Milyen legyen Sztálinváros városképe


Magyar Nemzet – 1952. május 11.

MILYEN LEGYEN SZTÁLINVÁROS VÁROSKÉPE

írta: REISCHL ANTAL építészmérnök, műegyetemi intézeti tanár

G. M. Orlov Sztálin-díjas építőművész Sztálinváros építkezéseit megtekintve, többek között a következőket mondta:
– Nálunk, a Szovjetunióban, a felépítésre kerülő épületek terveit a nép széles körében megvitatják, megbírálják. A dolgozók érvényesítik elképzeléseiket otthonaik, középületeik és egész városuk szebbé, használhatóbbá, egészségesebbé és derűsebbé tételében. Ezáltal egyrészt fejlődik az egész nép művészetek iránti hajlama és érdeklődése, másrészt állandó kritikájuk elősegíti építőművészetünk további fejlődését. Segíti építészeinket az emberről való gondoskodás nagyszerű sztálini eszméjének legjobb végrehajtásában.


Előtérben Sztálinváros nemrég megnyílt mozija. Háttérben a szocialista város tervezés alatt álló szállodaépülete.

Sztálinváros tervezői, építői és a város első lakói, akik az ország minden részéből lelkesedve sereglettek ide, érezték, hogy Orlov építőművész szavai egyformán, baráti és építő bírálatot jelentettek mindegyikük felé. Érezték, milyen mulasztást követtek el az első kapavágás óta és hogy azt most pótolni kell. A Városépítő Tervező Intézet kezdeményezésére a sztálinvárosi mérnökklub helyiségeiben összejöttek tehát a vasmű legjobb dolgozói, az építkezések sztahanovistái, a vezető mérnökök és a tervező építőművészek. A klub helyiségeiben kifüggesztették az ez évben felépülő lakóházak és középületek terveit és azokat tervezőik ismertették. Az ismertetést többórás vita követte, amelynek keretében a vasmű és az építkezések dolgozói – akik lakják az elmúlt két évben felépült lakóházakat – kifejtették véleményüket, mivel lehet szerintük még jobbá tenni a most épülő lakásokat és szebbé, derűsebbé épületeiket és városukat. Megvitatták a lakások helyiségeinek elrendezését, a helyiségek nagyságát, bebútorozhatóságát, az ajtók és ablakok méreteit, formáját, elrendezését, saját tapasztalataik alapján. Megvitatták lakóházaik és középületeik külső megjelenését, javaslatokat tettek azok kedvesebbé tételére, díszítésére, az erkélyek felvirágozására, utcák, terek parkosítására, szobrokkal való gazdagítására. Minden szavukból, ha az a kritika szava volt is, a szemük láttára épülő és így még jobban szívükhöz nőtt város iránti féltő szeretet sugárzott.


Ilyen lesz Sztálinváros kultúrháza

A sok kisebb és nagyobb felmerült és megvitatott kérdés alapján a tervezők segítséget kaptak terveik ismételt átvizsgálására, mind az elrendezés, méretek, mind a külső megjelenés szempontjából. A város dolgozói kérték a tervező építészeiket, hogy a jövőben is jöjjenek új és új elképzelésekkel. Ez nem kísérletezés, hanem újítás, mely a fejlődés alapjai, s ebben is Sztálinvárosnak élenjárónak kell lennie. Ebben támogatja őket szerzett tapasztalatával a város minden lakója. A tervezők új elképzelései azonban nem lehetnek reálisak és helyesek az építők állandó támogatása nélkül sem. Ők tehát szoros kapcsolatot kell hogy tartsanak egymással. Ez a kapcsolat az alapja a jobb, gazdaságosabb szerkezetek és építési módok kialakításának, melyek a költségek csökkentésével az épületek külső megjelenésének gazdagítását, szebbétételét teszik lehetővé. Az építőmunkások és tervezők elhatározták, hogy minden épület építésének megindítása előtt közösen megtárgyalják a terveket. A rendelkezésre álló anyagok és gépek figyelembevételével megállapítják közösen a megépítésnek legjobb, leghelyesebb és leggyorsabb módját.


Korszerű szállodaépület terve

Minden városnak van valamilyen hangulata, amelynek hatása alá kerül a várost felkereső idegen és melynek emlékét őrzi a város minden távolra elszakadt volt lakója. Ezt érezzük, ha megfordulunk Debrecenben, vagy Székesfehérvárott, vagy más városunkban. Az egyik talán kényelmes terjengősségével, a másik zártságával, intimitásával, a harmadik történelmi levegőjével, vagy éppen hatalmas, duzzadó forgalmával hat. Sztálinváros, hazánk első szocialista városa, azt a lendületet, lelkesedést és optimizmust kell hogy sugározza, mely az egész ország népét a szocializmus építésében hevíti és mely ezért a legnagyszerűbb teljesítményekre készteti. Ezt kell Sztálinváros lakóinak, építőinek és tervezőinek közős munkával megteremteni. Fűtse őket az a tudat: Sztálinvárost, az első magyar szocialista várost tervezik és építik.
A Városépítési Tervező Intézet tervező építészei megfogadták a város lakóinak és az építkezések dolgozóinak, hogy külön megtárgyalják az elhangzott kritikákat és javaslatokat, eldöntik az azok alapján szükséges teendőket és azt a város újságjának hasábjain leközlik. Elhatározták, hogy ezt a széleskörű ankétot a most megvitatott tervek megépülése után újból megismétlik. A tervezőintézet nemcsak Sztálinvárosban, hanem a többi építkezésnél is hasonló vitaankétokat rendez.
A Sztálinvárosban rendezett vitaesthez hasonlóan a többi nagy építkezésünket is minél szélesebb körben meg kell vitatni. A Szovjetunió példája nyomán a tervező építészek állandó, szoros kapcsolata a dolgozó néppel építőművészetünk fejlődésének alapfeltétele.


Szovjet segítség Sztálinváros tervezésénél


Sztálinváros és a nagyívű tervek

 

Dunaujvaros