Zöld rendelő – Privatizáció

Idézzük fel a II. számú ZÖLD Rendelőintézet történetét korabeli újságcikkek segítségével. 5. rész

7közlap – 2003. június 24.

Funkcionális, vagy teljes privatizáció?

Az önkormányzatra vár a döntés 

A Parlament elé benyújtott közel ötven módosító javaslat alapján módosult június 17-ére virradó éjjel a Kórháztörvény. Azt, hogy milyen tartalommal fogadta el a módosítást a képviselőtestület, pontosan még nem lehet tudni – nyilatkozta lapunknak Dr. Máté Kasza László, a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház főigazgatója. A törvénymódosítás július 1-jével lép érvénybe, de minisztériumi végrehajtási utasítást kell kapcsolni hozzá, és ennek átfutási ideje még két-három hónap.
Mi vár ez alapján a dunaújvárosi kórházra? Privatizáció? Még nem biztos. A helyi önkormányzat közgyűlése, mint a tulajdonosi jogok birtokosa, dönthet a témával kapcsolatban, de a kórház vezetősége nem tud nagyobb ilyen jellegű elhatározásról. Kivételt képez ez alól a kettesszámú rendelőintézet (Zöld SZTK), aminek privatizációja hosszú hónapok óta napirenden van. Ebben az esetben is felajánlották a fogorvosoknak és háziorvosoknak, hogy élhetnek az elővásárlási jogukkal, de legyen az kórház vagy rendelőintézet, az intézmény csak egyben adható el.
A főigazgató úr elmondása szerint az intézmény menedzsmentje mindent megtesz annak érdekében, hogy a dolgozók felkészültek legyenek a módosításokkal szemben. Jogászok, minisztériumi szakértő segítségével szeretnék biztosítani a maximális felvilágosítást az esetlegesen új jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban. A kórház vezetőségének elsődleges célja, hagy a dolgozóik munkahelye és megélhetése biztosított legyen, ugyanakkor az önkormányzattal, mint fenntartóval együtt igyekszik minél több lehetőséget garantálni a fejlesztésre, a fejlődésre, a szakmai előmenetelre. Ezzel együtt a régió lakossága jogosan kéri az ellátás színvonalának nemcsak megtartását, hanem emelését.
Egy gyors gazdasági számítás tükrében: körülbelül havi 25- 30 százalékos költségvetési emelés esetén jutna pénz a dolgozók béremelésére (ezzel a különféle járulékokat is megadják), esz-közfejlesztésre, és folyamatosan képesek lennének a napi aktuális felújításokat folytatni (festés, mázolás, fürdőfelújítás stb.) is.

-deni-

Dunaújvárosi Hírlap – 2003. december 4.

Privatizációról még nincs szó

Kérője akadt a helyi kórháznak?! 

A Prodia Rt. pályázna a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház üzemeltetésére? – tesszük fel a kérdést az egyik országos napilapban megjelent írás tartalma alapján. Az önkormányzat egészségügyi irodájának vezetője és a kórház főigazgatója azonban a kijelentést, de az esetleges privatizációra vonatkozó kérdéseinket is korainak tartja, azon túl, hogy nem is tudnak a Prodia Rt. vezetőjének fent említett szándékáról. A cég egyébként nem ismeretlen, ők működtetik ugyanis a labort.


A kórház, a rendelő privatizációja nehéz kérdés, most még elkapkodott fölvetés Fotó: V. Gy.

A Prodia privatizálná a kórházat?

Hatástanulmány készül jövő februárig a gazdasági társasággá alakulás feltételeiről

