Könyvtárosok a munkásművelődésért


Fejér Megyei Hírlap – 1974. július 14.

Dunaújvárosi kiválóak

Könyvtárosok a munkásművelődésért

Három évvel ezelőtt pályázatot hirdetett meg a Művelődésügyi Minisztérium, hogy az 1972-1973. évi munka alapján az ország mely könyvtárát illetheti meg a kiváló jelző. E nemes vetélkedésen Fejér megye könyvtárai jól szerepeltek, helytálltak. Különösen a dunaújvárosi könyvtárak tettek ki magukért; a székesfehérvári Velinszky László Városi Könyvtár mellett a Dunai Vasmű Vörösmarty Könyvtára és a József Attila Városi Könyvtár is kiérdemelte Dunaújvárosban a kiváló címet.

6800 olvasó

A dunaújvárosi városi könyvtár 1951 közepén alakult meg. Születésénél két intézmény, az Országos Műszaki Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bábáskodott 7000 kiválóan válogatott műszaki és 2500 szépirodalmi könyvvel vetették meg a József Attila Városi Könyvtár alapjait. Fejlesztéséért szinte együttműködött az egész ország. Némi törést okozott a könyvtár városi tevékenységében az 1953-as év, amikor járási könyvtár lett. Ettől kezdve a város támogatására megszűnt. Ez az állapot 1960-ig tartott. Ekkor került a dunaújvárosi könyvtár ismét a város kezelésébe, városi-járási könyvtár lett.
Venesz Béla, a József Attila Városi Könyvtár igazgatója, a dunaújvárosi könyvtárügy egyik fő mozgatója, erről így beszél:
– Olyan kellemes helyzetbe kerültünk, hogy a városi tanács és egyéb szervek minden ésszerű és megalapozott igényünket teljesítették. Csak egyet nem tudtak elintézni, méltó helyet biztosítani a város könyvtárának. Erre még tíz esztendőt kellett várnunk. Addig is arra törekedtünk, hogy gyenge elhelyezésünket a fiókhálózat kiépítésével ellensúlyozzuk. Sikerült elérnünk, hogy az 1960-as évek végéig jelentős fiókhálózattal rendelkezünk. A könyvtár kollektívájának jó munkája és a város támogatása azt eredményezte, hogy az 1959. évi 1500-zal szemben 1973-ban 6801 olvasónk lett, ebből 2061 a gyermekrészlegbe iratkozott be.


A Görbe utcai József Attila Városi Könyvtár
gyermekkönyvtára

A Görbe utcai József Attila Városi Könyvtár
felnőttkönyvtára

Vonzáskörzet: a város kétharmada

Venesz Béla elmondta, hogy tavaly közel 100 000 látogató 245 000 könyvet kölcsönzött a könyvtárból, nem beszélve a helyben olvasott sok tízezer folyóiratról és a kézikönyvekről. Az intézmény egyenes vonalú fejlődése tehát 1974-ben érett be. Ekkor nyerte el az intézmény és a kollektíva a Kiváló Könyvtár kitüntető címet. Jelentős tényező volt a pályázaton való részvételben, hogy a könyvtár 1970 őszén méltó elhelyezést nyert. A verseny időszakában (1972-73.) az olvasók száma nyolcszázzal nőtt. A felemelt keret eredményezte, hogy a könyvállomány a tavalyi év végére 75 775 kötetre bővüljön. Beszerzésre 240 ezer forintot fordítottak, az 1959. évi 14 ezer forinttal szemben.
– Minek köszönhető a siker?
– Szorgalmas és szívós munkánknak, és a dunaújvárosi tanács – sokszor áldozatos – segítségének köszönhetjük szép sikerünket. Természetesen nem utolsósorban Dunaújváros lakosságának. A fejlett kulturális igény nélkül minden hiábavaló lett volna – mondja Venesz Béla könyvtárigazgató.

Bibliográfia és munkásművelődés

A városi könyvtár jelentős bibliográfiai munkát is végzett. Legjelentősebb a tavaly kiadott 16 oldalas kiadvány, amelyet a pedagógusok részére készítettek az intézmény pedagógiai vonatkozású könyveiről. Apró munka, de minden héten ismétlődő a tv műsoraihoz készített ajánló bibliográfia, amely nagyon kedvelt az olvasók körében.


József Attila Városi Könyvtár zenei részlege

– Mit tett és tesz a könyvtár a munkásművelődésért?
– Úgy érzi kollektívánk, hogy a tőlünk telhetőt megtettük – amit a könyvtárak sajátos eszközeivel meg lehet tenni – a munkásművelődésért. Persze, ez nagyon általánosan hangzana, ha nem tudnánk legalább néhány tényt megemlíteni. Olvasóink közül 1639 a munkás. Ez az összolvasóknak 24 százalékát képezi. Számuk évről évre növekedett. Ez azt bizonyítja, hogy állománygyarapítási munkánk sikeres, irodalmi rendezvényeink, könyvállományunk összetétele és nem utolsósorban a könyvtár külseje, a nyitvatartási idő kedvező feltételeket nyújtott és nyújt olvasóink, így munkásolvasóink számára, olvasási és önművelődési igényeik kielégítéséhez.
A központi intézményen kívül a fiókkönyvtárakban olvasási lehetőséget biztosítunk a különböző városrészek munkásainak is. A kertvárosi és óvárosi fiókunkban az olvasáson kívül lehetőséget nyújtunk játékra, szórakozásra, tévénézésre és egyéni zenehallgatásra is. Ezek klub, illetve klubjellegű intézmények, amelyeknek az olvasáson és játékon kívül ismeretterjesztő programjuk is van. Az itteni klubéletben elsősorban fiatal munkások vesznek részt.
A városi könyvtár kollektívája méltón szolgált rá a kitüntető címre, s azon vannak, hogy még többet tegyenek a párt művelődéspolitikájának megvalósításaiért.


József Attila Városi Könyvtár a Lenin téren. Külön helyiséget kapott a gyermek- és felnőtt könyvtár

Könyvtáregyesítés

A dunaújvárosi Munkás Művelődési Központ és Könyvtár létrejötte a Vasas Szakszervezet kiváló címet elnyert és József Attila Városi Könyvtár egyesülését teszi lehetővé, ami egyben garanciát jelent a legmagasabb könyvtári igények teljesítésére is hazánk egyik szocialista városában. Mennyiségi és minőségi szempontból is előrelépés lesz ez. Már maga a könyvtár külseje, berendezése, túl fogja szárnyalni az átlagos országos könytári színvonalat.


Az eredeti tervekből megvalósult I. ütem, az A és B szárny
Tervező: Baranyai Ferenc

Új művelődési intézmény Dunaújvárosban

A tervhez tartozik még, hogy a Barátság városrészben 10 ezer kötetes fiókkönyvtárat hoznak létre. Hamarosan megoldódik az újtelepi városrész könyvtári ellátottsága is. A rendkívül előnyös intézkedés egyspséges központi ellátást biztosít majd a hálózathoz tartozó városi és üzemi hálózat számára.
A tervezett és jóváhagyott 500 ezer forintos beszerzési keret lehetőséget ad majd a fiókhálózat fejlesztésére és a központi könyvtár magasszintű állománygyarapítására. Az egyesített intézmény kollektívája gondoskodik majd az állomány sokrétű feltárásáról, analitikus katalógus elkészítéséről.
Gazdag programot terveznek a 14 éven aluli olvasóknak a gyermekrészlegben. A fiataloknak mese- és játékszobájuk is lesz. Az új intézmény felnőtt olvasószolgálata, a magas képesítésű könyvtárosok színvonalas tájékoztatásán túl, tágas, jól felszerelt olvasóteremmel, kutatószobával, helytörténeti gyűjteménnyel, zenei részleggel áll majd az olvasók rendelkezésére.
Bővülnek a könyvtári szolgáltatások is: a mikroleolvasó felvevő és a dokumentum másoló napi tíz órán keresztül lesz hozzáférhető.
A Munkás Művelődési Központ rendjéhez igazodva vasárnaponként is látogathatják a munkások az olvasótermet és a zenei részleget is.
A két kiváló könyvtár, a szakszerzeti és a tanácsi hálózat egyesítése előnyös lesz Dunaújváros olvasni szerető lakosai számára és méltó az eddigi hagyományokhoz.

Csató József

Felhasznált képek: 
József Attila Könyvtár könyvtártörténeti galériája

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros