Helyszíni tudósítás Dunapenteléről I.


Diósgyőri Munkás – 1951. július 3.

Helyszíni tudósítás Dunapenteléről:

Ez évben 600 ezer köbméter követ, 41 millió téglát és 150 hold erdő faanyagát dolgozták fel az építkezéseknél

Aki a Dunai Vasműnél járt, közvetlen közelről figyelheti meg azokat az egyszerű dolgozókat, azokat a nagyszerű embereket, akit lelkesen, sietős mozdulatokkal rakják épületté a téglákat, ássák a földet, hogy helyet készítsenek egy-egy gyárépület hatalmas tartóoszlopainak. Láthatja és hallhatja a napi nehéz munka után vidám énekszóval szállásaikra siető fiatalokat, s találkozhat velük este is, – frissen mosakodva, felöltözve az épülő város utcáin, a kerthelyiségben, a sporttelepeken. Ők adják a lendületet ötéves tervünk nagyszerű alkotása, büszkeségünk, a Dunai Vasmű felépítéséhez, mely 1951-ben megkétszerezi Magyarország vas- és acéltermelését.

Egymaga több vasat és acélt fog adni, mint az úri Magyarország egész ipara adott

Ott gyors ütemben növekvő gyár, és házépületek között értheti meg igazán mindenki, mit jelentenek ötéves tervünk kápráztató számai, s láthatja, hogyan válnak e képzeletbe illő számok nagyszerű valósággá. S önkénytelenül is arra kell gondolnia: nagyon kell vigyázni erre a hatalmas drága műre, meggyorsítani építését, elhárítani az útjából minden akadályt és védeni az ellenséggel szemben.

Épül a BÉKEMŰ!

Az építkezések méreteit a képzeletnek is nehéz átfognia. A kombinát, az új város s az új kikötő építésének tervein több mint 1000 mérnök 8 hónapig dolgozott. Ebben a gigantikus méretű üzemben 35 ezer munkás él és munkásnő fog dolgozni.
A jelenleg folyó munkák hatalmas méreteit tükrözik a felhasználandó anyagok számadatait. Csupán ebben az esztendőben 800 ezer köbméter követ., 41 millió téglát és mintegy 159 hold erdő faanyagát dolgozták fel az építkezéseknél.
Az építkezést két részre kell osztanunk. A Duna déli partján a Vasmű épül és tőle két kilométerre északra pedig a szocialista város. A gyártól a várost széles erdősáv fogja elválasztani, hogy megóvja a várost a füsttől és a portól. A város építkezése kb. olyan területen folyik jelenleg, mint amilyen gyártelepünk. A szocialista alkotás gyönyörűségeivel találkozunk itt.

200 méteres háztömbök, 5-6, sőt 7 emeletes bérházak

3 szobás, fürdőszobával ellátott egészséges lakások állnak majd a szocialista város lakóinak rendelkezésére.
Elkészült az építkezés számos utcája, mely közül a legszebb a Május 1. utca.

Első utca első háza

Az utca parkosítva van. A tavaszi virágokat a dolgozók nyári virágokra cserélték át, hogy ezek színpompái is méltóan fejezzék ki a Dunai Vasmű építők forró szeretetét a Párt iránt.
A szocialista város tervei a Párt szerető gondoskodását, népi demokráciánk kormányának megbecsülését fejezi ki a dolgozók iránt. Az építkezések mellett megkezdődött már a filmszínház építése is.


Fotó: MTI/Intercisa Múzeum

A dolgozók továbbképzésére felállították a technológiai és városi könyvtárt, mely 5 ezer szakkönyvvel, 10 ezer szakcikkel, folyóirattal, valamint 4 ezer szépirodalmi könyvvel rendelkezik. Esténként az olvasótermek megtelnek, s a dolgozók örömmel tanulmányozzák, s hasznosítják munkájukban, a dicső szovjet sztahanovisták gazdag tapasztalatait. Kb.

400 személy befogadására elkészült a szabadtéri színpad

is, ahol minden szombaton hangulatos kultúrműsorral szórakoztatják az építkezés dolgozóit.


Az Államvédelmi Hatóság kultúrcsoportjának előadása 1951. június 19-én a szabadtéri színpadon.
fotó: MTI/Kotnyek Antal

Két, modern kultúrház áll a dolgozók rendelkezésére. Esténkint mozielőadások és kultúrelőadások vannak.
A DlSz-fiatalok minden munkahelyen rohammunkával, röplabda, kosárlabdapályákat építettek. Ezenkívül, négy kosárlabda, négy röplabda- és labdarúgópálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére.

Hengerelt szántóföldtől a korszerű stadionig

Megkezdték a dunapentelei Pártház és a tanácsház építését is. Felépült az idén már egy 20 tantermes iskola modern berendezésekkel, tornatermekkel, társalgókkal, stb. ellátva.

Most kezdődött meg a város főutcájának szépítése is. A házsorok mellett kétoldalt járda, majd 40 méter füves, parkos rész, s úgy következik a széles betonút. A főúttól jobbra egy hatalmas U. alakú ház épül, mely majdnem egy önálló kerület lesz. Ha kiegyenesítenénk, 1 kilométer hosszú volna az épület. A terv szerint

minden kerületnek iskolája, óvodája és bölcsődéje lesz.

Felépült az új, modern ételgyár is, amely bőséges, finom étellel látja el a most épült két új éttermet és büfféhelyiségeket. Az ételgyár mellett újabb két ételgyár épül. Nem messze tőlük a felépült új, modern kenyérgyárat látjuk. A gyár ellátja és biztosítja a dolgozók kenyérszükségleteit.

A kenyérgyár mellett épülőben van a vágóhíd is. A hatalmas építkezések közül kiemelkedik a víztorony, amely a város vízellátását biztosítja.

Mindez fényesen bizonyítja, hogy Népköztársaságunk a legmesszebbmenőkig gondoskodik a dolgozókról.
Egyre szebb lesz, egyre nagyobb lesz s egyre gyorsabban épül a magyar nép büszkesége, a szocialista város, mely hirdeti a magyar nép békeakaratát, alkotóvágyát, s hazaszeretetét. A hatalmas építkezés, az új bekötő betonutak, vasúti hidak, az épülő házak, az új kultúrtermek, sportpályák, a boldog élet, a megváltozott szabad magyar nép életének mérföldkövei, s fényes, beszélő bizonyítékai. Ezért épül gyorsan büszkeségünk, a béke erődje, a Dunai Vasmű.

DRAGOS GYULA

(Folytatjuk)

Helyszíni tudósítás Dunapenteléről

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros