Tóth István terve a vasárnapi kultúrélet fellendítésére


Építők Lapja – 1951. június 27.

Tóth István terve a vasárnapi kultúrélet fellendítésére

Kecskés Sándor a falnak dőlve pipázott. Sógor András ugyanott a naplementét nézte. Guggolva olva­sott egy harmadik. Szélesvállú ku­bikos legény. Tóth Istvánnak hívják. Felnézett a könyv lapjáról. Leste, miről beszélnek.
– Ühüm – szólt közbe. – Én is gondoltam már rá. Legyen több szórakozási, kulturálódási lehető­ség.
Dunapentelén, az épülő szocia­lista város vakolatlan háztömbjei között este a munka után százával alakulnak ilyen kis csoportok. Tár­gyalnak a munkáról, a kantinról, legutóbbi sportbemutatóról és az élet egyéb dolgairól. Arról is, hogy mit csinálnak, mivel töltheti sza­badidejét a munkás Dunapentelén.
– Hát az jó, hogy van minden este mozi. Szombat, vasárnap este kultúrelőadás is – mondta Kecs­kés Sándor. – De hosszú ám a szombat délután meg a vasárnap.
Erre figyelt fel könyvéből Tóth István. Aztán felállt, megköszörülte a torkát.
– Gondolkoztam én már azon, hogy miért sietnek minden szom­baton haza az emberek, különösen a fiatalok.
Sógor kacsintott. – A lányok miatt, mi?
– Vannak lányok itt is. De nincs sok minden, ami a faluban van. Mennyien itt maradnának vasár­nap is, ha lenne népünnepély. Lepényévéssel, zsákbafutással, kötél­húzással és játszhatna a zenekar is.
– Bolondságot beszélsz te – szólt rá Kecskés. – Város ez, nem falu, mint a mienk. Itt nem lehet olyan bolondságokat rendezni.
– Miért bolondság, ha jól érzik magukat a dolgozók? – csattant fel Tóth István. – Én még tánc­iskolát is rendeznék. Hadd tanulja
meg az ifjúság az új tömegtánco­kat. Jó kedvvel megy igazán a munka.
Tóth István – egészen belepirosodott terveibe.
– Ha én lennék a kultúrnevelési felelős – folytatta -, egész vasár­napra rendeznék elfoglaltságot ,hogy ne kelljen minden vasárnap hazautazni egy kis szórakozásért. Hétfőn nem lenne olyan sok elkéső a vonatok miatt. Meghívnánk a környék lakosságát a sportbemuta­tókra. Még az otthoniakat is. Lás­sák, hogy élünk itt ebben a város­ban, melyet mi építünk. Térzenét is tartanánk. Este tábortüzet ren­deznénk, sőt tréfás versenyeket, különböző nyereményekkel.
Megállt valaki a kis csoport mögött és hosszan hallgatta Tóth István tervezgetését.
Azt mondják, hogy Iván Lajos elvtárs, a pentelei kultúrnevelési fe­lelős volt az, most is azon gondol­kozik, hogyan valósítsa, meg Tóth István eképzeléseit, melyek igen egészségesek. Igaza van neki. Ott­honossá, vidámmá kell tenni szo­cialista városunk építőinek pihenőnapjait.
De mindegyik nagy építkezésen lehetőség van a vasárnapi, hétvégi kultúrélet ilyenformájú megterem­tésére.

Kép forrása:
Intercisa Múzeum archívuma

Dunaujvaros