Lapinformációk szerint a Prodia Rt. részt venne az egészségügyi privatizációban. A három kórház közül, melyek üzemeltetésére pályáznak, az egyik a dunaújvárosi lenne – nyilatkozta Kollányi Gábor, a Prodia Rt. vezetője.
“A Kollányi Gábor által vezetett Prodia Rt. három – a kiskunhalasi. a dunaújvárosi és a Veszprém megyei – kórház, valamint a százhalombattai szakrendelő üzemeltetésére is pályázik…” – szól a pontos idézet, amely egy országos napilapban megjelent, az egészségügyi szektor privatizációjával foglalkozó írásban olvasható.
Azon túl, hogy a Prodia Rt. nem ismeretlen városunkban, ők működtetik ugyanis a labort, maga a hír mégis számos kérdést felvet. Hum László, az egészségügyi iroda vezetője érdeklődésünkre elmondta: lényegében ő is a sajtóban megjelent írás tartalmára tud hagyatkozni, amikor nyilatkozik a helyi kórház esetleges magánosítási szándékáról – a cikkben olvasható információknál többet ugyanis ő sem tud. A kórház igazgatójával még nem tudott egyeztetni a kérdésben, ám Kollányi Gábort mindenképpen felhívja, és érdeklődik a részletek felől – fogalmazott Hum László, aki szerint a felvetés egészen addig nem aktuális, amíg a Szekeres-csomagként elhíresült költségvetési racionalizációs javaslatban foglaltaknak eleget nem tesznek. Eszerint a kórház igazgatóját, dr. Máté-Kasza Lászlót felkérték arra, hogy intézményi hatáskörben készíttessen hatástanulmányt, ami tartalmazná a gazdasági társasággá alakítás feltételeit. A tanulmánynak jövő év február 28-ig kell elkészülnie – a kórház privatizációjával kapcsolatban csak ezen anyag megállapításai alapján lehet konkrét lépéseket kezdeményezni – hangsúlyozta az irodavezető.
Ugyanezt mondta el dr. Máté-Kasza László főigazgató, aki jelezte: három – a szakminisztérium által kijelölt szakértői listán szereplő – cégtől kért be árajánlatot, mindegyikük tapasztalatokkal rendelkezik az adósságkonszolidációval és egészségügyi reformokkal kapcsolatban. December 15-ig kell kiválasztania a céget, aki a hatástanulmányt február végéig összeállítja. Ezt követően beszélhetünk arról, hogy megvalósítható-e, és ha igen, milyen formában a privatizáció – hangsúlyozta a főigazgató, aki egyébként nem beszélt a Prodia Rt. vezetőjével annak szándékáról.

(szb)

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. január 17.

Társasházzá alakítják, majd értékesítik a rendelőt

Privatizálják a zöld sztk-t 

A Szent Pantaleon Kórház konszolidációs programban való részvételének egyik fontos eleme volt a II. Rendelőintézet, közismert nevén zöld sztk. értékesítése.
A konszolidációs programban foglaltaknak – önhibáján kívül – a kórház nem tett eleget, ezért vissza kellett volna fizetni az intézmény részére nyújtott hitel összegét. A szakminisztérium és a kórház közötti szerződés módosításával azonban fél éves többlethatáridőt biztosítanak a feltételek teljesítéséhez – hangzott el a tegnapelőtt tartott közgyűlésen.
Silye Attila, a városgazdálkodási iroda vezetője elmondta: a II. Rendelőintézet értékesítésének feltétele az, hogy társasházzá alakítsák. Az erre vonatkozó javaslat január végén (a két hét múlva esedékes ülésen) kerül a közgyűlés elé, ha létrehozzák a társasházat, azt követően értékesíthetővé válik a zöld sztk.
A II. Rendelőintézet eladása mintegy kétszázmillió forint bevételt jelentene a kórházi büdzsének.

(szb)

7közlap – 2004. január 20.

Eladó lesz a II.-es Rendelőintézet

Módosították az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a Szent Pantaleon Kórház és Dunaújváros önkormányzata között megkötött, a kórház adósságkönnyítéséről kötött szerződést a múlt év végén. A módosítást a közgyűlésnek jóvá kellett hagynia. Az eredeti megállapodás egyik pontja szerint értékesíteni kellett volna a II. Rendelőintézet épületét, s az ebből befolyó pénzt adósságkonszolidációra kellett volna fordítani, még 2003-ban. Mivel a konszolidációs tervnek ez a része nem teljesült, egyelőre nem törölhette el a minisztérium a kórház adósság-visszafizetési kötelezettségét. A minisztérium az ügy rendezésére májusig haladékot adott. A közgyűlés vita után jóváhagyta az új határidejű szerződést. Elhangzott: a II. rendelőintézet értékesítésének alapvető feltétele az épület társasházzá alakítása. Erről január 29-én fog dönteti a közgyűlés.

7közlap – 2004. január 27.

