Dunaújváros története képeslapokon

Városunk 100 évének a története a szekrényemben

Fólia védte, mégis félve tar­tottam a kezemben egy 1899-ből való képeslapot. Annak az évnek a szeptemberében címez­ték egy tekintetes úrnak Duna- Penteléről. Ilyen is van? – cso­dálkoztam rá Békési Györgyre.
– Négy évtizede gyűjtöm többek között a képeslapokat. A világon az elsőt ezernyolcszázkilencvenhatban adta ki az Oszt­rák-Magyar Postai Igazgató­ság, és lám, három évre rá már ez a kis halászfalu is rendelke­zett eggyel. Némileg különbö­zött a maiaktól, a hátlapjára csak a címzést volt szabad jegyezni, a szöveget a képre írták.
– Milyen kuriózumokat őriz­nek még az albumok?
– Nyomon követhető például a város nevének változása. Egyiken a Sztálinvárost satíroz­ták feketére, másikon a Dunapentelét javították másra. Tíz év alatt négyszer kellett módosíta­ni a címet, ahogy a történelem diktálta. Patrióták büszkesége lehetne ez a négy képből össze­rakott montázs, amelyek egyi­kén az építkezésen megörökített munkásnő, technikusnő és építészmémöknő együtteséből öt­venkettőben országos nőnapi üdvözlőlap vált.
– Ezek meg mintha hanglemezek lennének…

Üdvözlet Dunaújvárosból! – a zenélő képeslapok

A hatvanas évek elején bi­zony erről énekelte Németh Le­hel és Sárosi Katalin az Aj-jaj-jaj bossa nova című slágert és senkit nem zavart, hogy a le­mezzel együtt a Dózsa mozi előtti tér is forog a lejátszón. A másikra a Martinász szobrot fényképezték, és a Julcsa, ha ki­megyek… valamint az Egy asszonynak kilenc lánya… kezde­tű dalt karcolták.

Láttam ezenkívül egy “Da­lolva vonul a szállására a DISZ női építőbrigádja” című lapot, a Május 1. utcai kockaépületekkel új évet kívánó üdvözletet, felis­mertem a Bartók mögötti csu­pasz teret, és furcsáltam a Béke étterem freskó nélküli falát. Bé­kési György őrzi a helyi mű­vészek alkotásait a vasmű egyes munkafázisait a város épületeit megörökítő lapokat is. Ritka kincs ez, amit hamarosan más földi halandó is megcsodál­hat. Készül ugyanis a Történeti Klub következő kiadványa, amely bélyegek és képeslapok segítségével felidézi a régmúl­tat emlékeztet a közelmúltra, fi­gyelmeztet a jelenre, és talán előre vetíti a jövőt

S.V.

Megjelent: Dunaújvárosi Hírlap 1999. január 15.

Dunaújváros története képeslapokon

2000. május 8-án, ünnepélyes keretek között mutatták be az Intercisa Múzeum kertjében a település történetét képeslapokon át felidéző dokumentumkötetet. A magánkiadásban – és három, a magyar mellett angol és német nyelvű – kötet alapja Békési György helyi vonatkozású képeslapgyűjteménye, amelyet a Zempléni Múzeum és az Intercisa Múzeum ritkaságai egészítenek ki. A kötethez Kőszegfalviné Pajor Klára írt műfajtörténeti kedvcsinálót. A kötet hely- és településtörténeti tanulmányát Matussné dr. Lendvai Márta a múzeum igazgatója, valamint Pongrácz Zsuzsanna a múzeum régésze írta. A kiadók: Andics József, Kocsa László.

részlet a Dunaújvárosi Hírlap 2000. május 9-i cikkéből

Dunaujvaros