A DUNAFERR Zrt. Gyártörténeti Gyűjteménye


Bányászati és Kohászati Lapok – 2007. január

A DUNAFERR Zrt. Gyártörténeti Gyűjteménye

A DUNAFERR-csoport üzemtörténetét feldolgozó és bemutató Dunaferr Gyártörténeti Gyűjtemény alapjait a Dunai Vasmű alapításának 20. évfordulójára készített kiállításra beérkező anyag képezte. Dr. Salamon Konrád újkori történész, a dunaújvárosi múzeum vezetője és Szilágyi István, a műszaki emlékeket nyilvántartó csoport főigazgató-helyettese szakirányításával 1969 januárjában kezdték el a kiállítási anyag gyűjtését. A be nem mutatott anyagot (képeket, okmányokat, írásban rögzített visszaemlékezéseket, filmanyagokat) nyilvántartásba vétel után raktározták.
A gyűjtemény kezelésére 1973- ban létrehozták a Történeti Emlékmúzeumot, mely a Dunai Vasmű életével kapcsolatos jeles eseményeihez és szakembereihez köthető dokumentációkat és tárgyi emlékeket kutatta, gyűjtötte, fotókon, filmeken, hanghordozókon rögzítette és kezelte.
Hajdú András, Bezdek Károly és Zsámbok Elemér 1982-ben vezérigazgatói megbízást kaptak a gyűjtemény továbbfejlesztésére és egy új állandó kiállítás létrehozására, valamint egy szabadtéri kiállítás megszervezésére. Munkájukat az ekkortájt alakult történeti baráti körök segítették. 1985-ben elkészült az új állandó gyártörténeti kiállítás, 1989 szeptemberében pedig egy ipari skanzen kialakítására került sor.
Az 1990-es évektől bővült a Gyártörténeti Gyűjtemény szolgáltatása: filmvetítéseken, üzemlátogatásokon ismertették meg a látogatókkal a vállalatot, folyamatábrákkal, makettekkel, modellekkel szemléltetve egy-egy részterület, kohászati vertikum működését. A vállalat 1985. évi kiépítettségének állapotát egy nagy méretű terepasztalon, az egyes kohászati berendezéseket pedig a skanzenben tekinthették meg az érdeklődők.
2000. június 16-án – a Dunai Vasmű 50. évfordulója alkalmából – nyitották meg a Technika- és Technológiatörténeti Állandó Kiállítást az újonnan épült korszerű Szakmai Látogató és Tájékoztató Központban.
A Gyártörténeti Gyűjtemény a DUNAFERR Zrt. Kultúrtermének emeletén található, méltó környezetben, megfelelve a múzeumi, irattári követelményeknek. Az állandó kiállítás a DUNAFERR Zrt. Humán Intézet földszintjén és emeleti aulájában tekinthető meg.


Kiállítás

Ipartörténeti gyűjtemény

A gyűjtemény feladata

A Gyártörténeti Gyűjtemény alapvető feladata a vállalatcsoport múltjával, jelenével, jelentős eseményeivel kapcsolatos dokumentációk és tárgyi emlékek felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése és közkinccsé tétele. Ezt a következő módon valósítja meg:

 • technika- és technológiatörténeti állandó kiállítás fenntartása, időszakos kiállítások rendezése;
 • üzemlátogatások szervezése;
 • üzemtörténeti kiadványok, cikkek, tanulmányok, szakdolgozatok, könyvek készítéséhez forrásanyag szolgáltatása;
 • a lebontásra, átalakításra kerülő üzemek, gépsorok fényképen, digitális fényképen, illetve videofilmen történő megörökítése;
 • múzeumi tárgyak kölcsönzése hazai és külföldi kiállításokhoz;
 • makettek és programozottan működő modellek készítése (megrendelésre).

A gyűjtemény részei

 • kohászati, ipartörténeti és egyéb szakkönyvek
 • újságok, folyóiratok
 • dia- és videofilmek
 • hangkazetták
 • fénykép pozitívok: a feldolgozás témakörönként (gyárépítés, városépítés, technológiák, látogatások, rendezvények, kultúra, művészet, kiállítások) üzemegységenként, technológiai sorrendben történt kartotékrendszerben (képazonosítóval és egyéb szükséges megjegyzéssel ellátva),
 • archív anyagok, dokumentumok, prospektusok, reklámanyagok,
 • oklevelek, bizonyítványok, alapítólevelek, életrajzok, üzemtörténeti anyagok, gyártörténeti gyűjtemény anyagának nyilvántartási jegyzékei, a gyűjtemény és az ipari skanzen kiállítási tárgyainak fotói, brigádnaplók, vállalati pályázatok, vállalati fotóalbumok (rendezvényekről, kiállításokról stb.), fényképkatalógusok stb.
 • a Dunai Vasmű, illetve vezetői, dolgozói részére adományozott oklevelek, kitüntetések és tárgyi emlékek [kupák, vásárdíjak (kisplasztikák), termékdíjak, zászlók, serlegek, emblémák],
 • érmék, plakettek – lehetőség szerint témakörönként rendszerezve,
 • műszaki tárgyak, kohászati berendezések és a Dunai Vasmű termékei,
 • képzőművészeti alkotások és alkotóikról készült nyilvántartás,
 • vállalattörténeti, üzemtörténeti dokumentumok.


A Dunai Vasmű makettje

Technika- és Technológiatörténeti Állandó Kiállítás

A Dunai Vasmű 50 éves történetét tudományos igényességgel feldolgozó kiállítás új alapokra helyezte a szakmai látogatások rendszerét, és hosszabb távon hozzájárul a “Dunaferr ismeretén” keresztül a vállalatcsoportról alkotott kedvező kép kialakításához, a DUNAFERR Zrt. imázsának javításához.

A Humán Intézetben elhelyezett kiállítások

 • A Dunai Vasmű történetét a technika és technológia 50 év alatti fejlődését bemutató állandó kiállítás: a földszinti részen és az első emeleti aulában kialakított kiállításon 40 db “fotógrafika tabló” mutatja be a Dunai Vasmű alapításának előzményeit és működésének 2000-ig terjedő időszakát (a mobil rendszer lehetővé teszi a könnyű bővítést és vándorkiállítások szervezését).
 • A technológiai berendezésekről készült modellek, makettek: a Humán Intézet emeleti aulájában kialakított területen kerültek elhelyezésre a kokszoló, a nagyolvasztó, a Maers-Boelens kemence, a konverter, a FAM, a mélykemence, az MH-előnyújtó, készsor, az MH-Coil-box és a hideghengerműi 1700-as hengerállvány modelljei. A technológiai folyamatok leírását és a berendezések üzembe helyezésének fontosabb adatait “demonstrációs” tábla szemlélteti.
 • Szabadtéri kiállítás – Ipari skanzen Az állandó kiállítás szerves részét képező Ipari skanzen a DUNAFERR Zrt. főbejáratának bal oldalán, illetve az erdei sétányon látogatható. A szabadtéri kiállításon látható ipartörténeti értékű gépek: Triósori meghajtó állvány (Lőrinci hengermű), légkalapács (DV Kovácsüzem), villamos meghajtású tolózár, dugattyús légsűrítő, szénőrlő, WORTHINGTON rendszerű gőzzel működtetett folyadékszivattyú (DV Energia), előnyújtó, erőátviteli kardántengely, nyílfogazású fogazott tengely, készsori hajtómű fogaskerék (DV Meleghengermű), kokillás öntecs kocsik (DV Acélmű), lemezvágó olló (Zólyom), hengerállvány (Borsodnádasd).


