A magyar nép hű marad Sztálin örökségéhez


Magyar Nemzet – 1953. március 7.

A magyar nép hű marad Sztálin örökségéhez

/részlet/

Sztálinváros új házain, az épülő falakon és a féligkész gyárépületeken fekete zászlók lengenek. A dolgozók szívében mélységes a fájdalom, mert el­távozott tőlünk az az ember, akinek nevével szorosan egybe­forrott minden hősi erőfeszítés, amellyel rövid néhány év alatt szocialista várost teremt a dol­gozó tömegek alkotóereje az egykori szántóföldek helyén. A hatalmas toronydaru, amely a gyász óráiban az első sztálinvárosi óriáskohónál újabb acélgyűrűt emelt helyére, a szovjet emberek által készített tűzálló téglák, százak és százak munkáját megkönnyítő ekszkavátorok, mind-mind legjobb ba­rátunk, tanítónk, édesapánk gondoskodását hirdetik. Ezért osztozik Sztálinváros népe abban a mérhetetlen fájdalom­ban, amely a világ minden dolgozóját eltölti. Ennek a fáj­dalomnak a hangja csendül a dolgozók ajkáról a röpgyűléseken is.


Egy férfi a Szabad Nép március 6-i különszámából olvas fel a munkások röpgyűlésén
fotó: MTI/Bojár Sándor

Sztálinvárosban minden Róla beszél

Megfogadták Sztálinváros építői, hogy úgy állítanak halhatatlan emléket nagy taní­tónknak, hogy még következete­sebben harcolnak a béke, az emberi haladás nagy ügyéért.
Ferenczi Péter főmunka­vezető az egész város dolgo­zóinak elhatározását tolmá­csolta, amikor kijelentette: “Fogadalmat teszünk, hogy a Sztálin nevét viselő békeművet határidő előtt felépítjük.”
A kohóépítő brigádok röp­gyülés után elhatározták, hogy sztahanovista őrséget állnak. Már esteledett, amikor a sok munkagyőzelmet aratott kohófalazók is megbeszélték, hogyan harcoljanak még következe­tesebben a sztálini útmutatás szerint a békefront erősítéséért. A kohóépítők fogadalmat tettek, hogy határidőre elkészítik a nagy Sztálin új kohóját. NagyJózsef kohóműves kijelentette: “Úgy dolgozunk, hogy ezek a kohók is messzehangzóan hir­dessék: Sztálin nevével épül a világ.”


Sztálinváros, 1953. március 6.
Munkások a röpgyűlésen az épülő Sztálin Vasműben.
fotó: MTI/Bojár Sándor

Palotai Boris – Két emlék

Dunaujvaros