Többre is képesek lennénk


Ifjú Kommunista – 1966. március


A Dunai Vasmű főbejárata. /1964
fotó: MTI/Járai Rudolf

Többre is képesek lennénk

A Dunai Vasmű KISZ-alapszervezetei az elmúlt években nem foglalkoztak rendszeresen a termelési munkával. Ezért KISZ-szervezeteink termelési tevékenységének konkrétabbá tétele érdekében a következő célt tűztük ki magunk elé: minden alapszervezetünk vezetőségében legyen olyan fiatal, aki gazdaságilag olyan munkakörben van foglalkoztatva, hogy ismeri a termelési egység feladatait, problémáit.
Jelentős előrelépés mutatkozott termelési osztályunk munkájában a termelési felelősök beállítása után, a felszabadulási verseny szervezésében, lebonyolításában. Fejlődés volt tapasztalható továbbá a propaganda munkában is, mely lényegesen elősegítette a verseny eredményességét.


A műszerüzem “Vosztok II.” brigádja a hideghengermű automatikáját szereli

A felszabadulási verseny a várható jó eredmények mellett megmutatta azokat a hiányosságokat is, melyek a termelési osztály és az alapszervezetek munkájában megtalálhatók. Döntő hiányosság, hogy az alapszervezeti termelési felelősök nem ismerték megfelelően feladataikat, nem tulajdonítottak kellő fontosságot a termelési propagandának. A hiányosságok felszámolása érdekében negyedévenként csúcsszervezeti szinten összehívtuk a termelési felelősöket, részletes tájékoztatást adunk számukra a KISZ termelési mozgalmairól, az ifjúsági brigádok szervezésének módjairól és irányításáról.
Ismertettük és megbeszéltük velük a KISZ akcióprogramját és az abból adódó feladatot.
Bizottsági szinten az akcióprogram ipari vonatkozású kérdéseinek feldolgozását január elején kezdtük el. Itt minden bizottsági tag feladatul kapta, hogy az általa patronált alapszervezetnél működjön közre az önálló intézkedési terv elkészítésében.
Az intézkedési tervekben szereplő szempontok helyes kialakítása szükségessé tette, hogy vezetőségeink megbeszéljék a gazdasági és pártvezetőkkel elgondolásaikat. Alapszervezeteink ilyen irányú kezdeményezését a legtöbb gazdasági vezető szívesen fogadta, javaslataival támogatta. Azokon a helyeken, ahol a gazdasági vezetők közömbösen fogadták a fiatalok kezdeményezését, a pártbizottság, illetőleg a pártvezetőség segítségét kértük. Az alapszervezeti intézkedési tervek a fentiek alapján szervesen kapcsolódtak az üzemek műszaki, termelési, termelékenységi feladataihoz. Az intézkedési tervekben szereplő vállalások, felajánlások megvalósítását segíti elő a felszabadulási, valamint városunk alapításának 15. évfordulója tiszteletére megszervezett éves munkaverseny.
Nagy segítséget nyújtunk a vállalatvezetésnek a munkafegyelem javítása, a munkaidő kihasználása területén az Ifjúkommunista Őrjárattal. Az őrjáratokat havonként az alapelvekben lefektetett szempontok szerint hajtjuk végre. Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokról jelentést készítünk a gazdasági vezetőknek, a pártbizottságnak, valamint közöljük észrevételeinket az illetékes gyárrészleg vezetőivel.


A kokszolónál külön kemencében kísérletezik ki az új gyártási technológiákat
/Háder László felvételei

Szépen fejlődött az ifjúsági brigádmozgalom is 1965-ben. Az év elején 94 ifjúsági brigád, 1130 KISZ-taggal vett részt a szocialista címért küzdő versenyben. Ez a szám az év végén elérte a 114 ifjúsági brigádot, 1256 KISZ-taggal. A KISZ-alapszervezetek és ifjúsági brigádok igen sok jelentős munka felett védnökséget vállaltak. Az 1965-ben végzett védnökségi munkák értéke meghaladja a 35 millió forintot.
Az elért eredmények jelentősek, de őszintén meg kell mondani, hogy ennél sokkal többre lennénk képesek. A KISZ-szervezetek még nem mindenütt gazdái az ifjúsági brigádmozgalomnak. Taggyűléseken és vezetőségi üléseken keveset foglalkoznak a versenymozgalmakkal. E hibák kiküszöbölése a fiatalok munkájának további eredményét segítheti elő.

LENCSÉS JÓZSEF – a KISZ termelési osztály vezetője, Dunai Vasmű

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros