“November 7-én öntjük az első acélt!”


Kis Ujság – 1951. szeptember 8.

“November 7-én öntjük az első acélt!”

Tudósok tanácskozása Dunapentelén

Dunapentele, szeptember
(A Kis Újság kiküldött munkatársától)

A Dunai Vasmű városának pirostéglás házai közül finoman, szelíden domborodik ki az első két bevakolt és befestett épület. Kedves vendégeket várnak mindkettőben a pentelei dolgozók: az Országos Műszaki Konferencia részvevőit. A Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége (METESZ) és a Nehézipari Beruházási Vállalat kétnapos konferenciájával kezdődik Dunapentelén a tudományos élet. Az egyik palota a két részre tagozódott konferencia építészeit, a másik pedig a kohászokat várja. Professzorokat és mérnököket, tudós kísérletezőket és a tudománnyal frigyet kötött munkásokat.


Épül a város /1950
Fotó: MTI/Bartal Ferenc

Dunapentele első tudományos eseményének vendégeit Borovszky Andor (helyesen: Ambrus – szerk.), a Nehézipari Beruházási Vállalat vezérigazgatóhelyettese köszönti. Elmondja, milyen lesz a város és a Vasmű, amelynek építési nehézségeit kívánták megkönnyíteni e konferencia összehívásával is. Ötéves tervünk legnagyobb büszkesége,

a Dunai Vasmű és városa 1100 holdon terül el.

Ebből 600 holdon épül a város, 500 holdon pedig a gyártelep. Sok ipari vizet kíván a kohómű, hogy egymaga több acélt termeljen, mint egész mai acéliparunk. Ezért kell a Duna mellé építeni. A főüzem mellett látjuk majd a nagyolvasztót, a Martin-üzemet és a hengerművet. Az elhasznált ipari vizet sem engedik terméketlenül elfolyni. Ezerholdas kertészetet öntöznek majd vele. Hatvan kilométer hosszú vasúlhálózat épül ki a gyártelepen belül. A szenet irányvonatok szállítják a komlói bányatelepről. Az acéllá olvasztandó vasércet pedig hajón szállítják a pentelei kikötőig s ott rakodógépek a drótkötélpálya csilléibe öntik. Biztosítják a gyártelepen a város távfűtését is. Ama városét, amelynek 3-5 emeletes hazai 4400 lakást adnak már a gyárélet kezdetén a dolgozóknak.

A város főutcája szélesebb a budapesti Sztálin-útnál.

De a többi utca is elég széles és levegős lesz ahhoz, hogy ne legyenek az új városban közlekedési torlódások. Öt-nyolcszáz méter széles erdősáv biztosítja a város üdítő levegőjét. A közlétesítmények – iskola, óvoda, könyvtár, kórház stb. – építkezési költsége eléri a 4400 lakás építési költségét. Nagyszerű kultúrparkot képeznek ki az 50 méter magas dunaparti löszháton.


Dunapentele, 1951. június 28.
Fotó: MTI/Kotnyek Antal

Mindezt s a többit már nem szavakon keresztül, de saját szemeikkel érzékelik a konferencia részvevői. Körsétán mérik föl, mi épült az elindulás óta eltelt tizenhat hónap alatt a gyártelepen és a városban. Egy évvel ezelőtt még úgy látszott, mintha csak pár házat építenének a dunapentelei határ kukoricatáblái fölé. Tavaly még Pestről biztosították egyideig 6000 ember ivóvizét is. Immáron helyben találhatók kész állapotban a Dunai Vasműnek és városának építési biztosítékai: a fürdőszobás, parkettás modern lakások, a fürdők, orvosi rendelők, iskola, kultúrház, könyvtár, pályaudvar, szabadtéri színpad, sporttelep, víztorony, betongyár, kórház, áruház, kenyérgyár, ételgyár, kikötő s minden, amit kíván hazánk első szocialista városa. Aztán kibontakozik a látogatók szeme előtt az épülő gyártelep perspektívája is: a főüzemekkel s a javítóműhelyekkel. Itt már alig van téglaburkolat.

Az épületek javarésze előregyártott vasbetonlemezekből készül.

A hazai új gépcsodák mellett órákig elgyönyörködhetünk a Szovjetunióból, továbbá a testvér népi demokratikus országokból érkezett gépkonstrukciókban.
“November 7-én öntjük az első acélt” – ezt a feliratot olvassuk többhelyütt. S ennek a feliratnak a tartalmát erősítik meg lelkes szavaikkal, gyors és alapos munkájukkal a szerelőbrigádok.


A még épülő Üzletház Dunapentelén, 1951. június 19.
Fotó: MTI/Kotnyek Antal

A kohászati szakemberek az iskolaépületben sereglenek össze újra, hogy megtárgyalják pentelei viszonylatban

a kohászati üzemek takarékossági problémáit

s az üzemközbeni nagyszabású kemencejavítás feladalait. Az építészek az üzletház Béke-éttermében gyülekeznek. Itt a lösztalajon való építés problémáit s az építőmunka minőségi ellenőrzésének feladatait vitatják meg.


Dunapentele 1951. június 28.
fotó: MTI/Kotnyek Antal

Nagy Tibor

Dunapentele I.
Dunapentele II.
Dunapentele III.

 Bauer Sándor, az MTI fotóriporterének képei a városépítésről

Dunaujvaros