Szavazó sztálinvárosiak


Szabad Ifjúság – 1953. május 19.

Szavazó sztálinvárosiak


Szavazóhelyiségek listája /Sztálin Vasmű Építője
/a listában nincsenek feltüntetve a pentelei szavazókörzetek

A város 13 körzete előtt hét órakor hosszú sorok állnak. Az elsők közt szavaznak a fiatalok. Itt látni Szlipcsevics Istvánt, a kiváló kőművest, akinek nevét ismeri az ország. S jönnek a többiek, sorra, rendre. Arcuk ünnepélyes, amikor az urnák elé állnak. Tíz órára a városszavazóinak több mint 90 százaléka leszavazott.


Baranyi Ferenc sztahanovista segédmunkás és felesége leadják a szavazatukat
fotó: Magyar Fotó/Bojár Sándor

A VIII-as szavazókörzet helyisége előtt sokan gyülekeznek. Most jönnek szavazni Sztálinvános képviselőjelöltjei: Földes László elvtárs, a sztálinvárosi pártbizottság titkára és Wolf Johanna elvtársnő.
Földes elvtársnak díszes albumot nyújt át Sztálinváros Ifjúsága nevében Horváth László, kétszeres sztahanovista, munkaérdemrendes fiatal. A kitüntetések elborítják mellét. Egy francia újságíró rajta felejti szemét, arcán tükröződik a csodálkozás. Nyugaton ilyen látnivaló nem akad. S Horváth László talán most nem is gondol arra, hogy az ő sorsa a magyar ifjúság felemelkedését példázza.


Tóth Károlyné háztartásbeli, kilenc gyermek édesanyja kilép a szavazófülkéből.
fotó: MTI/Bojár Sándor

Egy város először szavaz

Ebéd után a Vidám Parkban, lendül az óriáskerék, száll a hinta. A szabadtéri színpadon kezdődik a kultúrműsor. A gépgyárból és a kokszolómű építkezéseitől, a kohóépítőktől és a szállásellátó vállalattól, a sztálinvárosi iskola úttörői közül és a tűzállótéglagyártól, a mélyépítőktől és a gyermekgondozóktól, s ki győzné felsorolni még hány felől jött énekesek, színjátszók, csasztuskázók és zenészek szórakoztatják a népes közönséget.
A városi DISZ-bizottsághoz hír érkezik: az óvárosban még többen nem szavaztak. Meg kell nézni, mi van velük. Népnevelőkre van szükség. A bizottság benntartózkodótagjai már indulnak is. Az első: Fazekas elvtárs, a titkár, L. Szász elvtárs, a szervezőtitkár és Huszárik elvtársnő, agit.-prop. titkár.


Sztálinváros építői zászlóval és transzparensekkel
fotó: MTI/Bojár Sándor

Együtt az óvárosi fiatalokkal meglátogatják azokat, akik még nem szavaztak. Kiderül, hogy azok maradtak otthon, akik betegek. A fiatalok mozgóurnával látogatták meg őket – mindannyian örömmel szavaztak a népfrontra.
S amikor leszáll az est, a Május 1-utcán kigyúlnak a lampionok. Kezdődik az utcabál. Az első csárdást még kevesen táncolják. Egy idős ember – nagy bajusszal, deresedő hajjal – elkiáltja magát:
– Idenézzetek, legények! Így kell a csárdást járni!
Azzal derékon kapja élete párját, s járja, cifrázza, fiatal se jobban.
Táncra perdül az egész város.

Kovács Imre

Dunaujvaros