Sztálinvárosi képeslap


Nógrádi Népújság – 1960. július 6.

Sztálinvárosi képeslap

Csak a szovjet hatalom fennállása óta ismerkedett meg a világ olyan fogalmakkal, hogy új város születik néhány év alatt. Mi, magyarok a felszabadulás után saját tapasztalataink alapján győződhettünk meg arról, hogy tíz év alatt is lehet új várost építeni, ellentétben a múlttal, amikor évtizedekig, vagy évszázadokig is eltartott a városok felépítése, kialakítása. Nem kerülheti el ezt a gondolatot senki, aki járja Sztálinváros utcáit, gyönyörködik nagyvonalúságában, épületeiben és megcsodálja a Dunai Vasmű gyáróriását. Rövidesen, július 17-én adják át rendeltetésének a gyárban a meleghengerművet. Ebből az alkalomból a már most folyó ünnepségsorozatok keretében emlékeznek meg Sztálinváros alapításának 10. évfordulójáról.


A város főútvonala, a Sztálin út, középen tágas, virágos
parkkal

A tíz éves Sztálinváros

Maga a város is rengeteg élményt nyújt. Most egy néhány olyanról szólunk, amely ugyan sztálinvárosi sajátosság, de másutt, így például Salgótarjánban is megvalósítható. Nem kell hozzá különösebb beruházás, csak valami olyasmi, ami mindenüt megvan, csak nem egyformán használják ki.
Kezdjük talán Sztálinváros tisztaságával. Szinte megdöbbentő és az embernek az az érzése, hogy napjában kétszer ultrával súrolják fel a várost. Egy cigarettavéget, egy papírdarabot, vagy más piszkot a legkisebb utcában keresve sem lehet találni. Nen volt ez mindig így. De a város vezetői bátran kezdeményeztek, támaszkodtak a lakosságra. Legelőször a gyermekeknél kezdték a tisztasági mozgalmat. Például az iskolákban dolgozatot írattak velük a tisztaság jelentőségétől. A gyermekek százai vettek részt a mozgalom kibontakoztatásában. Karszalagos úttörők tanácsolták a felnőtteknek, hogy inkább a szemétkosárba helyezzék a hulladékot, mint a földre dobálják. A nyilvánosság legkülönbözőbb formáit is felhasználták arra, hogy szóljanak e fontos kérdésről a lakosságnak. Nagyszerű látni, hogy Sztálinvárosban nincsenek letaposott virágágyak, telefirkált falak, hogy a szemét nem az utcán, hanem a megfelelő helyén van. Egy-egy háztömb lakói maguk ültetik, ápolják az épület előtti virágágyásokat. A szabadon nyíló gyönyörű rózsákat, szegfűket, árvácskákat nem bántja senki. És még figyelmeztető táblát sem látni, amely arról szólna, hogy ne lépj a fűre. Egyszóval: olyan közszellem alakult ki, hogy bárki tanulhat belőle.

Társadalmi munka a Barátság ligetben

Hogy a sztálinvárosiak ennyire törődnek városuk szépségével, annak talán elsőrendű oka, hogy százak és ezrek vettek és vesznek részt építésében, csinosításában. Társadalmi munkában készült az óvárosi vízvezeték. Most épül a Barátság ligete, a dunaparti csónakház. Nagyrészt társadalmi munkában készültek a virágágyak és társadalmi ügy, hogy a város még szebb, még vonzóbb legyen. A társadalmi munkában résztvevők minden letöltött óráért bélyeget kapnak. Aki már 30 bélyeget összegyűjtött, az bronz jelvényt kap. Hetven óra után ezüst, 120 óra után pedig arany jelvény jár. A társadalmi tevékenység magas fokának kialakulásában jelentős szerepet játszanak a lakóbizottságok, aktívan tevékenykednek abban, hogy fejlődjön a lakókban az érzék a szocialista együttérzés szabályainak megtartására. Ezek a lakóbizottságok fontos szerepet töltenek be a társadalmi munkákra való mozgósításban, a közösségi szellemre való nevelésben.


Petőfi liget

És talán mindentől megragadóbb, ahogyan a város vezetői gondoskodnak a lakosság kulturált pihenéséről, szórakozásáról és művelődéséről. Ne tessék félreérteni, mindenki előtt ismeretes, hogy Sztálinváros ilyen irányban is jelentős beruházási összegeket kapott. Hanem az a tanulságos, amilyen ésszerűen hasznosítják azt és főleg az, ahogyan törődnek a gyermekekkel. A döntő részben társadalmi munkában készült úttörő vasút, úttörő liget mindennek bizonyítékai. (Ritka városnak vannak olyan lehetőségei úttörő vasút létesítésére, mint Salgótarjánnak. A szénbányászati tröszttel együttműködve nagyszerű vidám órákat szerezhetnének itt is a gyermekeknek. És nem is kellene sok pénz hozzá!) Nem különben meglepő a más szórakozóhelyek, éttermek tisztasága, változatossága és a jó hangulat, amely ezekben van.
Csak néhány gondolatot adunk át sztálinvárosi élményeinkből. Olyanokat, amelyek azt bizonyítják, hogy a 10. évfordulóját ünneplő szocialista városunktól tanuljunk minél többet, itt, Salgótarjánban és az egész megyében is.

– hg –

Felhasznált képek:
Dunaújváros története képeslapokon
Matussné Lendvai Márta – Új város születik


Társadalmi munkával kiérdemelt Dunaújvárosért-jelvény bronz fokozatának igazolása 1964-ből

Dunaujvaros