Hatalmas és gyönyörű feladatok képzőművészeink számára


Magyar Nemzet – 1951. november 23.

HATALMAS ÉS GYÖNYÖRŰ FELADATOK KÉPZŐMŰVÉSZEINK SZÁMÁRA

Szobrokkal, domborművekkel, mozaikkal és freskókkal díszítik ötéves tervünk nagyszerű alkotásait 

/részlet/


Dózsa Mozi, mellette Wagner Nándor: Korsós lány és vízköpő békák a medencével. Elhelyezve: 1955-ben

Építészetünk forradalmi átalakulása már megmutatkozik az újabb alkotásokon és még inkább jelentkezik majd a most tervezés alatt álló új építkezések kivitelezésénél. A kivitelezés alatt álló és a közeljövőben megvalósításra váró építkezések a magyar képzőművészet minden ágazatát bőségesen ellátják szép, művészi feladatokkal és a képzőművészek foglalkoztatása a megbízatások által hosszú időre biztosítva vám
Legelső helyen kell említenünk Sztálinváros hatalmas arányú építkezéseit, amelyeknél messzemenően érvényesülnek a művészi elemek. A város főterén állítják fel a szocializmus nagyjainak szobrait, legelőször Lenin és Sztálin bronzba öntött szobrai díszítik maid az épülő szocialista város legforgalmasabb útvonalát. A város bejáratánál monumentális szoborcsoportozat kerül felállításra, amely a dicső szovjet hősök emlékét fogja hirdetni. Sztálinváros parkjaiban, sétányain és a jelentősebb középületek előtt díszszobrokat, szökőkutakat helyeznek el. Az iskola előtt állítják fel Petőfi Sándor szobrát, a mozi előtti térre pedig több szökőkút kerül. A Stadion bejáratánál a sportoló fiatalságot jelképező szoborcsoportozatokat állítanak fel.


Ungvári Lajos: Labdarúgó, Kamotsay István: Vívó és Győri Dezső: Teniszező lány
A szobrokat 1967-ben helyezték el a sporttelepen

Sztálinváros főútjának lakóházai is gyönyörű, művészi homlokzatdíszeket kapnak. Az épületeken az ország minden vidékének jellegzetes népi motívumait helyezik el színes kerámiákból, ezzel is dokumentálva, hogy a szocialista várost az ország minden vidékéről származó dolgozók építették és lakják, akik ezeken az épületdíszeken keresztül is kapcsolatot tartanak majd szülőföldjükkel. A kerámiák tervezésére és elkészítésére számos kerámiaművészünk kapott megbízatást, többek között Gorka Géza, Kovács Margit Kossuth-díjas, Belloniné Cser Jolán, Cser Károly, Bokros István, Gádor István. Nem lesz egyetlen épület sem Sztálinvárosban, amely valamilyen formában ne szépülne képzőművészeti alkotásokkal. A Tanácsház tornya alatti bástyán öt allegorikus szobor fog állani. A munkást, a dolgozó parasztot, az értelmiséget, a dolgozó nőt és a Néphadsereget jelképezik majd ezek a szép szobrok.

Sztálinváros és a nagyívű tervek

Milyen legyen Sztálinváros városképe

A sztálinvárosi mozi homlokzatfalait is művészi szobrokkal díszítik. Most hirdettek szűkebbkörű pályázatot e szobrok témáinak ötleteire.


Pekáry-gobelin az Arany Csillag Szálloda dísze volt, majd 1990-ben az Intercisa Múzeum vásárolta meg.

A gyönyörű új szálloda nagytermébe hatalmas gobelin kerül, a terem ablakait művészien festett üvegképek ékítik. Úgy a gobelin, mint a díszablakok festményei új szocialista város alapításának, építésének egy-egy jelenetét fogják ábrázolni.
Az egyik iskola bejárata fölé hat művészi reliefet helyeznek, amelyeknek témái: a hazaszeretet, a Szovjetunió tanítása, a munkára nevelés, a sport, a tanulás, és a Szülői Munkaközösség. A domborműveket Marton László, Szabados Béla, Illés Gyula és Uitz László szobrászművészek alkotják

6 részes dombormű a Vasvári Pál Általános iskola bejáratai felett. 1954-ben helyezték ki.

Az Egészségház előterében állítják fel Boda Gábor művészi szobrát, amely egy lovon illő két partizánfiút és leányt ábrázol, a rendelő előcsarnokában pedig hatalmas freskó fogadja majd a belépőket. Több helyen alkalmaznak úgy fali, mint padlómozaikot és ezzel életre keltik képzőművészetünknek ezt a mostohán kezelt ágazatát. Nagy lehetőségek kínálkoznak Sztálinváros építkezéseinél az iparművészek számára is. Számtalan helyen készülnek díszlakatos munkák az épületek felszerelésénél.


Rendelőintézet előcsarnokának padlódíszítése

Kisfaludi-Strőbl Zsigmond egyik kitűnő alkotását, a fogaskereket meglendítő munkás alakját ábrázoló szobrot állítják fel a sztálinvárosi vasöntöde előtt A Sztálin Vasmű üzemi épületeit számos domborművel szépítik. Bokros-Birmann Dezső és Vilt Tibor szobrászművészek alkotásai kerülnek az Üzemi és igazgatósági épületek falaira.

Dunaujvaros