Megkondulnak a harangok Dunaújvárosban is

Trianoni békediktátum: megkondulnak a harangok Dunaújvárosban is

100 másodperc emlékezés a trianoni tragédiára, és imádság a nemzet egységéért:

2020. június 4-én (csütörtökön) délután 16 óra 30 perckor 100 másodperces harangszó lesz Dunaújvárosban is, az I. világháborúban győztes antant hatalmak által Magyarországra erőszakolt trianoni békediktátum 100 éves évfordulója alkalmából.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felekezettől függetlenül felkért minden Kárpát-medencei egyházközséget és gyülekezetet, hogy ebben az időpontban szólaltassa meg temploma, imaháza harangját, mementóként Trianon kerek évfordulójára. A civil szervezet kérte, hogy ehhez kapcsolódóan mondjunk el egy „Miatyánkot” népünk egységéért, kapcsolódva ezzel is a nemzeti összetartozás évéhez. A civil szervezet kezdeményezését a Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia méltányolta.

Az 1920. június 4-én – magyar idő szerint 16 óra 32 perckor – a versailles Nagy Trianon-kastélyban a győztes antant hatalmak és szövetségeseik által Magyarországgal aláíratott békediktátum következményei rendkívül súlyosak és szerte ágazóak voltak hazánkra nézve. Többek között mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain. Ami pedig a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62%-a, a kiépített utak 65%-a, a nyersvas 83%-a, az ipartelepek 56%-a, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. Az elcsatolt területeken az új rezsimek megbízhatatlannak tartották a korábbi – többnyire magyar nemzetiségű – értelmiségi, hivatalnoki réteget, és sokukat elbocsátották. A Magyar Katolikus Egyháznak mindössze négy egyházmegyéje maradt teljesen érintetlen.

Dunaujvaros