Móder: Vissza a jövőbe


Fejér Megyei Hírlap – 2004. június 2.

Móder: Vissza a jövőbe

Az Intercisa Múzeum parádés kiállítása kötelező gyakorlat

Dunaújváros (boda) – Rég éreztem magam annyira jól egy kiállításon, mint az Inter­cisa Múzeum mostani tárlatán. Ha mindehhez még azt is hozzáteszem, hogy Móder Rezső alkotásai között jár­tam, ismerőseim alighanem azt gondolhatják: rövid kime­nőt kaptam a sárga házból.


A Csendélet is 1970-ben került vászonra: egy asztalon kancsó, poharak, gyufa

Pedig csupán arról van szó, hogy valakinek jött egy kitűnő ötlete: ideje lenne végre meg­mutatni a nagyközönségnek, Móder Rezső nem csupán arra képes, hogy kerekeken csikorgó vas szörnyetegeken huszonha­todik századi, hétdimenziós, fantáziadús című zeneműveket kalapáljon el kottatartót kirak­va, munkáskesztyűben; továbbá hogy Munkácsy-díját sem snóblin nyerte, vagy azért kapta, mert elég kitartóan ismételgette, hogy ő művész.
Mert Móder Rezső művész. Ha valakiben az elmúlt – mond­juk – húsz évben netán kétségek merültek volna fel ez irányban, töltsön el egy értékes félórát a múzeumban, ahol Móder het­venes években készült munkái láthatók.
Kiadom magam: ha végre megnyerem a lottón a főnyere­ményt, az első teendőim között lesz, hogy hű Aston Martinomon leugrok Móder zenélő szo­borparkjába, és megpróbálok vele megalkudni a Téli utcarész­let című képe tárgyában. 1970-ben készült a kép, ha Rezsőnk ma egy ilyesfajta művet látna  -mástól -, szerintem megvetően felkacag: lenyűgözően hangula­tos munka. A Csendélet ugyan­csak 1970-ben került vászonra: egy asztalon kancsó, poharak, gyufa – sehol egy repülő fésű, egy árva fogaskerék: ha a téli ké­pet sikerül megvennem, erre is teszek egy ajánlatot.
És jönnek sorra a fantasztiku­san jó munkák: a Kerékpárral a rácalmási Dunán enyhe É. T. be­ütéssel – már ami a földről elemelkedő bicajokat illeti – :fontos, hogy 1975-öt írunk, Spielberg diplomázni készül legfeljebb. Vagy az 1974-es Kí­sértés: a szende szűz mellett az elmosódó, amorf kísértő, maga az ördög – kiváló kompozíció és megformálás. Nagyszerű port­rék: Öregapám, Édesanyám; családi történetek – A nagy láto­gatás öregapámnál, melynek egész története szépen kiolvas­ható a képen látható egyetlen mozzanatból.
Remekül felfejthető, mikor és hogyan kezdett elege lenni Móder Rezsőnek abból, hogy úgy tartsák nyilván: kiválóan is­meri a mesterséget, ügyes kezű, jó szemű alkotó. Az 1975-ös Ki­kötői öböl című képen már lát­szik, hogy keresgéli azt az utat, ami csak rá lesz-lehet jellemző, az 1976-os Pipafüst alatt még több ilyesfajta jelet tartalmaz. A Labda a játszótéren (1978) már csak formákkal, szegmensek­ben jelzi azt, ami korábban szé­pen kidolgozott megoldásokban jelentkezett, a Tisztelet Sztálinváros építőinek (1980) pedig te­matikájában és formavilágában is az átvezető kapocs – a het­venes évek szépsége a múlté, jön a Móder-techno, a vas és acél művészeti birodalma, és az azóta védjeggyé lett jelképek, aztán felfedezzük Módert, a modernt, akiből neves művész lesz.


Grafikák, festmények, mókás objektek szerepelnek a tárlaton

Általában mókásak a kiállí­tott objektek is: például a Város­alapító család (1975) – a papa egy méretes kotyogó, a mama kávéfőző, középen pedig a kisüveg kiöntő – jól láthatóan fiúcska. Jó pár könyv is része lett a szintén a hetvenes években készült tárgyegyütteseknek: kedvencem A tékozló fiú visszatérése (1974): egy kék vil­lanykörte simul szelíden egy kisizzóhoz – egyszerűen csak szép.
És feltétlenül meg kell emlí­tenem a vázlatokat, karcokat, toll- és ceruzarajzokat – több tu­cat remeket. Mesteri kréta-ak­tok, az embert, a lelket feltáró portrék, tanulmányok, lovakról, emberekről. Különösen meg­ejtő az az empátia és művészi fi­nomság, amivel Móder az öreg­ség témájához közelít: az Öreg­ség I. című kollázs mélyre muta­tó szerkezetével Barcsayt idézi meg, de még izgalmasabb, ha szabad ilyet mondani egyáltalán – érdemes megmerülni benne.
“Nagy művész vagy, Rezső! Alkoss még!” – kéri a vendég­könyvben valaki, s ennél jobb zárszó aligha jöhetne. Nagy mű­vész vagy, Rezső – bár nekem egy kisebb is elég lett volna – ilyen nagyszerű képekkel…

Fotók: Vohlmann György


Móder Rezső – Objektversek


Móder Rezső vasszobrai


Móder Rezső

Dunaujvaros