Diák építők! Fel Sztálinvárosba!


Szabad Ifjúság – 1952. május 22.

Diák építők! Fel Sztálinvárosba!

– Levelezőink írják – 

Néhány napja, hogy a Szabad Ifjúságban megjelent a DISZ Központi Vezetőségének felhívása a közép- és főiskolás, szakérettségis és egyetemi ifjúsághoz: “Diákifjak és leányok! Fel Sztálinvárosba! Segítsetek építeni hősi korszakunk büszke alkotását, a béke acélerődjét!’”

A felhívás óta a levelek egész sora érkezik szerkesztőségünkbe a sztálinvárosi építőmunkára jelentkező fiataloktól. Sok-sok szeretettel írt sorok ezek, azt bizonyítják, hogy diákifjúságunk méltó a párt, a DISZ, dolgozó népünk bizalmára, íme néhány levél a sok közül:

“Tavaly így búcsúztam: viszontlátásra drága városunk!”

Amikor iskolánkban kihirdették, hogy nyáron ismét lehet Sztálinvárosban dolgozni – nagyon boldog voltam. A múlt nyáron is ott dolgoztam és ez a két hónap örökké emlékezetes lesz számomra. Büszke vagyok arra, hogy én is építhettem hazánk hatalmas békeművét. De nemcsak én voltam az, aki tudta, hogy miért dolgozik. Ugyanígy érzett sokezer társam, akikkel együtt dolgoztam. Tanúskodnak erről eredményeink is, amelyeknek láttán sok sztálinvárosi építő fejezte ki elismerését. Csak példának említem iskolánk Lőwy-brigádját, amelynek tagjai hat-hétszáz százalékot is elértek. Az eredmények idén nyáron még jobbak lesznek! Ezt az biztosítja, hogy az idén csak az mehet Sztálinvárosba, aki legalább közepesrendű tanuló és közösségi magatartásával is rászolgál erre a kitüntetésre. Tavaly így búcsúztam el Sztálinvárostól: “Viszontlátásra, drága városunk!” Most, hogy hírét vettem: ismét lehet jelentkezni, nagyon igyekszem, hogy megfeleljek a követelményeknek. Úgy gondolom, nemcsak nekem, de velem együtt sokezer diáknak is ez a kívánsága: építeni hazánk, az ötéves terv egyik legnagyszerűbb alkotását, a mi ifjú városunkat.

Sinka Erzsébet, Koltói Anna gimnázium lll/d.


Énekelve vonul egy DISZ-es nõi brigád az építkezésre Dunapentelén 1951. június 19-én – MTI/Kotnyek Antal

“Vizsgaeredményeinkkel leszünk méltók a sztálinvárosi táborozásra”

Mi, a 2. sz. Ipari Leányközépiskola DISZ-tagjai szorgalmas munkával készülünk az egyre közelgő érettségire, hogy pártunk és népünk bizalmának megfeleljünk. A vizsgák után, jövőre – ígérjük – becsülettel helytállunk az egyetemen, főiskolán vagy a termelő munkában is, ki-ki a maga helyén. De mindannyian elhatároztuk, hogy most nyáron résztveszünk Sztálinváros építésében. Tavaly DISZ-szervezetünk egy brigádja ott volt a sztálinvárosi táborozáson. Azon leszünk, hogy vizsgaeredményeink méltóvá tegyenek bennünket az idei táborozásra.
A 2. sz. Ipari Leányközépiskola tanulói nevében:

Lédeci Erzsébet – DISZ-titkár
Selmeci Irma, a tavalyi Krupszkaja-brigád vezetője

“Nem érhet magyar ifjút szebb kitüntetés”

A vasárnapi Szabad Ifjúságban olvastam a DISZ Központi Vezetőségének felhívását a tanulóifjúsághoz, hogy jelentkezzék, építeni hazánk büszkeségét, Sztálinvárost, a Sztálin Vasművet. A felhívás olvasása után megelevenedett szemem előtt a tavalyi nyár, amikor én is építhettem a béke acélvárát.
A Május 1-utca, a Görbe utca – mind-mind felejthetetlen emlék! Büszke tudat tölt el, ha arra gondolok, hogy részt vehettem ebben a hősi építésben. Éppen nemrég határoztuk el többen osztályunkban, hogy idén ismét elmegyünk Sztálinvárosba. Ballács Zoltán, Alexa Sándor, Dohi Zoltán és Barkász Árpád elvtársak a felhívás után azonnal jelentkeztek Sztálinváros építésére. Én, sajnos, hosszú ideig betegeskedtem és még pihennem kell, így az első táborozáson nem vehetek részt. De úgy gondolom, hogy a második, vagy harmadik váltásban én is eljuthatok a mi nagyszerű városunkba. Alig várom, hogy ismét megpillanthassam és lemérhessem: mennyit is növekedett. Nagyon szeretnék az idén is Sztálinváros építői között lenni, mert úgy érzem, nem érhet magyar ifjút ennél szebb kitüntetés.

Fábián József, a Szabad Ifjúság levelezője, Mátészalka, Diákotthon


DISZ – DUNAI VASMŰ IFJÚ ÉPÍTŐJE 1951 – kitűző

A legjobb tanulókat küldjük Sztálinvárosba

A szombathelyi Nagy Lajos gimnázium DlSZ-bizottsága megtárgyalta a DISZ Központi Vezetőségének felhívását Sztálinváros építésére. Iskolánk minden tanulója előtt ismertettük a nyári termelő munka jelentőségét, elmondottuk, hogy dicső tett ez a béke érdekében. A Ill/b. osztály megértette a felhívás jelentőségét és három diák kivételével mindenki jelentkezett nyári munkára. Így 44-en dolgoznak majd nyáron. Közülük 16 jó eredményt elért tanuló kitüntetésképen résztvehet Sztálinváros építésében. A többiek a növényápolási munkákban vesznek részt. A Ill/b. példát mutatott iskolánk diákjainak. Alig várjuk már, hogy a vizsgák után mi is részesei lehessünk Sztálinváros építésének.

Boros Endre, a szombathelyi Nagy Lajos gimnázium DISZ-bizottságának tagja


Szabad Ifjúság – 1952. május 23.

Sztálinváros várja a diák építőket

Június 21-én kezdődik a DISZ sztálinvárosi táborozása. Nézzük, hogyan készül Sztálinváros erre a napra, a táborozás kezdetére, hogyan várja a diák építőket.
A tábor a Duna közelében, egy fiatal akácerdő mentén terül el. Több mint kétszáz sátor sorakozik majd itt utcák szerint, szabályos rendben. Itt lakik a leánytáborozók egy része is, míg nagyobb részük az újonnan épült iskolában nyer elhelyezést. A sátrak körül már megkezdték a parkírozást, hogy egy hónap múlva gyönyörű zöld pázsit fogadja az érkezőket. A tábor területén önálló postafiók, büffé, trafik, sőt fagylaltozó is létesül.
A táborozók egészségére állandó orvosi ügyelet vigyáz. Az iskolában két gyengélkedőszoba lesz, egy a leányok, egy pedig a fiúk részére. Minden brigádnak egészségügyi megbízottja lesz, előzetes orvosi vizsgálat biztosítja, hogy a tábor területére csak egészséges fiatalok léphessenek be.
A munkaidő és a bérezés a felnőtt dolgozók munkafeltételeivel egyenlő. Az étkezés a munkahelyeken, az építkezés egyes trösztjeinek éttermeiben történik. A munka utáni pihenést, szórakozást is biztosítja a tábor vezetősége, 12 röplabdapálya, 1 futballpálya és számos asztalitenisz felszerelés várja a sportkedvelő fiatalokat. A sportpályák mellett kis gyümölcsös terül el. A tábor déli sarkán hatalmas strand épül a Dunán.
Gyakran tartanak tábortüzeket is a táborozok számára. Hetenként egyszer budapesti művészek látogatnak el a diák építők közé. Hangversenyt rendeznek a táborozóknak, hetenként kétszer pedig mozielőadás lesz. Vasárnap természetjárásra mennek a fiatalok és szabadidejükben a vándorkönyvtár könyvei között válogathatnak, olvashatnak.
A fiatalok képességeinek megfelelően társadalmi megbízatásokat kapnak majd a tábor vezetőségétől. Így például irodalmi, természettudományos előadásokat tartanak Sztálinváros dolgozóinak.
A táborozáson való részvétel a termelési eredményekkel és a társadalmi megbízatások teljesítésével együtt minden diákfiatal DISZ-tagsági könyvébe bekerül. Szép emlék, büszke kitüntetés lesz ez azok számára, akik becsülettel helytállnak Sztálinváros építésében.
Előre diák építő brigádok Rákosi elvtárs nevével SztáIinvárosba!


 DISZ

Dunaujvaros