A minisztertanács hozzájárult…


Népszava – 1951. november 3.


Bánk Béla – Rákosi elvtárs Sztálinvárosban /1953

Rákosi elvtárs bejelentésére a minisztertanács hozzájárult épülő szocialista városunk dolgozóinak kéréséhez:

Dunapentele – Sztálinváros

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A minisztertanács pénteken tartott ülésén Rákosi Mátyás elvtárs, a minisztertanács elnökhelyettese bejelentette: október 27-én a dunapentelei dolgozók nevében küldöttség kereste fel azzal a kéréssel, hogy Dunapentelét és a Dunai Vasművet Sztálinról nevezzék el. A dolgozók ezt a kívánságukat 14.800 aláírással és lelkes felajánlásokkal támasztották alá.
A kérést, amely a magyar dolgozók szeretetét és háláját fejezi ki a magyar nép nagy barátja és felszabadítója, Sztálin iránt, a minisztertanács elfogadta és hozzájárult ahhoz, hogy Dunapentelét Sztálinvárosnak, a Dunai Vasművet pedig Sztálin Vasműnek nevezzék el.

Városunk neve jobb munkára kötelez bennünket – mondják Sztálinváros dolgozói

Amióta a Dunai Vasmű dolgozói tudják, hogy Rákosi elvtárs meghallgatta kérésüket – és ígéretet tett arra, hogy a Dunai Vasmű neve rövidesen Sztálinváros lesz -, még nagyobb lelkesedéssel dolgoznak hatalmas békeművünk felépítéséért.
Csütörtök délután a gyár és a város utcáin lelkes hangulatban gyülekeztek a dolgozók. Százan és százan gyűltek egybe, hogy meghallgassák küldötteiktől Rákosi elvtárs üzenetét. A II. számú munkahelyen egy idősebb munkás így szólt társaihoz:
– Szívünkbe véssük Rákosi elvtárs szavait. Városunk új neve sok mindenre kötelez bennünket, terveink túlteljesítésével, a Vasmű határidő előtti felépítésével kell méltókká válnunk a Sztálinváros névre.
A gyárépítkezésen Balogh József művezető elmondotta a küldötteknek:
– Amikor elindultatok kérésünkkel Rákosi elvtárshoz, megfogadtuk, hogy három nappal lerövidítjük a kenőanyagraktár építési idejét. Örömmel jelenthetem, hogy ezt a vállalásunkat teljesítettük.
Lelkes taps fogadta Kovács Gábor vasbetonszerelő felszólalását. – Amikor meghallottuk, hogy városunk neve Sztálinváros lesz, nem is tudtuk, hogyan fejezzük ki örömünket. Végül is a brigádunk jó szokása szerint elhatároztuk, hogy a mozdonyjavító műhely épületén november 7-ig terven felül elkészítünk egy vasbetonkeret- tartót.
Egy másik röpgyűlésen Boros Ferenc, a városi rendelőintézet építkezésének művezetője versenyre hívta az építkezés valamennyi művezetőjét, a terv határidő előtt való teljesítéséért. A röpgyűléseken számos dolgozó jelentette be: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére munkahelyén vasárnap békeműszakot tart, hogy a Sztálin Vasmű öntödéje november 7-én megkezdhesse termelését.


 Hogyan született meg a Dunai Vasmű építőinek Rákosi elvtárshoz intézett levele?

Dunaujvaros