A magyar forradalom hangja long play lemezen


Délamerikai Magyarság – 1961. december 7.

A magyar forradalom hangja long play lemezen

Részletek a magyarországi rádióállomások adásaiból

Magyarország és a világ népe 1956 október 23-án elsőnek a budapesti rádió adásaiból értesült arról, hogy a magyar fővárosban forradalom tört ki. A rádió híreiből már a délelőtti órákban következtetni lehetett arra, hogy mi van a levegőben. Jelentette, hogy a budapesti fiatalság délután rokonszenvtüntetést készül rendezni a lengyel követség előtt. Délben a cigányzene műsort megszakítva felolvasta Piros László belügyminiszter rendeletét, mellyel minden nyilvános utcai gyűlést, felvonulást betiltott. Kerek másfél órával később a tilalom viszszavonásáról érkezett hír. Az első napokban a budapesti rádió hűségesen tükrözte a hatóságok ingadozását, de nem egyszer elárulta a nép érzelmeit is. A vidéki állomások adásának műsorát ugyanaz jellemezte, talán azzal a különbséggel, hogy ott a forradalom hangja előbb szólalt meg. Egy hétig tartott, amíg október 30-án a budapesti rádió is, mint a Szabad Kossuth-rádió jelentkezett s beismerte, hogy a múltban hazudott, megígérte, hogy a jövőben “csak az igazságot, a teljes igazságot és semmi egyebet, mint az igazságot” fogja mondani.
Ezekben a napokban úgyszólván egymás kezébe adták a mikrofont Nagy Imre és Kádár János, Mindszenty bíboros és Ravasz László, Tamási Áron és Németh László. Azután, november 4-én hajnalban újból Nagy Imre miniszterelnök szólalt meg, hogy bejelentse: a szovjet csapatok támadást indítottak a főváros ellen.
Néhány órával később a Szabad Kossuth Rádió is elhallgatott. Egy két vidéki adó, különösen Dunapentele sugározta tovább a magyar nemzet segélykiáltását, amíg a szovjet páncélosok ezeket is el nem némították.
Ezen a lemezen a budapesti és vidéki rádióállomások október 23-án este fél 8 és november 7-én délután 2.53 perc között elhangzott legfontosabb adásait hallhatjuk teljes egészükben vagy részletekben. Az éter tele volt mindenféle hanggal azokban a napokban.
A magyar forradalom hangját néha elnyomták a nagyobb erejű külfödi rádióknak ugyanazon a hullámhosszon sugárzott adásai. S különösen a végefelé, egyre gyakrabban szólalt meg a szovjet zavaróállomások jellegzetes lármája. Mégis, a magyar forradalom hangja az áthalláson, a zavarakon is áttört és az egész világ visszhangozta.

Íme, néhány szemelvény a magyar rádiók adásaiból, amelyeket azon a lemezen sikerült megörökítenünk.

 • 1956 október 23: a Kossuth Rádió beszámol a tüntetésekről, majd Gerő Ernő beszédét közvetíti.
 • Október 24: statáriumot hirdet.
 • Október 25: bejelenti, hogy Nagy Imre az új magyar miniszterelnök és Kádár János a kommunista párt új főtitkára, Kádár János és Nagy Imre első nyilatkozata.
 • Október 26: a kormány kéri azokat, akik még harcolnak, tegyék le a fegyvert.
 • Október 27: a rádió egyik híréből kitűnik, hogy a szovjet csapatok még mindig részt vesznek a fegyveres alkutatok felszámolásában.
 • Október 28: Nagy Imre cáfolja, hogy ellenforradalom van.
 • Október 29: az ország ünnepel, és temet.
 • Október 30: Nagy Imre bejelenti az egypártrendszer beszüntetését és koalíciós kormány alakítását. Kádár János is síkraszáll mellette. A szovjet csapatok kivonulása megkezdődik.
 • Október 31. Maléter Pált honvédelmi miniszterré, Király Bélát Budapest parancsnokává nevezik ki. Záhony felől szovjet csapatok beözönlését jelentik.
 • November 1: Nagy Imre a szovjet nagykövettől a szovjet csapatok haladéktalan visszavonását követeli, majd később a rádión át kinyilvánítja Magyarország semlegességét.
 • November 2: a miniszterelnök újra az Egyesült Nemzetek segítségét kéri.
 • November 3: Mindszenty bíboros rádiószózata.
 • November 4: szovjet páncélosok ezrei általános támadást kezdenek a magyar forradalom letiprására. NagyImre bejelenti a szovjet támadást. A Szabad Kossuth Rádió elnémul. Néhány vidéki adó még napokig jelenti, hogy harcolnak a szovjet túlerő ellen. A Nyugat segítségét kérik. Végül
 • November 7-én délután 2 óra 53 perckor a dunapentelei Rákóczi adó utoljára szólal meg:

“A harc változatlanul folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk.”

14 óra 53 perc – Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk!

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros