Játékos sportverseny


Úttörővezető – 1987. október

Játékos sportverseny

A sport szó hallatán leginkább a versenyzők, a nagy versenyek jutnak eszünkbe. Pedig értelme ennél jóval bővebb: több is, más is, talán nincs is olyan ember, aki a mozgás valamilyen formájában ne lelhetne örömöt, sikert, ne élvezhetné saját ügyességét. A még mindig kisszámú és – ha még oly sokoldalúan is kialakított, de – kötött tantervű iskolai testnevelésóra nem minden gyereknek nyújt elég alkalmat arra, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb mozgásformát, örömet okozó sporttevékenységet. Sőt, éppen a kevésbé ügyes, a mackósmozgású, nagyobb termetű gyerekek, akiknek pedig fokozottan szükségük volna a testedzésre, vesztik el leghamarabb a kedvüket. Pedig akiben kisgyermekkorában nem alakul ki és szilárdul meg a sportolás iránti igény, azt később már sokkal nehezebb rávenni a rendszeres mozgásra.
Éppen ezért minden olyan kezdeményezés szót érdemel, amely azt célozza, hogy minél több gyerek minél élvezetesebb formában kóstoljon bele a mozgás örömeibe. A kisgyermek természetes igénye a játék, a bizonyítani akaráss maga a mozgás is. Ha ezt sikerül ébren tartani, ha ez nem vész el az iskolapad, a televízió és az otthoni mozgásszegény életminta következtében, akkor egészségesebb, magabiztosabb generáció nevelhető.
Ehhez próbál hozzájárulni a maga lehetőségeivel egy felmenő rendszerű, kisdobosoknak meghirdetett játékos sportvetélkedővel a dunaújvárosi Munkásművelődési Központ. Az alábbi riportban gyerekek, szülők, pedagógusok, rendezők mondják el véleményüket a városban immár hagyományszámba menő versenyről.

Dunaújvárosban régi hagyományai vannak a diáksportnak, ezen belül is a nagy tömegeket megmozgató eseményeknek. Az idén immár tizedik alkalommal rendezték meg itt a kisiskolások sportvetélkedőjét. A Munkásművelődési Központ által szervezett nagyszabású programba a város valamennyi általános iskolája benevezett. A májusban megtartott elődöntők során több ezer gyermek versenyzett, sportolt. A júniusi döntőt a város vadonatúj, impozáns sportcsarnokában tartották.

A lelátó zsúfolásig megtelt gyerekekkel, csaknem másfélezer kisiskolás volt kíváncsi társai versengésére. A rendezők kiváló szervezőkészségét bizonyítja, hogy a döntőt gálaműsorral kapcsolták össze. Halász Judit és a Bojtorján együttes műsora után kellemes hangulatban kezdődött meg a verseny.
Három iskola csapata mérte össze ügyességét, gyorsaságát; egyik játékos feladat követte a másikat. A feladatok megoldásában szüleik segítették a kicsiket, akik harsogó buzdítás közepette mutatták be, miként lehet villámgyorsan átbújni a zsákalagúton, hogyan lehet egyszerre kettőnek is futni az óriásnadrágban és a színes kartonkalap alá bújva. Sok-sok ötletes versenyszám késztette lelkes szurkolásra a közönséget, amelynek soraiban a döntőbe nem került iskolák tanulói is ott ültek.
A harmadikos Nagy Gabi és Bókai Marianna is versenyzett az elődöntőben, de nem jutottak tovább.
– Igaz, mi kiestünk, de nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki lesz a győztes – mondta Marianna.
A sok kedves műsorszám tarkította verseny a Ságvári Endre Iskola csapatának győzelmével fejeződött be. Jakabné Józsa Klára, a győztesek egyik testnevelő tanára örömmel nyugtázta a remek eredményt:
– Az iskolai elődöntők során rengeteg gyermek versenyzett, olyanok is, akik egyébként nem sportolnak. A rendezvény igazi jelentőségét abban látom, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a sportolásra, a mozgás, a játék örömére – hangsúlyozta.
A vetélkedő kigondolója, Szántó Péter, a Munkásművelődési Központ igazgatóhelyettese, így foglalta össze az eseményt:
– A mostani vetélkedő ősét tíz évvel ezelőtt próbáltuk ki először, majd a siker láttán minden évben megrendeztük a város napközis kisdiákjai részére. Az egyik esztendőben meghívtuk a döntőre a televízió munkatársait, akiknek megtetszett az ötlet, s megkértek a tv-ben is bemutatható hasonló játék szakmai anyagának összeállítására. Évekig ment a televízióban a közkedvelt Mindent bele műsor. Nálunk, Dunaújvárosban pedig minden tavasszal sort kerítünk erre a vetélkedőre. A mostani rendezvény érdekessége, hogy voltaképpen főpróbája volt egy jövőbeli országos gyermekvetélkedőnek. Az Úttörővezetők IX. országos konferenciáján – amelyen küldöttként én is részt vettem -, felvetődött a gondolat, hogy miért nincs a kisiskolások számára hazánkban felmenő rendszerű játékos sportverseny. Akkor elmondtam, hogy városunkban ennek már nagy hagyománya van, modellként szolgálhat egy országos szintű rendezvényhez. Intézményünk dolgozói örömmel vállalták a munkát, s valóban jól sikerült a “főpróba”. A sikerhez azonban nagymértékben hozzájárult a város vállalatainak, intézményeinek segítsége, támogatása.

Krasznai Endre, a város legfiatalabb általános iskolájának, a Béke városrészi Arany János Iskolának az igazgatója is elégedett volt diákjaival, akik a harmadik helyezést szerezték meg.
– “Nem a győzelem, a részvétel a fontos” – gratulált tanítványainak. – Úgy gondolom, a hangsúly a játékon, a mozgáson, a közösségi élményen van, nem pedig a helyezésen. A gyerekek szívesen versenyeztek, az iskolai vetélkedőre szinte minden osztályból jelentkeztek, több száz kisgyerek kóstolgatta a versenyzés izgalmait. Örvendetes, hogy a szülők is figyelemmel kísérték a verseny alakulását.
Rovó Attila és felesége középső gyermekükért izgultak a döntőn, aki a Mező Imre Iskola tanulója. A “mezősök” a második helyen végeztek, nagy volt az öröm a családban.
– A gyerekek szeretik a játékos vetélkedőket. Fontos dolognak tartom, hogy az iskolákban megfelelő lehetőségeket teremtsenek számukra, hogy időnként részt vehessenek ilyen lendületes, ötletes versenyen. Mi már az elődöntőket is figyelemmel kísértük, a lányunk mindig boldogan számolt be a verseny állásáról. Együtt örültünk, amikor a döntőbe jutottak.
A meghívott vendégek is elismeréssel szóltak a sportdélutánról. Vas István Zoltán, a Magyar Rádió főmunkatársa, aki a verseny egyik játékvezetője volt, így vélekedett:
– Nagyszerűen dolgoztak a dunaújvárosiak. Amatőr rendezés – profi szinten. Több ezer gyermeket mozgattak meg az elődöntők során, ez is lényeges dolog. A szép gesztus is dicsérendő: a gálaműsorral egybekapcsolt döntő teljes bevételét a sportsegélyalapra fizetik be a szervezők. Várom a folytatást!

A folytatást illetően abban biztosak lehetünk, hogy az évtizedes múltra visszatekintő sportvetélkedőt a Munkásművelődési Központ munkatársai a jövőben is megrendezik. S hogy az idei “főpróbának” szánt rendezvényből lesz-e országos szintű verseny, az már nem rajtuk múlik.

VIRÁGH ILDIKÓ
Fotó: HAJDÚ GYÖRGY

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros