Így készült a Széchenyi István szobor

2006 március 14-én délután nagyszabású ünnepi műsor keretében avatták fel a gimnázium névadójának, Széchenyi Istvánnak bronzszobrát. A széleskörű társadalmi támogatással elkészült szobor Rohonczi ROHO István keze munkáját dicséri. A következő kisfilm a szobor készítését próbálja bemutatni a tervezéstől az avatásig.

Így készült Széchenyi István szobra

“Jókor szokjál a gondolathoz: a társaságban (értsd: társadalomban) született ember nem önmagáé. Számtalanok a jótétemények, mik a társaséletben naponként reánk háramlanak. Lehet-e kívánnunk, hogy e jótéteményekkel ingyen ülhessünk, mint zsarnok a más izzadása bérével? Használni akarod a társaságot? Úgy mindent meg kell tenned annak fenntartására, mi saját erődből kitelik.”

(Kölcsey Ferenc: Parainesis)

Soha nem voltak aktuálisabbak Kölcsey gondolatai, mint a mi korunkban, amikor mindenki csak jogait és nem kötelességeit hangoztatja. Ezért különösen nagy értékű az az önzetlen segítség, amit e szobor felállításához kaptunk.
Köszönetünket fejezzük ki iskolánk volt tanítványainak, a kedves szülőknek, valamint Dunaújváros lakosságának, mert sokan megtisztelték segítségükkel és jelenlétükkel a Széchenyi-szobor felállításának ünnepségét.
Külön köszönetünket fejezzük ki azoknak az adományozóknak, akik munkájukkal, pénzükkel hozzájárultak az emlékhely kialakításához.

Széchenyi István Gimnázium

Dunaujvaros