Farkas József


Nevelők Lapja – 1951. november 18.

FARKAS JÓZSEF

Sztálinváros első  iskolájának igazgatója munkájáról, életéről a következőket mondja:
Székesfehérváron a dolgozók tanítóképzőjében szereztem oklevelemet és 1949-ben Pusztaszabolcson kezdtem el pedagógiai pályámat. Az úttörőcsapat vezetője lettem s úgy vélem, az úttörők között végzett munkámért ért az a kitüntetés, hogy szeptemberben Sztálinváros általános iskolájának igazgatója lettem. Rendkívül szép és érdekes feladat Sztálinvárosban tanítani.

Sztálinváros általános iskolájának 26 esztendős igazgatója

Iskolánk együtt növekszik, fejlődik a várossal: jelenleg 230 tanulónk van, a létszám azonban naponta növekszik, van olyan nap, hogy 10 új tanuló is érkezik iskolánkba.
Pusztaszabolcsi és sztálinvárosi működésem idején egyaránt azt tapasztaltam, a fegyelemre nevelés érdekében igen fontos, hogy a nevelő együtt éljen a gyerekekkel, sportoljon, játsszék velük. Pusztaszabolcsban én magam is beálltam a futballozók közé. A csapatot úgy szerveztük meg, hogy csak a legjobb tanulók vehettek részt a játékban. Megtörtént, hogy a legjobb labdarúgó hosszú ideig nem játszhatott, mivel rosszul tanult. Rövidesen közepes tanuló lett. Sztálinvárosban elsősorban az úttörőcsapat jó megszervezésére helyeztem a súlyt. S valóban, az úttörök legjobbjai nagy segítségemre vannak a fegyelem megszilárdításában.

Sztálinvárosi üzenet

Dunaujvaros