Skanzen a “kapuban”


Dunaújvárosi Hírlap – 1985. június 14.

Zólyomi olló, trizsi buca

Skanzen a “kapuban”

Eggyel több kiállítási tárgy látható a Dunai Vasmű ipartörténeti gyűjteményének skanzenjében. A Lőrinci Hengerműből városunkba szállított trióhengerállvány úgynevezett pörgőszekrényét már több hónappal ezelőtt felállították rendeltetési he­lyére. A végső simítások után – tisztítás, festés – úgy tűnik, ez a darab is megmarad az utókornak, hogy láthassák, milyen esz­közökkel, munkagépekkel dolgoztak a “hőskorban”.
Jelenleg nyolc, hengerlés­sel kapcsolatos, országos ipartörténeti jelentőségű da­rabbal büszkélkedhetnek. A tervek szerint szeretnének még parkjukban felállítani néhány jelentős darabot, így egy borsodnádasdi előnyújtó és készrehengerező állványt, amelynek érdekessége, hogy kézi résállítóval működtet­ték, valamint egy zólyomi olló is.
A vállalat főkapuja mel­letti park bővítése során al­kalom adódik arra, hogy a helyi hengermű rekonstruk­cióját követően elhelyezze­nek egy más típusú henger­állványt, egy kéttonás légka­lapácsot, továbbá egy kokillás öntőkocsi-szerelvényt is.
Az ipartörténeti gyűjte­mény más történelmi ritka­sággal is büszkélkedhet. A fémolvasztás őskorának szemléltetésére kiállítják a Borsod megyei Trizsből Dunaújvárosba szállított XII. század körül készült bucakemencét Is. Ezt az Ózdi Központi Kohászati Múzeumnak végzett feltárá­si munkák során került elő, s teljesen ép állapotában mutathatják be az érdeklő­dőknek a Dunai Vasmű kultúrtermében.

P. I.

  1. Légsűrítő. A háttérben a 2 tonnás légkalapács a kovács üzemből
  2. Triósori meghajtó állvány (Lőrinci hengermű)
  3. Tolózár
  4. Kardántengely (meleghengermű)
  5. Nyilfogazású fogazott tengely
  6. Készsori fogaskerék
  7. Kovácsüzemi légkálapács (előtérben: tolózár)
  8. Zólyomi lemezvágó olló
  9. Borsodnádasdi hengerállvány

 

 

 

 

Ipari skanzen megnyitása

Az OMBKE Történeti Bizottsága – a Vaskohászati Szakosztály dunaújvárosi szervezete, a Dunai Vasmű, valamint a NME Kohó- és Fémipari Karának közremű­ködésével – 1989. szeptember 15-16-án tartotta az ipar­történeti és múzeumi továbbképző IV. szemináriumát Dunaújvárosban “A bányászati és kohászati ipari mű­emlékeinek és szobrainak számbavétele és megmenté­se” címmel. A konferencia másnapján a vasmű főbejá­rata melletti parkerdőben Kóré Sándor személyzeti igazgató nyitotta meg az ipari skanzent, amelynek anya­gát ipartörténeti jellegű és értékű gépek – köztük több, a húszas-harmincas évek technológiáját reprezentáló berendezések – képviselik.


 Ipartörténeti gyűjtemény

2019. júniusában egy lelkes kis csapatnak köszönhetően kicsit megszépült a skanzen, az erdő még nem nyelte el teljesen a kiállított tárgyakat, így amíg lehet, érdemes kilátogatni a Vasmű főkapujától pár lépésre található szabadtéri múzeumba.


Dunaferr Magazin 2019. júliusi számában a takarításról – KÖSZÖNET ÉRTE!

KÉPEK

 ELŐTTE… 2017. 10. 07. Dunai Vasmű ipartörténeti gyűjtemény

 ÉS UTÁNA… 2020. 07. 03. Dunai Vasmű ipartörténeti gyűjtemény

Felhasznált források:
Dunaferr 50 – Dunai Vasmű krónika
Dunaújvárosi Hírlap
Dunaferr Magazin

Dunaujvaros