

Csak nevében őrizte meg a grandiózus terveket Pentele legnagyobb átkelője

Dunaújváros (szs)
“Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében 1951” címmel jelent meg a József Attila Könyvtár hiánypótló forrásfeldolgozása. Több pentelei kuriózum is van benne.

Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében 1951

Például az az 1951. augusztus 20-án készült fotó, amely az újonnan átadott pentelei “Százlábú-hidat” ábrázolja.
– Egyes források szerint azért kapta a Százlábú elnevezést a híd, mert a ma láthatónál sokkal grandiózusabb méretűnek szánták. Az úgynevezett pentelei Rác-dombon és a Kálvária dombon is folytatódott volna, egy nehezen megmagyarázható építészeti terv elképzeléseként. Végül ebből aztán nem lett semmi – meséli a pentelei helytörténet avatott kutatója, Szabó Tamás.


A pentelei Százlábú-híd az átadáskor csak töredéke készült el a grandiózus építészeti terveknek

– Már az 1950-es évek előtt is állt itt kőhíd. A régi hatos út nyomvonala Pentele irányában ugyanis része volt a Buda-Eszék-Nándorfehérvár postakocsi útvonalnak. A Magyar úton, a most épülő üzletközpont melletti ház egykor postakocsi állomás volt. Működött itt úgynevezett beszálló vendéglő is, ahol a megfáradt lovakat pihentekre lehetett cserélni, hogy gyorsabban haladjanak a postakocsik. Az utolsó beszálló vendéglős Weisz Jakab bácsi volt – teszi hozzá Szabó Tamás , aki más érdekességgel is szolgál.
– A tervezett Százlábú hídnak máig megmaradt néhány olyan betontalapzata a földben, amelyre végül nem került hídszerkezet. Ezek a talapzatok helyenként ma is láthatóak. Több azonban véglegesen eltűnt közülük, ugyanis a penteleiek nem egy esetben építkezésnél hasznosították az értékes, de már senkinek sem kellő betonanyagot. Aki kíváncsi rá, hogyan is nézett ki a pentelei ideiglenes kikötő, vagy az óváros főutcája és madártávlati látképe, annak jó szívvel ajánljuk a könyvtár új kiadványát.


Őri Zoltán

Őri Zoltán további adalékokkal szolgált a témában:
– A híd megépülésének semmi köze sem volt a pentelei beruházáshoz, hiszen eredetileg jóval azelőtt avatták volna fel, mint ahogyan eldőlt, hogy Mohács helyett a pentelei fennsíkon épül majd meg a Dunai Vasmű – hangsúlyozza Őri Zoltán.
– A Pentelére tervezett két viadukt a régi hatos út korszerűsítéséhez köthető. A kisebbik viadukt miatt az óvárosi Frankl-kastélyt el is bontották, pedig a kisebbik híd végül meg sem épült. Miután ugyanis kiderült, hogy Pentelén nemcsak új gyár, hanem új város is épül, nem szerették volna a hatos út forgalmát átvezetni a városon keresztül. Kétségtelen azonban, hogyha a tervezett viadukt megépül, akkor a hatos út egyik legszebb panorámáját tárta volna fel – meséli Őri Zoltán.

SZÁZLÁBÚ HÍD

A Szalki-szigetre, valamint a laktanyához vezető autóbusz járatok útvonalán van a Százlábú-hid megállóhely. Fiatal dunaújvárosi lakosok, de talán még az idősebb nemzedékből is vannak sokan, akik számára rejtélyes ez az elnevezés: miből származik? Erre próbál magyarázattal szolgálni a következő kis ismertető.
1948-49-ben az országos útépítési program keretében sor került többek között a 6-os számú országos főközlekedési út korszerűsítésére is. Szerepet játszott ebben az is, hogy az időtájt megkezdték a Mohácsra tervezett nagy kohászati kombinát építését is.
A régi 6-os út elavult nyomvonala akkoriban még áthaladt a falvakon. Meg kellett oldani az elkerülő útszakaszok létesítését, ezzel párhozamosan korrigálni kellett helyileg is a vízszintes és magassági vonalvezetés miatt nem fenntartható szakaszokat. Környékünkön ezidőtájt készültek el az Ercsit, Adonyt, Dunaföldvárt, Dunakömlődöt, Paksot majd tovább Bonyhádot és Hidast stb. megkerülő útszakaszok. Nagyobb nyomvonalkorrekció keretében helyezték át a vasút keleti oldalára a vasút keleti oldalára a Radicsán áthaladó útat.

Felavatták az ercsi-dunapentelei műutat

Ezen program keretében kellett megépíteni a Dunapentelét megkerülő utat is.
A Dunapentelén áthaladó régi 6-os út nyomvonala még mindig követhető. Az északi elágazónál lévő benzinkúttól a laktanya kapujáig nagyjából a mostanival azonos helyen haladt, innen viszont erősebb lejtéssel, a lejtő végén a Dunai Vasmű iparvágányának helyén keresztezte a Felsőfoki patakot a ma is meglévő kis vasbeton hídon.


Híd a Felsőfoki patak felett

Keresztülhaladt a falun, a Baracsi-úti csomópontnál erős balra kanyarodással folytatódott az Aranyvölgy, Szórád Márton út és Dunai Vasmű Béke téri kapuján át a Déliváros mellett a pécsi elágazásig és tovább. Természetes, ezidőtájt Dunai Vasmű még nem létezett, igy a Vasműbe vezető iprvágány sem.
Eltekintve attól, hogy a megnövekedett forgalmat már nem lehetett a településeken átengedni, a Baracsi úti csomópontnál lévő kanyar és keskeny híd a járművek számára is nagy veszélyt jelentett.
Az új utat a Rácdombon tervezték átvezetni, áthidalva először a Felsőfoki-, majd az Alsófoki patakok völgyét. Az út ilyenképpen a Kálváriánál jutott volna a fennsíkra és valahol a Béke tér mellett csatlakozott volna a meglévő 6-os útba. A patakvölgyek áthidalására két hidat terveztek: az egyik egy kétnyílású és hatlábú vasbeton híd. az O.N.Cs.A. telepi házak sarkától kb. a mai Százlábú híd megállóhelyig került felépítésre, a másik hatnyílású, tizennégy lábú híd a Rácdombot és a Kálváriát kötötte volna össze. A hidak közötti útszakasz részben terepen, bevágásban vagy töltésen, végig egyenletes emelkedéssel, ívben érte volna el a Kálvária dombot.


Tereprendezés a Rácdombon
fotó: Csupity Simon

A munka ütemesen és gyorsan, haladt…. A kisebbik híd teljesen bezsaluzva és vasszerelve várta, hogy bebetonozzák. Ennek határideje 1949. december 21-e, Sztálin hetvenedik születésnapja volt. Az építők vállalását a zsaluzatra függesztett felirat hirdette. A betonozás azonban elmaradt. Azt hittük, hogy a korán bekövetkezett fagyok miatt halasztották el, azonban néhány hónap múlva a zsaluzatot és a vasszerelést is elbontották, csak a pilléralapokból kiálló tüskék meredeztek még 1993-ban is, amikor a gázvezeték építése során eltüntették őket. A másik hídnak az alaptömbjeit sikerült elkészíteni, majd a munka további részével itt is leálltak.


Az új híd felzsaluzva
Fotó: Dunapentele Sztálinváros Dunaújváros fényképeken

Az alapok még ma is megvannak. Ott láthatók egyrészt a Szent István út 13, a Tisza utca 3o., és a Hegyekalja utca 18. számú családi házak kertjében, másrészt ráépültek az épületek, az utcai kerítés, illetve kettőt a vízvezeték fektetése során bontottak el a patak partján.


A “Százlábú híd” egyik alap-párjának felülnézete

Hosszú évszázadok során a híd építése volt az a beavatkozás, amely a kialakult táj jellegét és a természetes állapotot megváltoztatta. Elbontották az út nyomvonalában lévő házakat, az úttest részére töltést, bevágást és úttükröt készítettek, rendezték a nyomvonal melletti terepet. Legnagyobb veszteség talán a rácdombi kastély elbontása volt.

A valahai Frankl-kastély a Rácdombon

A tervezett út nyomvonalát Szabó János barátommal emlékezetből és a meglévő maradványok alapján próbáltuk rekonstruálni. Szabó Jánosnak ez volt élete első munkája. A nyomvonalat a mellékelt térképen tüntettem fel. A térkép már a mai állapotokat tükrözi, mivel az elmúlt évtizedek alatt megépült a Vasmű iparvágánya, a jelenlegi vasúti vágány feletti, mai “Százlábú” híd, amelyre úgy látszik, ez a név ráragadt, valamint a faluba vezető bekötő útnak az eredetinél magasabb szinten elkészült nyomvonala.

Mi volt az oka annak, hogy a tervezett út és a hidak nem valósultak meg, holott bízvást állíthatjuk, hogy az utas előtt a Budapest-Mohács közötti útvonalnak talán a legszebb dunaparti panorámája tárult volna fel. Abban az időben kikötő még nem volt, a sziget és a Duna-ágak teljes szépségükben pompáztak.
Erre vonatkozólag dr. Weiner Tibor, a város főépítésze később a maga közvetlen modorában így válaszolt szerény kérdésemre: “Édes öreg, 1949 végén eldőlt, hogy a kombinát nem Mohács mellett, hanem Dunapentelén épül fel. Ha beleegyeztem volna, hogy az út megkezdett munkáit befejezzék, a 6-os útnak a jelenlegi elkerülő szakasza soha nem valósult volna meg és így minden forgalom a város belsejét terhelte volna.”
Felvetődik a kérdés, milyen hidak épültek volna Dunapentelén?


Fotó a Rácdombról, ahonnan láthatóak az elkészült pillér-alapok /1951
fotó: MTI/Kotnyek Antal

Úgy gondolom, nem tévedünk, ha a tervezett hidakat a Mecseknádasd és Pécsvárad közötti mecseki völgyhidakhoz hasonlítjuk. Ezek a hidak is az 1949. évi útépítési program keretében valósultak meg, terveiket talán ugyanaz a tervező, vagy tervező iroda készítette. Ezt szerettem volna felderíteni az “UVATERV”-nél, azonban sem az “UVATERV”-et, sem esetleges utódját nem találtam már meg. Talán valakinek sikerülni fog! Helytörténeti szempontból érdekes lenne!

Dunaújváros 1994. április 19.

Őri Zoltán

.

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros