Aranykoszorúk és emberek


Fejér Megyei Hírlap – 1972. szeptember 20.


Központi Kórus – fotó: dunaujvarosivegyeskar.hu

Dunaújvárosi kórus

ARANYKOSZORÚK ÉS EMBEREK

Egy kórus életútját nemcsak diplomák, aranykoszorúk jelzik, hanem azok az emberbaráti érzelmek is, amelyek az egyéneket dalos-közösséggé formálják. Küzdelmes sorsban születik az igazi barátság. Aki valaha énekelt kórusban, tudja, hogy minden valamire való kórusmű elsajátítása – küzdelem. Méghozzá együttes küzdelem! A siker pedig közös öröm.
A kórus ízig-vérig közösségi “műfaj”.
Sokan megtapsolták már a Dunaújvárosi Központi Énekkart. Sokan mondták, hogy megyénk legjobb kórusa. Húszesztendős útját jelzik – mint mérföldkövek a távolságot – ezüstkoszorú diplomával (1966), aranykoszorú diplomával két ízben (1968-ban és 1970-ben), Kiváló együttes cím (1970), két külföldi turné Lengyelországban és az NDK-ban. Mindez elegendő bizonyíték arra, hogy a dunaújvárosi énekkar – kiváló kórus. De vajmi keveset mond arról (talán csak sejteti), hogy az éneklésben hűséget fogadott emberek valójában milyen közösséget alkotnak.

 Zenei élet Dunaújvárosban

1.

Minden kórusmű elsajátítása ugyanis kettős alkotás: életre kel a mű és ugyanakkor közös élménnyel gazdagodik-ötvöződik az éneklő közösség.
Kórustagok említették, hogy 1970-es hangversenyükön, amikor elnyerték a legmagasabb minősítést, mindannyian könnyeikkel küzködtek. Pedig manapság nem ildomos meghatódni, ám muszáj volt meghatódni. Nem emberi gyengeségből, inkább az emberi erőfeszítés győzelme miatt!
“Tetten értem” néhány kórustagot magánemberként, midőn az egyik alapító tag, Vinczefi Gyula házába (ahol férj, feleség és lányuk énekel) látogattak. Midőn az ajtón beléptek, egyből felharsant a Marseilles forradalmi dallama három szólamra, ily stílszerűen beköszönteni csak barátok és csak kóristák tudnak. A beszélgetésből, az emlékezésből nem maradhat ki a kórusmunka.
Ez az emberi azonosulás a közös énekléssel, ez az emberi-baráti kapcsolat a dalos társakkal – a kórusmunka rejtett eredménye.

2.

Székely István, az énekkar vezetője ezt így fogalmazta meg: a “belső munka”. Értette ezalatt a kórustagok önművelését, hangképzését, vagyis a kórus valamennyi tevékenységét. Talán idesorolta gondolatban a tiszta emberi kapcsolatok, az egy célért munkálkodó közösség mély gyökéreresztését is.
Sikerek, emlékek, kudarcok, nekibuzdulások és elfáradások – kísérői a kórusnak, akár a jegenyék a hosszú útnak. Székely István szívesen emlékszik vissza a Bárdos- estre. Nagysikerű előadás a 70 éves mester műveiből, a mester jelenlétében, majd együttes vacsora, beszélgetés, köszönet és jótanács a mű szerzőjétől a mű előadóinak. A családias együttlét ritka ünnepi pillanata. A szakmai elismerés és az emberi szeretet lélekindító találkozása.
A kórus nemcsak azért kórus, mert jól énekel. Talán éppen azért énekel jól, mert jó közösség, mert szívügye a kórusmunka, mert a közös erőfeszítés emberbaráti törvény.

3.

Mi jellemzi a Dunaújvárosi Központi Énekkar műsorpolitikáját? Székely István minden évben betanít 1-2 művet ma élő szerzőktől. Ez nehéz vállalkozás, mert a mai modern művek nem a megszokott természetes éneklő stílusban íródtak. Jó segítőtársak a betanításban: Bánhidi András, Dr. Varga András és Erdélyi Ilona szólamvezető énektanárok. S még ma is énekel néhány alapítótag: Doma Sándor, Kollár Remusz, Rási Vilmos, Vinczefi Gyula – húszéves kórustagságuk nagy emberi erény.
Az énekkar sikerei mögött – a 60-70 fős kórus, szólamvezető és karmester emberi erőfeszítésén túl – ott áll a Dunai Vasmű szakszervezeti bizottságának és a városi tanácsnak a pénzügyi segítsége. Tavaly 80 ezer forint értékben új ruhát vásároltak, minden évben kórusművek írására szerződnek neves zeneszerzőkkel. Egyszóval: a kórusnak nincsenek filléres gondjai.

 A Dunaújvárosi Központi Énekkar története

4.

A kórus kivívta magának azt az elismerést, hogy rendszeresen szerepel a filharmónia műsoraiban, vagyis benne a zenei vérkeringésben. Több ízben rádiófelvételre kérték fel.
Most nagy erőpróba előtt a dunaújvárosi kórus: féléves munkával készül a márciusi hangversenyre, melyen Händel: Sándor ünnep című másfélórás művét adják elő. A tét túlmutat a sikeres bemutatón. A zenekarral együtt szerepelve ugyanis azt szeretnék elérni, hogy e sikerrel megvessék az énekkari-zenekari együttes alapját.
Vagyis magvetés ez. Nekigyürkőzés az életút újabb – magasabb, művészibb – kaptatójának megtételéhez.

Balogh Ödön

Sok szeretettel invitáljuk a kórusmuzsika kedvelőit az idén 70 éves Dunaújvárosi Vegyeskar jubileumi sorozatának második koncertjére, melyet szeptember 17-én 18 óratól tartanak az evangélikus templomban.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

 

A Dunaújvárosi Vegyeskar II. jubileumi koncertje

Dunaujvaros