Otthont kapott a Domanovszky-hagyaték


Tolna Megyei Népújság – 1982. február 13.

Otthont kapott a Domanovszky-hagyaték

Domanovszky Endre, a kétszeres Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas, Kiváló Művész soha nem rendezett műveiből gyűjteményes kiállítást, erre csak most, nyolc esztendővel a halála után nyílt lehetőség, amikor születésének 75. évfordulója alkalmából hagyatéka állandó otthont kapott. Domanovszky Endre hagyatékát – száznál több grafikát, vázlatot, festményt, s tucatnyi nagyméretű gobelint – 1981-ben vásárolta meg a Művelődésügyi Minisztérium, s a Fejér megyei Múzeumok Igazgatóságát bízta meg azzal, hogy a művész munkáit emlékmúzeumban helyezze el, ismertesse meg a nagyközönséggel. Az emlékmúzeum létesítésére a dunaújvárosi tanács vállalkozott, s egy toronyház földszintjén, több mint hárommillió forintos költséggel két kiállítási helyiséget alakíttatott ki. A dunaújvárosi Domanovszky-képtár első tárlata a napokban nyílt meg.


Női portré

Bizonyára nem véletlen, hogy éppen Dunaújváros adott otthont a Domanovszky-hagyatéknak. Az ötvenes években monumentális feladatokkal megbízott Domanovszky egyike volt azon keveseknek, akik a kötelező sematizmus időszakában is képesek voltak maradandó művet alkotni. Ő maga érzelmileg is kötődött ahhoz a városhoz, ahol az ötvenes évek két legjelentősebb képzőművészeti alkotása állta ki az idő próbáját. Az egyik Domanovszky Endrének a vasmű homlokzatára készített, a munkás-paraszt szövetséget szimbolizáló ragyogó freskója, a másik Somogyi József Martinász-szobra.

Domanovszky-képtár

A Domanovszky-képtár főfalán elhelyezett nagyméretű olajfestmény is mintha a művésznek a várossal való belső kapcsolatáról tanúskodna, ez a “Martinász” – villódzó fényekben fürdő alak a kékeszöld háttér előtt – már 1959-ben készült, nem megrendelésre, s egyike azoknak az alkotásoknak, amelyek élete végéig közel álltak az alkotóhoz. Mert a dunaújvárosi tárlatot kizárólag azokból a grafikákból, tanulmányokból és festményekből állították össze, amelyek Domanovszky műterméből valók, amelyekkel tehát ő maga vette magát körül élete utolsó éveiben.


Részlet a kiállításból

Domanovszky emlékezete

Emléksorok Domanovszky Endréről

A Domanovszky-képtár első tárlata természetesen nem adhatott helyet a gazdag hagyaték egészének, de a kiállított művek illusztrálják a művész életútját, küzdelmét a húszas évektől haláiláig. Ez a kiállítás hat hónapon át fogadja a látogatókat, majd a Fejér megyei Múzeumok Igazgatóságán tárolt művekből felújítják a képtár anyagát. A hagyaték bemutatásának kizárólagos joga a dunaújvárosi múzeumot illeti. Sajnos, a képtár méretei nem teszik lehetővé Domanovszky nagyméretű gobelinjeinek kiállítását, de így is alkalmas arra, hogy a látogatókat egy sor Domanovszkyval kapcsolatos előítélettől megszabadítsa.

ACZÉL GÁBOR

A bejegyzés a Hungaricana Közgyűjteményi portál segítségével készült.

Dunaujvaros