Bartók Béla kerületi kultúrotthon

1953. december 31-én adták át rendeltetésének Sztálinvárosban az ötszázszemélyes új, kerületi kultúrházat.
Az avatóünnepélyen Jánosi Ferenc, a népművelési miniszter első helyettese tartott beszédet.
A sztálinvárosi kultúrház Bartók Béla, a nagy magyar zeneszerző nevét viseli. A kultúrház felavatása után a helyi kultúrcsoportok és a budapesti művészek szórakoztatták az egybegyűlt dolgozókat.

Megjelent: Népszava, 1954. január 04.

Felavatták a Bartók Béla nevét viselő kerületi kultúrotthont

 Bartók Béla Kultúrotthon


Sztálin Vasmű Építője – 1953. december 29.

Az új kultúrház homlokára

“Vers, eredj, légy osztályharcos! a tömeggel együtt majd felszállsz!” – írta József Attila a “Szocialisták” című verse végén. Ezek a gondolatok a régi világ falait döngették, hogy lerombolják a rosszat, és helyet adjanak az újnak, egy szabadabb és jobb világnak.
József Attila verse jó fegyvernek bizonyult a munkásosztály kezében. És ahogy a fegyver hasznos volt és ahogy az ilyen fegyverekre igen igen nagy szükség volt a kapitalizmus ellen vívott harcban, szükséges ez a fegyver a szocializmus építésében is.


A felavatott Bartók Béla Kultúrotthon. /1954. január 1.
fotó: MTI/Magyar Fotó

Megépült az első állandó kultúrház Sztálinvárosban. Vajjon odaillenének a még névtelen újszülött babérkozorús homlokára József Attila verssorai? Úgy érezzük, hogy igen!
Mivel is indíthatnánk útnak mégjobban kultúréletünk legújabb otthonát, mint azzal, hogy: Menj, induljon meg falaid között az élet! Adj otthont a szépnek és a jónak, a mi új eletünkért való szépnek és a mi boldogabb jövőnkért jónak.
Vajjon mivel indíthatnánk méltóbban útjára az új kultúrházat, mint azzal a jókívánsággal, amely már nem is jókívánság. Több annál. Követelmény. A sztálinvárosiak jogos követelménje és ez nem kisebb, minthogy az épület fegyvertár legyen. Fegyvertára azoknak a gondolatoknak, amelyek a sztálinvárosiak harcos építő életét teszik gazdagabbá. Annak a zenének, amely új munkasikerekre lelkesít, vagy munka utáni perceink pihenését tölti el megnyugvással és gyönyörűséggel. Annak a táncnak váljék fórumává, amely népünk évezredes hagyományat öleli magába és a magatartásunktól idegen ugrabugrálás helyett mozdulataiban kifejezi a nemzeti méltóságot vagy éppen a töretlen, eleven kedvet és vidámságot.
Régóta várjuk már az új kultúrház felépülését. Elkészülte jó egy év óta tátongó űrt tölt be. Szüksége volt már rá a DISz-fiataloknak hogy szombat estéik vidámsága szép környezetben bontakozhassék ki. Igencsak kellett már a zenekedvelőknek, hogy időnként összegyűlhessenek egy kis kamarazene vagy klasszikus muzsika meghallgatására. Hiányzott már a színházkedvelőknek, akik vasárnap is megnéznének egy jó színdarabot.
És nem utolsósorban várta már A Vasmű Központi Együttese, hogy az új épület megnyissa kapuit. Hiszen a nagy feladat, az országos hír megszerzése csak megfelelő körülmenyek között lehetséges.


fotó: Fortepan/Gallai Sándor

Ne felejtse el azonban senki sem, aki átlépi az épület, küszöbét, hogy tudásának legjavát kell adnia. A puszta fal önmagában még nem elég. A termeket, a színpadot az emberek töltik meg élettel. Nos, a fellépő csoportok olyan élettel töltsék meg az új kultúrházat, amely nem hoz majd szégyent Sztálinváros kultúrmunkásaira.
És hadd szóljunk hát az ország bármely pontjáról idelátogató hivatásos művészekhez is – elsősorban az Országos Filharmónia Társasághoz. Sztálinváros igenis a művészetek szine-javát kell, hogy kapja. Hiszen a művészek itt azokat az embereket nevelik, akik hősi munkával szabad hazánk egyik nagyszerű alkotását, a Sztálin Vasművet hozták létre.
Ne felejtse el senki mérlegre tenni képességeit, aki úgy érzi, szórakoztatni tudja új, szocialista városunk lakóit. Nekünk nem akár milyen szórakozásra van szükségünk. Aki az új épület színpadára lép, legyen felfegyverezve értékes mondanivalóval, a mi városunk formálóihoz méltó harcos, optimista, szocialista tartalmú művészettel.
Új nemzedéket nevel ez a kultúrház. Ezek az emberek tetteikkel már bebizonyították, hogy mire képesek. Tetteik erejét fejezze ki és sokszorozza meg a jövőben itt ehangzó szó, dal és tánc.

Sztálinváros kultúrális élete

Sztálinvárosi munkások a színes üvegkupola alatt

Dunaujvaros