Jubileumi ünnepség, Kodály-szobor avatás a Móricz Zsigmond iskolában


Dunaújvárosi Hírlap – 1974. május 14.

Jubileumi ünnepség, Kodály-szobor avatás a Móricz Zsigmond iskolában

Városunk, időrendi sorrendben második új általános iskolájában, a Móricz Zsigmond Általános Iskolában, 1952-ben kezdődött a tanítás. Két éven át mint a Vasvári iskola része működött és 1954-ben lett önállóvá. Az önállóság 20. évfordulójáról gazdag programú iskolai ünnepségen emlékeztek meg. A napot azzal tették ünnepélyessé, hogy az előcsarnokban felavatták Kodály Zoltán mellszobrát.


II/a-sok népdalokkal emlékeznek a szobor előtt Kodály Zoltánra

A jubileumi ünnepségen az iskola diákjain kívül a korábban végzett diákok közül is sokan részt vettek, többen szerepeltek a műsorban. A vendégek soraiban ott volt Kodály Zoltán özvegye is.
Fauszt Ferenc igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelenteket, s emlékezett az elmúlt húsz esztendő fontosabb eseményeire. Hangoztatta többek között, hogy a két évtized alatt körülbelül 1500 fiatal végezte az intézményben az általános iskolát, közülük szép számmal olyanok, akik az 1957-ben indult zenei tagozaton tanultak. Külön szólt az iskola kórusáról, amely a zenekultúra fejlesztésében az élen járt és többször szerzett kiváló szereplésével dicsőséget a dunaújvárosi névnek. Egy ízben nemzetközi első díjat, máskor megyei aranyérmes kitüntetést szerzett. Jelenleg az Éneklő Ifjúság mozgalom döntőjében az ország legjobb 12 úttörő kórusa közé jutott és remény van arra, hogy a nagydíjasok között végez. Az iskola kórusa eddig tizenhatszor szerepelt a rádióban. Majd megemlékezett arról, hogy a nagy zeneköltő, Kodály Zoltán, 1965 májusában meglátogatta az iskolát, és elismerése mellett további biztatást adott arra, hogyan haladjunk tovább a megkezdett úton.

A vak is lássa, a süket is megértse…

Az iránta érzett tiszteletből és szeretetből állították fel a Kodály-emlékszobrot, a dunaújvárosi tanács ajándékát, az iskola előcsarnokában. Az ünnepi beszéd végén a tanulmányi versenyek győzteseiről, a szakkörök, köztük elsősorban a néptáncosok munkájáról szólt elismeréssel.
A jubileumi műsorban a kicsinyek és a “nagyok” kórusa, néptánccsoportjai, szavalói szerepeltek A kórusokat Székely Istvánné, Kőváriné Gyarmati Éva, illetve az iskola volt növendéke, jelenleg tanára Mohai Judit vezényelte. Décsi Zsuzsa, aki itt végezte az általános iskolát és jelenleg tanárképző főiskolai hallgató, hegedűszámmal szerepelt. Mások a volt diákok közül, a nagyokkal közösen, néptáncokat adtak elő. A zeneiskola tanárai, valamint a gimnáziumi kórus (dr. Varga András vezényletével) közreműködött a jubileumi műsorban.
A huszadik évfordulóra Cyranski Mária szobrászművész emlékplakettet készített. Ennek egy-egy példányát a műsor befejeztével Fauszt Ferenc igazgatóhelyettes adta át előbb az iskola négy legrégebbi pedagógusának, Balló Péternének, id. Barta Sándornénak, Boros Lászlónénak és Tamás Károlynénak, valamint az iskola fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységükért másoknak, köztük a patronáló üzemek és brigádok vezetőinek is.
Majd az iskola előcsarnokában Sófalvi István, a városi tanács elnöke leleplezte Kodály Zoltán bronzba öntött mellszobrát, amelyet, Egressyné Tóth Ila szobrászművész alkotott.


Kodály Zoltán mellszobra 2024-ben
Fotó: Horváth Tamás

Kodály Zoltán-portré

Ezután ismét felcsendült a dal, szárnyalt a kórus tagjainak ajkáról, majd a kicsinyek, a II/a osztályosok furulyájából, s elhangzott Kodály Zoltán legutolsó, a Bács megyei Dunapatajon 1966-ban elmondott beszédének egy részlete.

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

 Móricz 70 – minifesztivállal ünnepelnek

Dunaujvaros