Szerelmi dráma


Tolnai Világlapja – 1908. május 17.


Ujváry Béla dunapentelei földbirtokos, ki Hoffmann Juliska postahivatalnoknőt, a ki Ujváry barátnője volt, agyonlőtt, aztán önmaga ellen emelte fegyverét. Ujváry mellett látható a felesége, ki a családi boldogtalanság miatt megőrült.

Szerelmi dráma

Ujváry dunapentelei földbirtokos nős ember. Szerette is a feleségét; évekig boldogan éltek egymással, de közbejött egy katasztrófa: az asszony megőrült. Beszállították egy elmegyógyintézetbe s a férj egyedül maradt. Időközben Ujváry megismerkedett egy szép fiatal leánynyal, Hoffmann Juliskával, ki a főpostán hivatalnoknő volt s belészeretett. A leány viszonozhatta a férfi szerelmét, mert ama reményben, hogy Ujváry elválik a feleségétől s őt veszi feleségül hozzá ment lakni.


Hoffmann Juliska postahivatalnoknő,
kit Ujváry Béla dunapentelei háztulajdonos és földbirtokos a mult héten féltékenységből agyonlőtt.

A szerelmesek között azonban később nézeteltérések voltak s a leány otthagyta a földbirtokost s egy barátnőjéhez költözött. Ujváry könyörgött Hoffmann Juliskának, hogy térjen vissza hozzá, de az több izben ellentmondott. Az elkeseredett ember erre a leányt agyonlőtte, aztán önmaga ellen emelte fegyverét.

Dunaujvaros