Vonat, uszályhídon

A miniszteri bizottság folytatta munkáját

A Varsói Szerződés tagállamai honvédelmi miniszteri bizottságának tagjai – Budapesten zajló ülésük programjának részeként – szerdán (1977. november 30.) megtekintették a Dunán felépített vasúti uszályhidat, a polgári és katonai szakemberek együttes munkájának eredményét. A bemutatón részt vett Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Rácz Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője, valamint Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter.

Megjelent: Tolna Megyei Népújság, 1977. december 1.


Tolna Megyei Népújság – 1977. december 1.

Sűrű köd ült a Dunára, vastag dér lepi az uszályok vasszerkezetét. A parton katonák, vasutasok, hajósok toporognak izgatott-fázósan. Csak addig ritkuljon meg a köd, amíg a bemutató lezajlik – ezt hajtogatják egyre-másra. A türelmetlenség érthető: magas rangú vendégek előtt mutatják be a honvédség, a MÁV, a MAHART szakembereinek közös alkotását, a folyami uszályokra épített vasúti hidat.


A marsall elégedett

Megérkezik Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Rácz Sándor, a Központi Bizottság osztályvezetője. Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter. Majd újabb vendégek jönnek: Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter kalauzolásával: Dobri Dzsurov hadseregtábornok, bolgár, Martin Dzur hadseregtábornok, csehszlovák, Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, lengyel, Heinz Hoffmann hadseregtábornok, az NDK, Ion Coman vezérezredes, román nemzetvédelmi miniszter és Dmitrij Usztyinov, a Szovjetunió marsallja, a Szovjetunió honvédelmi minisztere – a Varsói Szerződés honvédelmi minisztereinek Budapesten ülésező bizottsága.


Usztyinov marsall és Czinege Lajos vezérezredes

Oláh István altábornagy, majd a MÁV, a MAHART képviselői ismertetik a folyami uszályhíd műszaki jellemzőit. Háborús körülmények vagy természeti csapások, egyéb körülmények miatt a forgalomból kieső vasúti, közúti hidakat pótolja a rövid idő alatt megépíthető híd a szabványoknak megfelelő folyami uszályokból. Ilyen hídon bonyolították le a forgalmat például Tahitótfalunál, a Duna-hídszerkezet cseréjének ideje alatt.

 
Bolgár, szovjet, magyar katonai vezetők

Vasúti uszályhíd a Dunán


Lengyel és NDK-beli tábornokok

A köd annyira megritkult, hogy át lehet látni a túlsó partig, ahol feltűnik az első, M-62-es mozdony vontatta szerelvény, egy gépesített lövészegység harcitechnikáját, járműveit szállítva. Néhány perc múlva újabb szerelvény közeledik. Harckocsikkal rakottan harminc kilométeres sebességgel halad át. Hozzánemértő számára is látható, az uszályhíd a súlyos teher alatt is megfe lelel a biztonságos vasúti közlekedés feltételeinek.


Gépesített lövészegységet szállít át a vonat

A miniszterek és kíséretük ezután elsétálnak a híd közepéig, ahol az egyik usztályt kiváltják, bemutatva, hogy rövid idő alatt a hajózás számára szabaddá tehetik a vízi utat. Usztyinov marsall mérnökszemmel vizsgálja át, hogyan rögzítődnek egymáshoz az uszályok, hogyan rögzítették a pályatestet.


Szétkapcsolják az uszályhidat

Mire visszaérnek a partra, a kiváltott uszályt visszavontatja a Kaposvár vontatóhajó, hogy harmadikként egy teherszerelvény haladhasson át.

B. I.
Fotó: Bakó

TS-uszályhídra vezető mellékvágány /2018, 2021, 2022 és 2023 – KÉPEK

A bejegyzés a Hungaricana Közgyűjteményi portál segítségével készült.

Dunaujvaros