5000 gyerek közül válogattak


Színház és Mozi – 1954. július 16.

5000 GYEREK KÖZÜL VÁLOGATTÁK KI AZ “ÉN ÉS A NAGYAPÁM” CÍMSZEREPLŐJÉT ÉS TÁRSAIT

“MOTOROS VONAT mellett vasutas lányka áll. Magasra emeli a jelzőtár­csát, indítja a vonatot. Az ablakban Margit néni feje jelenik meg. Körülötte éneklő szőke-barna gyerek­fejek. Köztük van Kati is, nyakán piros nyakkendő. Tóth bácsi a vidám gyerek­sereg között jókedvűen fütyörész. Egyszerre abba­hagyja, nyugtalanul kinéz, kiabálni kezd: Hol van Berci?… Berci!…”


“Csak nem tetszik azt hinni, hogy lopni akartunk?”
Kati (Víg Magda) és Berci (Koletár Kálmán)

Palotai Boris, a forgatókönyv szerzője felnézett a befejezett mondat után. Gertler Viktor, a rendező a jegyzeteiben lapozott. Azután ezt mondotta:
– 554. beállítás. Félközel.
Palotai Boris leírta és folytatta:
“Berci kópé mosollyal a vonat ütközőjén utazik. Zsebkendőjével integet. A vonat eltávolodik a géptől, az integető Bercivel.”
És még egy szó. az utolsó sor alá, középre:
“Vége.”
Elkészült az “Én és a nagyapám” forgatókönyve.


“II. Lajos tízéves volt. amikor trónra került… Egy ilyen kis dugót megtenni királynak!… Mintha Tóth Bercit ültetnék trónra!…”
Misi (Gyárfás Endre) és Ferkó (Horváth László)

SZEREPOSZTÁS – mindig nehéz dolog, színházban is, filmgyárban is. Az “Én és a nagyapám” szereposz­tása sem ment könnyen. Szinte természetes volt, hogy Tóth bácsinak, a “nem ok nélkül bánatos” öreg munkásnak megszemélyesítését Gózon Gyulára bízzák. Annál nagyobb kér­dés volt, hogy ki legyen a címszereplő, az “én” ala­kítója.
Kutatómunka kezdődött, komoly kutatás – gyerekek után. Hiszen a filmben nem kevesebb, mint 15 fontos gyerekszerep van. Gertler Viktor egész vezérkara munkához látott. Albizott­ságokra oszolva, sorra jár­ták a főváros általános fiú- és leányiskoláit. Szemrevé­telezték a 8-14 éves fiúkat, leányokat és akit megfelelőnek gondoltak, azt meg­hívták a filmgyárba uzsonnára és – próbafelvételre. Körülbelül ötezer gyereket néztek meg, többszázról próbafelvételt készítettek és végül, amikor már “csak” háromszáz volt a je­löltek száma, Gertler Vik­tor és Palotai Boris kezdett válogatni.


“Ez aztán igazi futballcipő!”
Misi (Gyárfás Endre), Kubicska (Ferkai Tamás) és Ferkó (Horváth László)

A KISDOBOS is szere­pet kapott az “Én és a nagyapám”-ban, a “Rákóczi hadnagya” kedves kis­dobosa, Gyárfás Endre. Mégpedig nagy szerepet, amelyben ismét jól érvé­nyesülhet elevensége, ügyessége. Kuksi is újra felbukkant a filmgyárban, aki a “Valahol Európában” című filmben játszott.
A CÍMSZEREPLŐ is elő­került végre.
Koletár Kálmánnak hív­ják. Apja asztalos, Óbudán laknak. Nemcsak külső okok miatt vált alkalmassá a címszerepre. Mindent tud, amire a filmben szük­ség van.
– Rendkívül fontos jó­ tulajdonsága a kis Koletárnak – mondja Gertler Vik­tor – hogy megérti, mit akarunk tőle. Egy-egy fel­vétel előtt mindig négyszemközt beszélgetünk. El­magyarázom neki a helyze­tet. És néhány próba után pontosan kihozza a szere­péből, amire szükség van.
Megkérdeztük tőle, a pa­saréti műterem sarkában, felvétel után: “mi szeretnél lenni?”
– Rádióműszerész – vá­laszol habozás nélkül. – Most végeztem a nyolcadik általánost, őszre ipari ta­nuló leszek.


“Jól esik benne a járás?”
Berci (Koletár Kálmán) és Tóth bácsi (Gózon Gyula) a cipőboltban, a gyerekekkel

ŐSZIG BEFEJEZIK a filmet is.
Mire az “Én és a nagy­apám” műsorra kerül a moziban, a címszereplő már az ipari tanulók szép egyenruhájában fog meg­jelenni a bemutatón.

Szebenyi Sándor
Kristóf Éva felvételei

 

Dunaujvaros