Az Ipari skanzen bejárata

Skanzen a “kapuban”

Egyéb tevékenység

 • A “40 éves a Dunai Vasmű” című kiadvánnyal 1990-ben üzemtörténeti könyvsorozat indult, az alapítás félévszázados évfordulójára pedig a DUNAFERR Zrt. a vasmű történetét tudományos igényességgel feldolgozó, monografikus igénnyel megalkotott kiadványt jelentetett meg “DUNAFERR Dunai Vasmű Kronológia” címmel. Ezekből, valamint a gyűjtemény gazdag anyagából nyomon követhető a vasmű előkészítése, a körülötte születő város építése, fejlődése, a Dunai Vasműben végbement technikai, technológiai fejlődés, szervezeti, működési, gazdasági, gazdálkodási változások, valamint az emberi tényezőknek a vállalat életére gyakorolt hatása.
 • Részvétel az Európai Vaskultúra Útja elnevezésű mozgalomban. Az osztrák szakemberek kezdeményezésére, Europäische Eisenstrasse (Az Európai Vaskultúra Útja) néven már az 1980-as években elindult nemes mozgalom, specifikus témakörökhöz, történelmi korokhoz, szokásokhoz és életmódokhoz kötődő emlékek, népek vagy kiemelkedő személyiségek alkotó nyomainak felfűzésére és közkinccsé tételére ösztönzi a különböző országok történészeit, muzeológusait és turisztikai szakembereit. E mozgalom, illetve a nyugati országokban nagy sikerű Kulturális Utak példájára tervezzük az “Európai Vaskultúra Útja” program Közép-Kelet-Európa térségére – ezen belül hazánk területére – történő kiterjesztését. A projekt célja egyrészt felhívni a figyelmet a régió rendkívül gazdag ipari örökségére, másrészt ennek a szakmatörténetből felhalmozódó bőséges társadalmi, gazdasági és szellemi műveltségi, valamint tárgyi örökség formájában meglévő hasznosítható hagyatéknak az idegenforgalmi célú értékesítése. Az “Európai Vaskultúra Útja Észak-Magyarországon” elnevezésű program előkészítésén immár két éve dolgozunk. A programot támogatja az Európa Tanács, számos hazai és térségi civil szervezet, önkormányzat, intézmény, vállalkozás, közéleti személyiség, valamint a MTESZ keretében tevékenykedő egyre több önkéntes munkát vállaló szakember. A programba már eddig is jó néhány hazai és határon túli ipartörténeti objektum – köztük a DUNAFERR Zrt. is – a társasági PR Menedzsment által működtetett Gyártörténeti Gyűjteménynyel, Ipari skanzennel, illetve a Szakmai Látogatási és Tájékoztató Központtal kapcsolódott be.

Lemezvágó olló

Triósori meghajtó állvány

2017. 10. 07. Dunai Vasmű ipartörténeti gyűjtemény

2020. 07. 03. Dunai Vasmű ipartörténeti gyűjtemény

A DUNAFERR egyedülálló és irigylésre méltó helyzetben van, hiszen egy olyan még működő kohászati komplexum, amely megőrizte múltját, illetve jelen és jövőbeni működtetésével szemléltetheti a kohászati munka sajátosságait.
Célul tűzte ki, hogy a program nemzetközi színvonalához méltóan mutassa be a DUNAFERR Zrt.-t, annak érdekében, hogy az ide látogatók reális képet alkothassanak a vállalat múltjáról, jelenéről, jövőbeni feladatairól.


Az új kokszolómű (III-as blokk modellje)

A DUNAFERR-hez az elmúlt években is több ezer – elsősorban középiskolák, főiskolák, egyetemek részéről – szakmai látogató érkezett. Szeretnénk ezt a kört a jövőben tovább szélesíteni, ezáltal – és az idegenforgalmat szervező szakemberek munkája eredményeképpen – válhat majd ipari örökségünk igazán hasznosuló tulajdonunkká, jövőbeni fejlődésünk egyik emelőjévé.

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros