Dunapentele építői új munkagyőzelmekkel köszöntik a minisztertanács határozatát


Szabad Ifjúság – 1951. november 4.


Dunapentele 1951. június 28.
fotó: MTI/Kotnyek Antal

Dunapentele építői új munkagyőzelmekkel köszöntik a minisztertanács határozatát

Dunapentele, 1951 november 3.
Ifjúmunkások, úttörők, idős kubikosok, sokszáz lelkes munkacsapat dalától hangos hajnalban a város. Képek, virágcsokrok, zászlók díszítik a fiatal város utcáit. Az emberek mosolyogva néznek egymásra, mintha régi várakozás után először köszöntenék egymást. Aztán sietnek tovább munkahelyükre, ahol az éjjeli műszakban dolgozó építők boldog üdvözlése fogadja őket: “Sztálinváros lett Dunapentele, Sztálin nevével előre!” Mindenki érzi, hogy valami új költözött a városba, hogy ezrek vágya, óhaja teljesült; hogy Sztálin elvtárs közelebb került a Vasmű sokezer fiatal és idősebb dolgozójának szívéhez.

November 7-től nevezzék Dunapentelét SZTÁLINVÁROSNAK

Néhány nappal ezelőtt a 14.800 pentelei dolgozó óhaja és vállalása között ott volt az öntöde építőinek szilárd elhatározása is: mindent megteszünk azért, hogy méltóképpen kiérdemeljük Sztálin elvtárs nevét. S az első szocialista város építőinek vágya teljesült: Dunapentele – Sztálinváros lett. S ezen a reggelen nem a befejeződött, hanem az új harc tüze ég az emberek szemében, az új küzdelmek teszik melegebbé az emberek szívét. Az öntöde építői az utolsó munkafolyamatok közben nem a befejezés, hanem a győzelmes kezdet dalával köszöntik az első öntést.

Nagyszerű eredmények az öntöde építésének utolsó napjain

Kiss Béla ifjúsági betonozó brigádja – hasonlóan a többiekhez – nem elégedett meg azzal, hogy teljesítse Rákos elvtársnak tett ígéretét: 12 órával a kitűzött határidő előtt végezte el a tolópad betonozását. Mikor a brigád tagjai megtudták a minisztertanács döntését, újabb vállalást tettek: kötelezték magukat arra, hogy 280 százalékról 300 százalékra emelik teljesítményüket és teljesen megszüntetik a selejtet.
Sok olyan ifjúsági brigád van, amely most, a nagyszerű hír vétele után tört az élre, amely először került fel az öntöde dicsőságtábláira. Makk Etel ifjúsági segédmunkás brigádjának tagjai 130 százalékot teljesítettek. Az élre került Benács Jenő 36 tagú betonozó ifjúsági brigádja is. A brigád Rákosi elvtársnak tett ígérete óta állandóan 350-400 százalékot teljesít. A Mareszjev ifjúsági szerelő brigád öt nappal a kitűzött határidő előtt végezte el a kupolókemencék szerelését.

Új munkamódszerrel 871 százalékot ért el Szlipcsevics István kőműves ifjúmunkásbrigádja

A főépítkezés dolgozói közül a női építkezés ifjúmunkásai kimagasló eredményeket értek el az utóbbi napokban. Vállalták, hogy november 7-ig az E/7 épületet elkészítik ideiglenes lakásnak. Vállalásuk teljesítése közben elhatározták, hogy az épületet már november 5-én átadják a dolgozóknak. A jó eredményekhez hozzájárul az is, hogy a DISZ-tagok, Kollár Júlia művezető ifjúmunkáslány vezetésével ellenőrző őrsöt szerveztek, amely a fegyelmezetlenek, a munka kerékkötői ellen harcol.

 Sztálinváros, 1951 október 30

Az építkezés brigádjai között folyó versenyben a legjobb eredményt Szlipcsevics István ifjúsági kőműves brigádja érte el. A brigád Rákosi elvtársnak tett ígéretében vállalta, hogy az E/7-es épületen a tető alatt lévő kéményt, a második emeleten három hathelyiséges lakást, a harmadik emeleten a válaszfalakat november 15-e helyett november 7-ig elkészítik. Vállalásukat október 31-én este 8 órakor becsülettel teljesítették.
Október 27-én Szapcsevics István kőműves ifjúmunkás békeműszakot tartott és egy újfajta vakolási eljárás bevezetésével 871 százalékot ért el. A brigád tagjai újabb vállalást tettek, amelyben arra kötelezték magukat, hogy az előirányzott munkán kívül négy lakás falazási és vakolási munkálatait végzik el november 7-ig. Ugyanakkor vállalták, hogy 10 norma alatt teljesítő fiatal kőművesleánynak átadják munkamódszerüket, akik november 7-ig elérik a 110 százalékot.

Huszonkét ifjúsági brigád az elsőségért

Az építkezésen 22 ifjúsági brigád harcol, hogy teljesítsék Rákosi elvtársnak tett ígéretüket. Az ifjúsági brigádok között példát mutat a Czeilinger Mihály ifjúsági brigád, amely vállalta, hogy az előírt 25 méter helyett naponta 40 méter betoncsövet fektet le a szennyvízlevezető csatorna építésénél. Vállalását túlteljesítette: 80 méter betoncsövet fektetnek le. Az ifjúsági brigád 27-én békeműszakot tartott és 380 százalékot ért el. Havi átlagteljesítménye 380 százalék.

Sándor András – Sztálinváros

Bevezető
Egy sáros őszi nap
A szél
Egy boldog város
A szén és acél műve
Új hadsereg
Harc
Hősök
Negyvenegy óra
Egy “kohó” már működik
Az új ember
Sztálinváros

A “Vörös Csillag” ifjúsági brigád áttörte a maradiság falát

A Rákosi Mátyás elvtársnak tett ígéretük teljesítésében a “Vörös Csillag” ifjúsági brigád halad az élen. Az ifjúsági brigád teljesítményének további növelése mellett vállalta, hogy élenjár a maradiság elleni harcban. A “Vörös Csillag” ifjúsági brigád ezt a fogadalmát is becsülettel teljesíti. Bevezette a P. V. C. rendszerű huzal használatát, amely a többi huzaloknál olcsóbb és használatával sok gipszet és egyéb anyagot lehet megtakarítani.
A villanyszerelők között sokáig az volt a nézet, hogy ezzel a huzallal csak 60-70 százalékot lehet teljesíteni. Ezért nem szívesen használták. A “Vörös Csillag” ifjúsági brigád azonban vállalása teljesítése során bebizonyította, hogy ez az állítás alaptalan. Az újfajta huzal használatával 150 százalékot teljesített, ugyanakkor 9 méter mázsa gipszet takarított meg eddig.
A brigádban kitűnt Abonyi János átképzős, aki néhány hónapja szakmunkás, de máris 150-160 százalékot teljesít.

Dunaujvaros