A tízéves Sztálinváros


Népszabadság – 1960. június 3.

Harmincötezer lakosú várossá nőtt, az idén háromszázötvenezer tonna acélt ad, kulturális központtá fejlődött

A TÍZÉVES SZTÁLINVÁROS

(Tudósítónktól.)
Sztálinváros és a Dunai Vasmű tízéves fejlődéséről és a jubileumi ünnepségsorozatról tartott tájékoztatót csütörtökön a Magyar Sajtó Házában Tapolczai Jenő elvtárs, a sztálinvárosi tanács elnöke, és Borovszki Ambrus elvtárs, a Dunai Vasmű igazgatója.
– A kukoricaföldek helyén ma már harmincötezer lakosú város áll – mondta Tapolczai elvtárs -, amely gazdasági, kulturális és politikai központja a messzi környéknek. Elmondta, hogy a városban az asszonyoknak is sok megfelelő munkaalkalmat teremtettek: ruhagyár, fehérneműgyár, fésűsfonó épült, s nemsokára termelni kezd a szalmacellulóz-gyár is.

A tízéves város

Sztálinváros már nemcsak nehéziparáról, hanem könnyűiparáról is nevezetes.

A tizenkilencezer sztálinvárosi munkavállaló közül tizenegyezret a könnyűipari, építőipari, kereskedelmi és más vállalatok foglalkoztatnak.
– Fiatal a mi városunk nemcsak azért, mert mindössze tízesztendős – folytatta Tapolczai elvtárs -, hanem azért is, mert mint a népszámlálás adatai bizonyítják, a lakosság 20 százaléka 14 évnél fiatalabb, az átlagos életkor pedig alig 28 év.
A városban tíz esztendő alatt 5200 lakást adtak át a beköltözőknek, az év végéig ez a szám 5700-ra növekszik. Hat általános iskolát, egy gimnáziumot, két technikumot és két MTH-iskolát létesítettek, s ezeken kívül zenei és balettiskola is van. A gyerekeknek vidámparkot, úttörővasutat is építettek, jórészt társadalmi munkával, ugyanígy létesült a Duna menti csónakház, és a Barátság Ligete.

.

Sztálinváros bolthálózata fejlett, az évi kiskereskedelmi forgalom mintegy 230 millió forint.

Nagymértékben fellendült a kulturális élet. Borovszki Ambrus elvtárs a vasmű fejlődéséről tartott ismertetőjében hangsúlyozta: bár az építés megkezdése óta sokszor és sokan vitatták már a vasmű szükségességét, hasznosságát,

ma már mindenki látja, hogy a Dunai Vasmű nélkülözhetetlen az ország alapanyag-ellátásában.

Büszkeségünk Sztálinváros

– Eredetileg úgy terveztük – mondotta -, hogy a vasmű két lépcsőben épül meg. Az elsőben félmillió tonna, a másodikban már egymillió tonna acél gyártását terveztük.
A terv szerinti első lépcső 1963-ban befejeződik. A két kohó naponta összesen 1500 tonna nyersvasat ad, a négy martinkemence, amelyek közül az utolsó a napokban kezdte meg a termelést, az idén 350 ezer tonna acélt termel, s már a gépgyár is dolgozik. Az első ezertonnás kokszolóblokk mellett július 1-én lép üzembe a második blokk. A tűzálló-téglagyár évi 26 ezer tonnás termelésének felét exportálja. A 72 megawatt beépített kapacitású erőmű nemcsak a gyár energiaszükségletét fedezi, hanem több mint 50 megawatt áramot az országos hálózatnak is ad.

Ez év július 17-én kezdi meg a termelést a meleghengermű, amely évente mintegy 450 000 tonna lemezt ad a népgazdaságnak.

A Dunai Vasmű építésének második lépcsőjében – folytatta Borovszki elvtárs – túlteljesítjük az eredetileg tervezett szintet: egymillió helyett egymillió-négyszázezer tonna acélt adunk majd. Ehhez nem építünk újabb martinkemencéket, hanem az úgynevezett LD acélgyártást honosítjuk meg hazánkban is. (Az ilyen acélgyártás gyorsabb, mint a martinkemencés módszerrel készülő, s az SD-üzem létesítésének költségei is csak mintegy kétharmadába kerülnek a martinkemencéknek.)
A Dunai Vasmű – fejezte be a tájékoztatóját -, amelynek építésére eddig 9,2 milliárd forintot fordítottunk –

a hengerművek felfutása után vissza fogja fizetni a népgazdaságnak a létesítésére fordított összeget.


Forgalom a Sztálin úton /1960
fotó: MTI/Vadas Ernő

A sajtótájékoztatón ismertették a jubileumi ünnepségek műsorát is. Az ünnepségsorozat már április 3-án mintegy húszezer dolgozó ünnepi felvonulásával megkezdődött.
Július 3-án országos repülőnap, majd 9-én és 10-én országos táncfesztivál színhelye lesz a város. Az ünnepségek fénypontja természetesen a meleghengermű avatása lesz július közepén. Augusztus 20-án munkás-paraszt találkozó lesz a városban.


A posta külön bélyegzővel látja el a tizedik születésnapját ün­neplő városból küldött leveleket

Sztálinváros 10 esztendős évfordulóján a posta jubileumi bélyegzőt használ, a címkegyűjtőket pedig alkalmi címkével ellátott gyufákkal lepik meg a sztálinvárosiak. A dohányosok számára hatmillió sztálinvárosi cigarettát hoznak forgalomba a jubileum alkalmával.

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros