Megindult a forgalom a Sztálinváros-Rétszilas között épített vasútvonalon


Szocialista Vasútért – 1954. január 16.

Megindult a forgalom a Sztálinváros-Rétszilas között épített vasútvonalon

A magyar vasút történetének ünnepe volt 1954 január 14-e: ekkor avatták fel a Sztálinváros-Rétszilas közötti 33 kilométer hosszú vasútvonalat.
Az új vonal felépítése a vasútépítők hősies munkájának és a gépek fokozottabb kihasználásának az eredménye. Alig két év alatt épült fel ez a vasútvonal. Ez a munka a szakértők szerint a régi MÁV-nál 6-8 évig tartott volna. Az új vonal jelentősége igen nagy: 37 kilométerrel rövidíti meg a komlói  szén útját Sztálinvárosba.
Rétszilastól néhány száz méternyire, diadalkapu előtt áll az új vonal első vonatának hatalmas 424-es mozdonya. A diadalkapu felirata: “Előre a Sztálin Vasműért.” A vasútvonal fölött kifeszített szalagot a miniszter elvtárs 1954 január 14-én délelőtt 9 óra 50 perckor vágta el és az első vonat megindult Sztálinváros felé.


Sztálinváros felé robog a vonat az új vonalon.
(Németh Gy. felvétele)

Ünnepélyes pillanatok voltak, amikor az első vonat végighaladt az új vonalon. Alap, Nagykarácsony dolgozói kivonultak az új állomáshoz és rövid kis ünnepségek keretében köszönték meg pártunknak, kormányunknak, hogy vasutat épített falujuknak. A Sztálinvárosba vezető új vasútvonal nagyban elősegíti községeik fejlődését.
Alapon Kiss János ezeket mondotta:
– Hatvanhét éves vagyok most. Jól emlékszem, hogy ötvenöt évvel ezelőtt elterjedt a hír, hogy vasutat építenek. Megjelent néhány ember, mértek, cölöpöket vertek le, de a vasútból nem lett semmi. Most, ötvenöt évvel később, 1954-ben megszületett a vasút, amire olyan régen vágytunk.

A hős vasútépítők helytálltak

Nem volt könnyű dolog ennek az új vasútvonalnak megépítése. Egy óriási széles dombvonulatot kellett átvágni, hogy megépíthessék az új vonalat. Alap község közelében végezték ezt a hatalmas munkát a MÁV Budapesti Vasútépítő Üzemi Vállalat dolgozói – több más vállalattal együttműködve. A több mint két kilométer hosszú, 18 méter mély bevágás építése sok nehézséget okozott a vasútépítőknek. Helyenként 7-8 méterrel az eredeti talajvízszint alatt kellett megépíteni az új al- és felépítményt, amelyen a nehéz szénvonatok Sztálinvárosba jutnak. Magyarországon eddig csaknem ismeretlen eljárással oldották meg a közlekedési tárca műszaki szakemberei ezt a feladatot. Vacuumkutas eljárást alkalmaztak. Az eljárás lényege az, hogy többméteres hosszú vascsöveket, úgynevezett csápokat szúrnak a földbe. Ezeket egy főcsővel összekötik és szivattyú segítségével a csövekben vacuumot létesítenek. Ekkor egyszerű fizikai törvény hatására a talajvíz felszökik a csövekbe és így az eltávolítható.

Egy vasúti bevágás, amelyben elférne a Sztálin-út

A munkálatoknál sok munkahőstett született. Zsigri Ödön ifjúmunkás DISZ-brigádjával együtt a nyári nagy felhőszakadások idején, amikor másodpercenként 7-8 ezer liter víz folyt a bevágásba, önfeláldozó módon végezte el a szivárgó árkok befedését. Jól tudták, hogyha a 3 méter mély szivárgó árokba befolyik az esővíz, az könnyen eltömődhet és akkor nem tudják a bevágásból levezetni a csapadékot. De ők helytálltak, bátran szembeszálltak a vízárral. Kövesi ifi-pályamester augusztus óta szinte állandóan az alapi bevágásnál volt. Egyszerűen nem akart hazamenni, úgy vonzotta őt a munkahely, mint a vasat a mágnes. Jó munkát végeztek két éven keresztül a sáregresi lányok is. Horváth Irén női brigádja a munkavágányok fenntartását végezte. Az ő munkájuknak köszönhető, hogy az építkezés ideje alatt nem esett ki egyetlen perc sem, a munkavágányokon megszakítás nélkül állandóan járhattak a nehéz anyagszállító vonatok.


Előre a Sztálin Vasműért! A sztálinváros-rétszilasi vasútvonal fogalombahelyezésének ünnepélyes pillanata: Bebrits elvtárs elvágja az új vonal felett kifeszített szalagot.
(Németh Gy. felvétele)

110.000 forint jutalom a vasútépítőknek

Sztálinvárosban, a vasútépítő vállalat kultúrtermében volt az ünnepélyes megnyitóünnepség. Bebrits Lajos elvtárs hangoztatta, hogy az új vasútvonal kultúrát és jobb életet visz a vasútvonal mentén fekvő falvak dolgozóinak. Elmondta, hogy az országban további új vonalak épülnek és az új vasútvonal két kiegészítő deltavonalát is megépítik. Végezetül kiosztotta a munka során kitűnt legjobb vasútépítő dolgozóknak, tervezőknek, kubikusoknak, munkacsapatvezetőknek a jól megérdemelt jutalmat. Több mint 110.000 forint jutalmat kaptak a vasútépítés legjobb dolgozói.

___________________________

Egy oldalsó szárnyvonallal rövidítették, egyszerűsítették volna a vasműbe érkező szén útját, kihagyva, tehermentesítve a városi pályaudvart, de ez – vélhetően az építkezés megtorpanásnak – soha nem épült meg.


ábra forrása: Kohászati Lapok, 1957

A tervezett, de soha meg nem épült Komlói delta elkészült aluljárója 2022-ben:

Tervezett, de meg nem épült Komlói delta elkészült aluljárója

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros