Pentelei Molnár János

Kicsiny halászfalu, por, sár, szegénység. A hajós Molnár felesége két pólyában elhunyt gyermek után ismét szülőágyon fekszik, s a jövendőmondó-hajlamú bábaasszony a világrajöttnek világhírt jósol.
Majd születik még nyolc gyermek, ám a többiek nem kaptak hírnév-kelengyét. Így aztán a gondokkal küzdő család minden erejét a hírnév várományosának Jánosnak szenteli, aki kezdetben bizony nem sietett beváltani a bábai előleget A tankönyvek nem vonzották különösebben (inkább taszították…), az ebadta tanuló mindent összcfirkált, telerajzolt, szörnyű hajlamának nemcsak görögdinnyék, de frissenmeszelt házfalak is áldozatul estek. Abbeli igyekezete közben, hogy minél többször járhasson egyazon osztályba, volt ideje eltűnődni azon, mi legyen. Úgy határoz: tengerész lesz…

*

Milyen hálás téma lehetett volna Pentelei Molnár János életkezdete romantikus hajlamú életrajzíróknak! S bár a történet igaz lehet, élete mégsem a regényesség szabályai szerint alakult. A hajóshajlamot hamar leveti. Pesten tanulhat, ám az építészet vonzza. Az építő felsőipariskolából vidékre kerül, s megérlelődik benne a gondolat: festő lesz. Ismét Pest: nyomorgás. Majd megint vidék, s a megoldás: elvesz feleségül egy módos földbirtokos-lányt, az orosházi állatorvos művészethez vonzódó gyermekét: Adalbertát Ettől kezdve simább lesz az út; csak festés, főiskola, Hollósi Simon, külföld. Valódi képességei robbanásszerű fejlődésben nyilvánulnak meg. München és Párizs után ismét itthon, Benczúr festőiskoláján tanul, majd ösztöndíjasként Hollandiában Rembrandtot másolhatja.
Aztán jönnek a sikerekben gazdag évek. Aranyérmek, díjak hosszú sora. Főúri vásárlók, anyagi jólét, közönségsiker. S viszonylag korai halála negyvenhat éves korában.
Pentelei Molnár nem az újítók közé tartozik. Nem gyötörték a változtatás kényszerének nyugtalanító álmai, de ami a festészetben megtanulható, azt mind megtanulta. “Szegényemberek”-művei őszinte emlékei – vallomásai gyermekkoráról,, múltjáról. Régi mesterek által ihletettek. Ez mondható el bibliás műveiről is. Rembrand-, Velazquez-élmények lelkesítik.
Később piktúrája oldottabb lesz: az impresszionizmus úgy látszik megbűvölte, bár nem jutott el annak végső konzekvenciájáig. Jólét, napfény, fölszabadult ecsetkezelés, nyugalmas derűs tájak.
Aztán csendéletek, egyre bravúrosabb technika, szinte festői bűvészmutatványok, csillogó arany, lehelet-porcelán, ropogós gyümölcs, tobzódás…

*

Pentelei Molnár János 1878. május 8-án született Pentelén. A jószívű bába a szülőágynál világhírt jósolt.
S bár a siker, a hírnév mellé pártoltak végül, életműve nem, áll arányban képességeivel. Szegénység, gazdagság – küzdelem, siker, megannyi ballaszt rövid életében.
Talán egy régi flamand városkában kellett volna megszületnie…

Pálfalvi János

Pentelei Molnár János 100. születésnapjára írt cikk a Dunaújvárosi Hírlap 1978. május 12-én megjelent számában jelent meg.


Pentelei Molnár János festményei az Intercisa Múzeumban 2019-ben

Pentelei Molnár János kiállítás – 2019 – képek


Pentelei Molnár János képei


141 éve született Pentelei Molnár János


Pentelei Molnár János

 

Dunaujvaros