A gazdasági bizottság megszavazta…

Társasház lesz és eladó a zöld rendelőintézet

(…)
Elkészült a Szórád Márton úti zöld Rendelőintézet társasházzá alakításához szükséges alapító okirat tervezete, amely szerint 56 önálló tulajdonrész alakítható ki az épületben. Ezt jóvá is hagyta a bizottság. Mivel a közgyűlés már korábban döntött az épület értékesítéséről, amelynek lebonyolításával megbízta dr. Máté Kasza Lászlót, a kórház főigazgatóját, a bizottság szükségesnek tartotta egy munkacsoport létrehozását. Tagjai: az önkormányzat gazdasági, vagyongazdálkodási és közbeszerzési bizottságainak elnökei, feladatuk pedig az Önkormányzati érdek érvényre juttatása lesz. Az értékesítést a DVG Rt. fogja lebonyolítani. A kórház osztályháttérrel nem rendelkező szakrendelései az épület mintegy harmadát veszik igénybe, mivel a szakellátás nagyobb hányada már átköltözött az előző években a Vasmű úti rendelőintézetbe. Az értékesítés az értékbecslést követően történhet az egész épületre vonatkozóan (ekkor a kórház visszabérli a számára szükséges helyiségeket) és részenként is.
(…)

(csgy)

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. január 31.

A II. rendelőintézet társasházzá alakítása az értékesítés alapfeltétele

(…)
A II. rendelőintézet társasházzá alakítása is napirenden volt. A gazdasági bizottság – dr. Dorkota Lajos képviselő kezdeményezésére – módosító javaslattal élt: a határozati javaslatot kiegészítették azzal, hogy a privatizációs pályázat lefolytatásához szükséges tárgyalásokat dr. Máté-Kasza László, a kórház főigazgatója folytassa le, de az érintett bizottságok felelőseinek bevonásával. Ezt követően barátságos szópárbaj alakult ki Dorkota és Rohonczi Sándor képviselő között arról, hogy mi is van napirenden: a társasházzá alakítás, vagy érintőlegesen már a privatizáció kérdése. A vita tárgyát egy idő után már a polgármester, dr. Kálmán András sem igen tudta követni, végül a fenti módosítással kiegészítve elfogadták a társasházzá alakításról szóló javaslatot.
(…)

(szb)

HétNap – 2004. február 2.

Az önkormányzatnak nincs pénze az átalakításra

Dunaújváros az elmúlt év végén eufórikus lakáseladási, vásárlási lázban égett. Az árak megugrottak, mégis jó áron kelt el minden ingatlan – amit tényleg el akartak adni. Ám voltak és vannak olyan üzletelők, akik kivárnak. Még jobb időket és nagyobb bukszájú befektetőket remélnek. Ahogy az önkormányzat is, hisz régóta dédelgeti félig megüresedett Vasmű úti Irodaházát és szellős-tágas II-es, zöld rendelőjét.
(…)
– Milyen sorsot szántak a II-es rendelőnek?
– Az intézmény teljes egészében önkormányzati tulajdonú, legnagyobb részét a Szent Pantaleon Kórház hasznosítja, de háziorvosok is praktizálnak itt, és néhány más bérlő, is működik a falak között. Az épület . privatizációjából származó bevételt a kórház adósságállományának csökkentésére szeretnénk fordítani… Tény, hogy napirenden van a háziorvosi rendelők privatizációja, ezért érthető, hogy a már itt működő orvosok közül többen is szeremének tulajdonhoz jutni. Felvetődött, alakítsuk társasházzá az épületet, ami jogi lehetőséget ad arra, hogy egyes elemeit, egységeit külön-külön értékesíthessük. Erről már döntés is született. Jómagam azt prognosztizálom, azok a területek, amelyeket ma a kórház használ, azok önkormányzati tulajdonban .maradnak. Előnyösnek tartanám, hogy a fennmaradó részekből minél nagyobb részt a háziorvosok vásároljanak, meg, olyanok is, akik ma a város legkülönbözőbb pontjain rendelnek… Persze az sincs kizárva, hogy valakinek egy az egyben lesz szüksége az egész ingatlanra. A potenciális befektetőknek először a kórház igazgatójánál kell a tárgyalásokat kezdeni.
– Az egészségügyi funkciót később is meg kell őriznie a háznak?
– Természetesen. Csak az nem lesz mindegy, hogy a város tulajdonosként vagy bérlőként marad benne.

b.p.

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. május 11.


A Zöld rendelőt valamivel több, mint 120 millióért “kiáltják ki” Fotó: V.Gy.

Értékesítés előtt a Zöld rendelőintézet

A pályázatban garantálnák a háziorvosok vételi jogát 

Dunaújváros (szb) – A pályázati kiírás szerint a “Zöld Rendelő Társasház” minimális vételi ára 127 millió forint, ebből a telek értéke áfával együtt 400 ezer forintot tesz ki. A pályázatot június 3-án két órakor bírálják el, a nyertes személyéről a közgyűlés dönt.

A kórház adósságkonszolidációs szerződésében az önkormányzat vállalta, hogy értékesítik a II. Rendelőintézet épületét és az ebből befolyó pénzt a kórház további konszolidációjára fordítják. Nem teljesítés miatt a minisztérium bármikor felmondhatja a támogatási szerződést – áll a határozati javaslatban, ezért a mielőbbi értékesítésnek alapos indoka van.
A pályázati kiírás szerint a “Zöld Rendelő Társasház” megnevezésű ingatlan minimális vételi ára 127 millió forint, ebből a telek értéke a 20 százalékos áfával együtt 400 ezer forint. A pályázatra egyéni vállalkozók, természetes személyek, gazdasági társaságok, valamint gazdasági társaságnak nem minősülő jogi személyek jelentkezését várják.
A közgyűlés egy korábbi határozatával társasházzá nyilvánította a Zöld rendelőt, ezt értékesítési szempontból találták célszerűnek. Az átalakítás előtt csak osztatlan közös tulajdonként lehetett volna értékesítésre bocsátani a rendelőt.
Felvetődik ugyanakkor a kérdés, hogy miért kellett társasházzá alakítani a rendelőintézetet, ha végül mégis egyben akarják értékesíteni. Az sem mellékes, hogy a közgyűlés egy korábbi, 2002-ben meghozott határozata értelmében a háziorvosok megvehetik a rendelőket, ezt egyébként az önkormányzat helyi rendelete is szabályozza: a háziorvosok ugyanis esetünkben bérlőnek minősülnek, márpedig a bérlők adott ingatlanra (itt rendelőre) vonatkozó elővásárlási joga garantált kell legyen. A határozati javaslatban rögzítik: “az épületben rendelő kilenc háziorvos, illetve fogorvos rendelőjére feltételül szabja a pályázat, hogy ezeket a majdani tulajdonosnak értékesítenie kell az ott rendelő alapellátási szolgálatok részére.” Ha viszont ezzel a kikötéssel pályáztatnak, akkor törölni vagy módosítani kell a korábbi határozatot, ami a háziorvosok vételi jogáról szól.
A rendelő értékesítéséről szóló pályázat kiírását szerdai ülésén tárgyalja a gazdasági bizottság.

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. május 14.


A háziorvosok megvehetik majd rendelőiket Fotó: L. Zs.

A közhasznúvá válás első lépései

Az orvosok bizonytalannak érzik a jogi helyzetet, kissé tartanak az átalakulástól

Dunaújváros (szb) – Az egészségügyi és szociális bizottság ülésén a Szent Pantaleon Kórház Közhasznú társaság létrehozásáról szóló javaslatot tárgyalták, és többségi véleménnyel támogatták a tagok.
Mint ahogy várható volt, a kht. létrehozásáról szóló napirendet aprólékos részletességgel vitatták meg a bizottság tegnap délután tartott ülésén. A hosszan elnyúló tárgyalás során számos kérdés felmerült a jelenleg közalkalmazottként dolgozók továbbfoglalkoztatásával, a bérezés várható alakulásával kapcsolatban. A kamara részéről dr. Eigemann Éva is jelezte az orvostársadalom fenntartásait: bizonytalannak érzik a jelenlegi jogi helyzetet az átalakuláshoz, a létrehozandó kht. működőképességével kapcsolatban is aggodalomról beszélt. A helyi kamara elnöke szerint a tőkebevonás elkerülhetetlen, ugyanakkor kérdés, hogy mi lesz, ha a tulajdonosi struktúra úgy változik, hogy a piaci szemlélet túlsúlyba kerül. Mindennek ellenére nem elutasító az orvosok véleménye a várható lépésekkel kapcsolatban. Dr. Gyöngyösi Pál orvosigazgató jelezte: a kórházi ellátás az önkormányzat számára kötelező, nem levetkőzhető feladat. Ugyanakkor a város már nem tudja finanszírozni az intézményt, a fenntartásra, fejlesztésre megoldást kell találni. A tulajdonképpen egyelőre üres, kétszemélyes kht. megalakítása azért szükséges, hogy a szükséges engedélyeztetési eljárásokat el tudják kezdeni. A bizottság ugyanakkor számos – a későbbi döntésekhez szükséges -anyag, például üzleti terv, szakmai program, előkészítését kérte a kórház főigazgatójától, dr. Máté-Kasza Lászlótól.
A bizottság támogatta a javaslatot, amelyben a kht. létrehozásáról döntöttek, az ellátási szerződést viszont az ügyrendi és jogi bizottság véleményezését követően tárgyalják, a közgyűlés előtt. A Zöld rendelő értékesítésére vonatkozó pályázati kiírást is támogatta a grémium elfogadva a gazdasági bizottság véleményét, miszerint a háziorvosoknak elővásárlási jogot biztosítanak a rendelőkre.

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. június 30.

Ketten pályáznak a zöld rendelőre

Dunaújváros (szb) – Az Árkádos Bt. és dr. Szabó József pályázott a Zöld Rendelő Társasház értékesítésére kiírt pályázaton. A közgyűlés pénteken dönt arról, hogy kivel köt adásvételi szerződést az ingatlanra.
A zöld rendelőre kiírt pályázaton természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, illetve gazdasági társaságnak nem minősülő jogi személyek vehettek részt. A pályázat leadási határidejeként június 22-én délután három óra volt megjelölve. A pályázatokat a június 23-i gazdasági bizottsági ülésen bontották fel, a két pályázat mindegyike megfelelt a kiírásban megjelölt feltételeknek. így két lehetséges vevő: az Árkádos Bt. és dr. Szabó József között választhat a közgyűlés pénteken.
A zöld sztk-t 127 millió forintos áron írták ki, ebből a társasház felépítménye 126 millió 600 ezer, a telek értéke 400 ezer forint. A pályázati elbírálás feltétele volt, hogy a pályázó a minimum vételár öt százalékát készpénzben vagy átutalással megfizesse. A lehetséges vevőnek vállalni kellett, hogy a kórháznak bérleti jogviszony útján biztosítja az igényelt részeket, a háziorvosoknak, fogorvosoknak az általuk bérelt rendelőkre vételi jogot biztosít, valamint köteleznie kellett magát, hogy hosszú távon fenntartja az épületben az egészségügyi szolgáltatási jelleget.
Az Árkádos Bt. a pályázati kiírásban szereplő 127 milliós összeget tartja pályázatában, dr. Szabó József 130 millió forintot ajánl az ingatlanért.

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. július 3.


Bizonyára nem az égiek segítségére vártak az alpolgármesterek

A nyári szünet előtt előreláthatólag utolsó alkalommal hívta össze dr. Kálmán András polgármester Dunaújváros közgyűlését. A következő testületi ülést szeptember 16-án tartják, ezért érthető, hogy rengeteg, szám szerint ötvenöt témában kellett döntenie a képviselőknek a tegnap délelőtt tíz órakor kezdődött és még lapzártánk után is tartó ülésen.
(…)
A Zöld Rendelő értékesítésénél dr. Szabó József pályázata nyert így vele kötnek szerződést.

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. július 06.

Adósságait rendezi a kórház

Dunaújváros (szb) – A Zöld Rendelő Társasház eladásából befolyó százharmincmillió forintot a konszolidációs szerződés értelmében a kórház adósságrendezésére kell fordítani.
A zöld rendelőre kerten pályáztak. Az Árkádos Bt. ajánlatában tartotta a kiírásban minimális vételárként megjelölt 127 millió forintot. Dr. Szabó József ráígért, végül az ő 130 millió forintos ajánlatát fogadta el a közgyűlés. A telekért 500 ezer forintot, a felépítményért 129 500 ezer forintot fizet a vevő, aki a pályázati felhívásban szereplő, minimális vételár öt százalékát, 6 millió 350 ezer forintot – a fel-tételeknek megfelelően – már befizette a kórház pénztárába.
Dr. Máté-Kasza László elmondta: legkésőbb augusztus végéig meg kell hogy érkezzen intézményükhöz a vételár, ugyanis a konszolidációs szerződés szerint az eladásból származó összeget a kórház adósságrendezésére kell fordítani: kifizetendő számlából mindenesetre nincs hiány.

Több orvos is él elővételi jogával, megveszik rendelőiket

130 millió adósságrendezésre

A kórház főigazgatója által előkészített szerződés megkötésére a határozat szerint augusztus 15-én kerül sor. A vevő pedig a dr. Szabó József meghatározó részesedésével létrehozott Eginvest Kft. lesz, a cégalapítás lényegében az ajánlat elfogadásával nyert zöld utat.
A vevő vállalta, hogy a “zöld” rendéiben jelenleg is egészségügyi szolgáltatást végző fogorvosok, háziorvosok részére elővásárlási jogot biztosít. Az előzetes felmérések szerint hat-hét orvos él a lehetőséggel. A kórház főigazgatója úgy tudja, hogy jelenleg nem az épületben praktizáló orvosok is érdeklődnek helyiségvásárlással kapcsolatban, ám rájuk az elővételi lehetőség már nem vonatkozik, ők a tulajdonossal állapodhatnak majd meg egy-egy helyiség adásvételében. Dr. Máté-Kasza László mihamarabb számol a befolyó pénzzel, a teljesítménylimit bevezetése ugyanis havi 30 millió forintos mínuszt jelent a kórháznak. Sajnálatos, hogy a felújításra sem szavazta meg a közgyűlés a kért 12,5 millió forintot – hangsúlyozta a főigazgató. A kórbonctani osztály hűtőkamrája katasztrofális állapotban van, sajnos nem megoldott a tetemtárolás, a teremhűtés sem, pénz híján azonban nem tudják elvégezni az elengedhetetlenül szükséges felújításokat.

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. augusztus 31.

Még nem folyt be a vételár

Dunaújváros (dh) – Hosszas vita bontakozott ki arról, hogy a magántulajdonú zöld sztk háziorvosi rendelőit mennyiért értékesítik az azokat használóknak, vagyis a háziorvosoknak.
A jogi és ügyrendi bizottság már több alkalommal is tárgyalt a II. Rendelőintézet, azaz a Zöld Rendelő Társasház értékesítésével kapcsolatban. Úgy tudjuk, a szerződéskötés még folyamatban van, ugyanis a háziorvosi rendelők értékesítésével kapcsolatban probléma adódott. A pályázati kiírás szerint ugyanis a nyertes – a két társtulajdonos, Szabó József és Pomázi Csaba – köteles elővásárlási jogot biztosítani a háziorvosi rendelőkre. A jog azt mondja, hogy elővásárlási jog esetén a részegységek árát a vételi ár arányában kell meghatározni.
Az orvosok az először meghatározott árat jogszerűtlenül magasnak tartották, ezért ágáltak az adás-vétel ügyében, ám időközben megegyezésre jutottak a felek, azaz a társtulajdonosok, a háziorvosok és az önkormányzat. A 130 millió forintos vételár – melyet ajánlatukban a nyertesek megneveztek – a háziorvosi rendelők árával csökken.
A vételár kifizetése azért is lenne sürgető, mert a 130 millió forintot a minisztériummal kötött megállapodás értelmében a konszolidációra, adósságcsökkentésre kellene fordítania a kórháznak. A konszolidációs szerződésben foglalt határidőket azonban már hónapokkal túllépte az önkormányzati tulajdonban lévő intézmény.

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. október 22.

Eszmecsere a napirendi témák listázása közben Fotó: Vohlmann

A Zöld Rendelő adás-vétele is rendeződik a jövő héten

Dunaújváros (szb) – A meglehetősen hosszúra nyúlt, kérdésözönnel szabdalt közgyűlésen több téma, köztük a Zöld Rendelő értékesítése, az önkormányzati ingatlanok helyzete is szóba került.
(…)
Cserna Gábor fideszes képviselő rákérdezett a Zöld Rendelő értékesítésének jelenlegi helyzetére is. A jegyző, dr. Tóth István elmondta: az átvilágítási jelentés elkészült, pontosabban a véglegesített változatot ma tíz órakor kapja meg. Leghamarabb november közepén kerülhet bizottságok elé az előterjesztési formában előkészített anyag. A városüzemeltetési irodavezető-helyettes, dr. Lukács Titanilla jó hírekkel szolgált a Zöld Rendelővel kapcsolatban. A vitatott kérdéseket sikerült tisztázni, így jövő héten pont kerülhet az adás-vételi folyamat végére.

Dunaújvárosi Hírlap – 2004. november 5.

(…)
Silye Attila, a városgazdálkodási iroda vezetője elmondta: a Zöld Rendelő eladása körül kialakult vitatott helyzet rendeződött, a háziorvosokkal és a vevővel e héten kedden megkötötték a szerződéseket, a vételárat hamarosan utalhatják. Az értékesítésből származó 130 millió forintot a kórház konszolidációjára kell fordítani.

Zöld rendelő történeti visszatekintő:

01. Tervezési szakaszban
02. Építkezés
03. Átadás
04. Azok a “boldog szép napok”
05. Privatizáció

Dunaujvaros