Dunai Vasmű


Fejér Megyei Hírlap – 1976. június 26.

Tizenháromezer ember munkahelye

DUNAI VASMŰ

Alapítási éve 1950.
Mindössze negyedszázad telt el – és a Dunai Vasmű nevét Európaszerte ismerik.
Súlyát, szerepét nemcsak az évi egymillió tonnás acéltermelés, a tucatnyi félkész- és késztermék, hanem az évek során melléépült ötvenezres város is jelzi.
A Dunai Vasmű adja a hazai kohászati termékek egyharmadát.
Termelési értéke 1975-ben megközelítette a tízmilliárd forintot, éves nyereségtömege elérte a másfél milliárdot.
A Dunai Vasmű Magyarország legkorszerűbb kohászati üzeme. Termelő berendezéseit folyamatosan megújította, kapacitását többszörösére bővítette. Például a folyamatos acélöntőmű a hazai kohászat első ilyen nagyteljesítményű acélgyártó berendezése, a negyedik ötéves terv legnagyobb megyei beruházása volt.
Mint ahogy a következő ötéves tervidőszak legnagyobb beruházása is a Dunai Vasműben valósul meg, már készülnek a szovjet-magyar együttműködéssel épülő konverteres acélmű kiviteli tervei. Az 5,3 milliárdos költséggel épülő, évi egymillió tonna kapacitású acélmű, folyamatos öntőmű és oxigéngyár 1981-ben készül el.
A Dunai Vasmű egy nagyságrendet átlépve ezzel öt év alatt megduplázza termelését.
Ezzel tovább nő szerepe, fontossága a magyar kohászatban és természetesen a szocialista integrációban is.


A hideghengerműben 450 ezer tonna készáru kerül le évente a hengersorokról

Tonnák, termékek, forintok

A Dunai Vasmű legfontosabb terméke az acél.
Ebből – az ipar kenyerének oly gyakran nevezett – nyersanyagból tavaly egymilliószázhetvenezer tonna hagyta el az üzemet.
Ahhoz, hogy acélt gyárthassanak 770 ezer tonna nyersvas, egymillió tonna tömörítvény és 770 ezer tonna koksz kellett.
A Vasmű legnagyobb gyárrészlege a kohászati gyárrészleg, a májusban befejeződött átépítés eredményeképpen két, egyenként 960 köbméeres nagykohó és érctömörítő üzem szolgálja ki az acélművet.
Az eredetileg Siemens-Martin rendszerű kemencéket nagyobb teljesítményű Maerz-Boelens rendszerűvé alakították át és így érték el, hogy 450 ezer tonnás kapacitás helyett immár több mint egymillió tonna acélt csapolnak évente a négy kemencéből.
Tovább növelte a termelékenységet, javította a fajlagos acélfelhasználás mértékét a folyamatos acélöntőmű.
Az itt készülő óriásbugák révén mintegy harminc százalékkal növekedett a hengermű kapacitása, olcsóbbá vált a termelés.


A könnyűszerkezetes építkezési mód terjedésével egyre nő a profilanyagok iránti kereslet

A Vasműben készült acélok minősége felveszi a versenyt a legnagyobb hagyományokkal rendelkező svéd és NSZK-beli üzemek termékeivel is.
1975-ben 39 országba – köztük Angliába, Svédországba, NSZK-ba – összesen 34 millió dollár értékű acélárut exportált.
1962 novemberében kutatási osztály alakult a Vasműben, amelynek feladata a minőségi acélok kikísérletezése és tömeggyártásának bevezetése volt.

DV-52-es növelt szilárdságú hegesztő szerkezeti acél.

Az első minőségi acélfajta volt, jellemzője: alacsonyabb széntartalom, nagyobb mangántartalom, a titán és alumínium mikroötvözés folytán kevésbé rideg, szívós nagyszilárdságú acél.
Ebből készült többek között a budapesti Erzsébet híd tartószerkezete.

Sav- és rozsdaálló acél.

Megnövelt szilíciumtartalmával elektrotechnikai célokra – dinamólemez – kiválóan alkalmas.
A háztartási gépipar és a konzervipar nélkülözhetetlen alapanyaga.

Mélyhúzható lemezek.

Ez a lemezfajta a régebbi, korszerűtlen, melegen hengerelt vékonylemezt szorította ki, jelentős tételű import lemezeket helyettesít.
Használják edények, gáztűzhelyek, hűtőgépek, autóbuszok és számos más termék gyártásánál.

Ónozott lemezek

Ez a különleges bevonatú finomlemez a konzervipar számára évi tízezer tonna azóta is jelentős importot takarít meg.

Növelt folyáshatárú, jól hegeszthető acélok, DX 60 szerkezeti acél.

Nagy szakítószilárdságú, jól hegeszthető, tartószerkezetek, hidak, járművek, csővezetékek gyártásánál használják.
Az 1973. évi BNV nagydíjas terméke a DX 60., ebből készült többek között a Barátság olajvezeték magyarországi szakasza, a Testvériség gázvezeték. Perlitszegény, terepen, mostoha körülmények között is jól hegeszthető csőacél. Nagy szilárdságára jellemző, hogy a Testvériség gázvezeték anyagához a régebbi acélfajtákból tizenkét milliméteres falvastagságra lett volna szükség, a DX 60-as acélból viszont 9,5 milliméter is tökéletes biztonságot nyújt.


A Dunai Vasmű spirálcsöveiből épül az Adria olajvezeték

Hidegálló, gömbtartály acélok

A hidegen hengerelt finomlemezek legújabb fajtája, amely -50 fokon is szívós, nem reped és hegeszthető. Különleges tulajdonságát a 0,5-től 1 százalék nikkel vanádium ötvözők adják.
Már 1973-ban ezer tonna készült gömbtartály acélból, ebből a lemezfajtából készítették többek között az olefinprogram magyarországi létesítményeinek csővezetékeit, tartályait.

Acélszerkezetek

A Dunai Vasmű a hazai könyyűszerkezetes építési mód egyik legfontosabb alapanyaggyártó bázisa.
1975-ben 128 ezer tonna hajlított profil és 22 ezer tonna acélszerkezet készült a lemezfeldolgozó gyáregységben.
A tűzihorganyzással a nagyszilárdságú szerkezetek korrózióállóságát is sikerült megoldani, ezzel a vasműi acélszerkezetek élettartama újabb felületi kezelés nélkül tíz évről huszonöt évre növekedett.
Az 1964-ben gyártott csillagkeret volt az első típus amelyből főként állattartó telepek, gépszínek épültek országszerte.
Sorra születtek a tervezők asztalán az újabb, korszerűbb, jobban szerelhető, könnyebb, gazdaságosabb típusok, a DV H, a DV K, a DV KU, a DV SZ, a DV
A, a DV T, a DV K-12×18 és a DV 12xM.
Ezek előnyei sokoldalú felhasználhatóságuk, a szerkezetek átlagára országos viszonylatban a legalacsonyabb, a gyártás nagy sorozatokban történik, a szerkezetek hossz- és keresztirányban utólag bővíthetők.
Mint már említettük, a szerkezetek élettartamát jelentősen növelte a korszerű tüzihorganyzás bevezetése.
A Dunai Vasmű acélszerkezeteinek minőségét rangját fémjelzi, hogy a Vinyica-Albertirsa között épülő 750 kilovoltos nagyfeszültségű villamos-távvezeték tartó oszlopait – ezeket a hatvanméteres óriás acélváz szerkezeteket – is a vasműben gyártják.

Lemezradiátorok:

A nagyszilárdságú, mélyhúzható, hegeszthető acélfajták kifejlesztése lehetővé tette olyan igényes termék gyártását is mint a nagynyomású lemezradiátor, amelyből évente másfél millió négyzetméter fűtőfelület készül a radiátorgyárban. A korszerű technológiára jellemző, hogy az automata gépek, pont és vonalhegesztő, festékező, emberi kéz érintése nélkül, készítik el a végterméket.
Magasházak számára nagynyomású kivitelben, horganybevonattal is készülnek.


Évente másfél millió négyzetméternyi lemezradiátor készül a vasműben. Ez az üzem hozzájárulása a lakásprogramhoz

E korszerű termékek előállítása szorosan egymásba kapcsolódó technológiai folyamatok eredményeként a meleghengermű, a hideghengermű, a termelékeny profilgyártó sorok és, spirálcsőhegesztő berendezések egységein történik.
A meleghengermű táblalemezt és tekercs formájában, a hideghengermű finomlemez, tekercsek, táblák és szalagok formájában adja tovább az acélt a lemezfeldolgozó gyárrészlegnek. Emellett a meleghengermű a Lőrinci Hengerművel együtt 200 ezer tonna készárut, a hideghengermű pedig négyszázezer tonna finomlemezt gyárt évente, amely a hazai gépipar, alapanyagellátásának jelentős hányadát teszi ki.

A borítékon kívül

A Dunai Vasmű tizenháromezer ember korszerű munkahelye. A kohászati üzemek közül a vasműben találhatjuk a legmodernebb gépeket, de ebben a kombinátban nemcsak a termelés, hanem a munkakörülmények fokozatos javításával is törődnek. A vasmű üzemeiben a központi fűtés, a vízvezeték, a fürdő éppoly természetes dolog mint a városi lakásokban. A gyár központi mosodájában gondoskodnak a dolgozók munkaruháinak tisztításáról, az egészségvédelmet szakrendelésekre is kiterjedő orvosi ellátással biztosítják.
A vállalat évente 300-400 fiatal, családos dolgozóját juttatja lakáshoz, melyekhez kedvezményes kölcsönt és hosszú lejáratú hitelt is folyósít.
Köztudott, hogy a Dunai Vasmű dolgozói a szakszervezeti üdülőkön kívül saját üdülőkben is pihenhetnek.
Az utóbbi öt évben a dolgozók 40 százaléka üdült, 60 százalékkal emelkedett a gyermeküdültetésben résztvevők száma. Tavaly a vállalati üdülőkben már több mint ötezer ember üdült. A nagycsaládosok üdülését évente 200-300 ezer forinttal támogatja a Dunai Vasmű.
A Balaton partján hétemeletes üdülőszálló, Orosháza mellett, Gyopároson gyógyüdülő várja a vasmű dolgozóit. A Duna túlpartján a ráckevei Duna-ág szomszédságában, Tass fürdőhelyén hét végi nyaralótelep épült, s a kollektív üdülőtelepen főként a fizikai dolgozók nagy kedvezménnyel saját víkendházat építhetnek.


A korszerű irányítás nélkülözhetetlen eszköze a számítóközpont

A Dunai Vasmű – nehézipari üzem.
Ebből következik, hogy fokozott figyelmet kell fordítani az itt dolgozók egészségvédelmére, megfelelő pihentetésére.
A nehézipari jelleg a bérekben is tükröződik. A folyamatos és váltóműszakban dolgozók fokozottabb anyagi megbecsülése érdekében az éjszakai pótlék mértékét tavaly 20 százalékról 30 százalékra emelték.
A Dunai Vasmű nagy gondot fordít a törzsgárda megbecsülésére. Az év végi részesedés kifizetésekor a részesedésen felül jelentős juttatást kapnak. Ez azért is jelentős, mert a Dunai Vasmű dolgozóinak háromnegyede a törzsgárdához tartozik.
A város életében betöltött meghatározó szerepről már szóltunk, ide csak egy adatot: a városi óvodai és bölcsődei intézmények támogatására az utóbbi három évben harmincmillió forintot utalt át a Dunai Vasmű.

Jövő idő

Természetesen minden, a Dunai Vasmű jövőjével foglalkozó beszélgetés a konverteres acélművel végződik. Ez a beruházás új fejezetet nyit majd a vasmű történetében.
De az ötmilliárdos nagyberuházás mellett azért érdemes figyelni arra, amire a kombinát, hogy mi egyéb történik majd öt év alatt a vasműben.
A termelési érték közel egyharmadával nő, 1980-ban már 1,7 millió tonna acélt gyárt majd a vasmű.
A nagyberuházás üzemeltetéséhez 330 új dolgozóra lesz majd mindössze szükség, a további létszámigényt belső átcsoportosítással, szervezéssel elégítik majd ki. A munkaerőmegtakarítás érdekében további termelési folyamatokat gépesítenek.
A meglévő szaküzemek korszerűsítésére 300 milliót fordít a vállalat, félmilliárdot pedig egy új karbantartó üzem létesítésére, ez utóbbit a konverteres acélmű beruházása teszi szükségessé. Az ötödik ötéves terv időszakában kell elkezdeni a következő fejlesztési ütem a hármas kokszolóblokk és az új tömörítőmű alapozását is.
A milliárdos fejlesztések mellett természetesen elsőrendű szempont a dolgozók munkakörülményeinek, szociális helyzetének javítása.


Az acélmű megduplázta termelését a műszaki fejlesztés eredményeként

Tovább gépesítik az anyagmozgatást, a Dunai Vasmű korszerűbb munkahely lesz mint valaha. A hőártalmak megszüntetése, csökkentése érdekében további üzemrészeket klimatizálnak, csökkentik a légterek szennyezettségét is. Nagy gondot, megkülönböztetett figyelmet fordítanak a szociálpolitikai intézkedésekre, a nők, a fiatal házasok, a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül nevelő szülők és munkások, munkahelyéhez hű törzsgárda megbecsülésére.
A Dunai Vasmű gondoskodása azonban nem szűnik meg a gyárkapunál. A műjégpálya, a tornacsarnok, a munkás művelődési központ, a fedett uszoda a vasmű dolgozók önzetlen munkavállalásából és jórészt a gyár anyagi hozzájárulásából született meg.
Ezeknél is közvetlenebb segítség azonban, hogy az ötödik ötéves terv folyamán ezer lakás és háromszáz családi ház építésének támogatása.
A Dunai Vasmű történetének következő negyedszázadában óriás fejlődés előtt áll. Új gyárakkal, városrészekkel írja nevét a szocialista magyar ipar történetébe.

Dunaujvaros