Mozidélelőtt IX. – Sohasevolt Glória

Sohasevolt…? Dehogynem!

Ezek a fiúk már most többre képesek, mint amennyi szponzori pénz van

Dunaújváros (pálinkás) – Ha valaki nem érezné iga­zán, hogy most változik valami, és nem akar részese lenni, annak ajánlom figyel­mébe a dunaújvárosi alkotók új produkcióját, amelynek szombaton volt a bemutója

És következett a film
Valaki egyszer azt mondta, hogy ha minden összeáll, belát­hatunk a paravánok mögé Nos, a Bernáth-féle csapatról szíve­sen írom le: összeállt valami, beláthattunk kissé filmjük által a paravánok mögé, és lőn csoda, városunkban is elkezdődött a Sohasevolt Glória vetítése. S bár az alkotók mondandójában joggal szerepelt “A fény teszi a sötétséget teljessé” mondat, a magam részéről egy percre sem éreztem, hogy akár esztétikai, akár dramaturgiai sötétséget kellene felfedezni a produkció­ban. Hogy mégis káromkodás­sal kezdődik ez a korántsem me­seautókra vágyóknak készült mozi – nálam elég reálisan talál­ta meg helyét a szívben.


A szombat esti dunaújvárosi filmbemutatót követően a filmalkotók válaszoltak a konferansz és a közönség kérdéseire egyaránt. Szerények voltak, boldogok. Okkal, hiszen letettek valamit. Filmet!

Sztorik a sztoriban
Nem új találmány, csupán ke­vés hazai filmalkotásra igaz: mesélünk a történetben. Főhő­seink egyébként hús-vér hu­szonévesek. Az egyik csoport kábszer-dílerek (részlegesen romlottak?) párosa, míg a posta­rablás köré csavarodó történet másik vonalát a gengszterek (mentalitásukban merőben más) konzekvens bunkólkodása tölti ki. Gengszter-vígjáték: a meg­határozás az esetben ül, ha az apró, véletlenszerű események­nek beállított történéseket tekintjük. Példának okáért említ­hetnénk a magnetofonból kivett elemeket, vagy Glória mesesze­rű megjelenését. S hogy a főso­dorba miként lehet belekeverni apróbb sztorikat (náci kapcsola­tok, a hallgatag falfirkász, vagy Ruszki előélet-története), erre választ a szövegkönyv építkezé­séből kaphatunk. És abból a sztorizós, elbeszélő módból, amit az élet produkál körülöt­tünk. Szinte naprakészen.

Múltjuk a jövőnk…
…tudhatjuk meg például az amerikaiakról – persze a sztorizás hétköznapi szintjén, ám honi párába emelve ennek azért egé­szen más jelentése is van. Főleg, ha egy bankrablás kanyarodik elő a kapualjból. Sorra mehet­nénk az apróbb utánérzéseken, Quentin Tarantino helyszínvá­lasztási gesztusain át a durva be­széd funkcionális képzavaráig. Sőt! Azt is mondhatnánk, hogy Glória angyali jelenlétében (főleg távozásában) is van némi Hollywood, ami ellentmondás­ba hozható a poén-zsírozta tör­ténettel. Ezúttal mégsem ten­ném: az örömöm és reményeim okán. És nem utolsósorban azért, mert akik ilyen képekkel, itt-ott roppant eredeti vágások­kal képesek manőverezni (alig pár milliós háttérből), sokkal többre is képesek. Már most.

Mindenképpen film született

Szakmai és szereplői vélemények a “Glóriáról”

Dunaújváros (p.i.) – Fiatal rendezőnél és csapatánál természetes – szinte követelmény -, hogy bizonyos elődök visszaköszönjenek a filmalkotásban. A szombat esti díszbemutatót követően erről faggattuk az érintetteket.


Kleinhaus László: “Ezt már mindenképpen filmnek kell neveznünk. És jó filmnek!”

A Dózsa Mozicentrum veze­tője. Kleinhaus László látott már néhány kellemes filmalkotást, véleménye a Sohasevolt Glóriá­ról mindenképpen figyelemre méltó: – Azt kell mondanom, hogy ez már film. Ha az előzményekét tekintjük, a szakmai tu­dást, vagy a mostani filmben föllelhető jancsós, tarantinós visszaköszönéseket, akkor arról győz meg Bemáthék új mozija, hogy van egy déligyümölcsünk, ami már a miénk. Nézhető, elad­ható filmet láttunk. Olyan fejlődést, ami a kevés pénz ellenére is bravúrnak mondható. És meggyőződésem, hogy sokkal több eredetiség – és ez jórészt pénz kérdése – van még ezek­ben a srácokban. Ha lehet üzen­ni Bemáthnak, akkor azzal összegeznék, hogy vegye figye­lembe a példaképeket, gyúrja a maga egyéniségére, akkor na­gyon jó lesz, sokkal nagyobb “gyerekességekre” is képesek lesznek. A hatásokon pedig semmi szégyellnivaló nincsen.


Missoundou Balázs: “Glória egyfajta lelkiismeretként van jelen a filmben”

Missoundou Balázsnak az első filmszereplése volt: – A forgatás alatt is jó volt együtt dolgozni, hamar összebarátkoz­tunk. Szerintem a magyar filmrendezéshez képest mindenkép­pen más ízt képvisel ez a film, mint példának okáért a Meseau­tó. A CWT korábbi produkciói­ban is lehetett látni, hogy profikként dolgoznak. Majdnem olyan film volt, ami oktatás jelleggel agitált Glória mellett. Glória lel­kiismeretként van jelen a filmben.

Megjelent: Dunaújvárosi Hírlap – 2001. február 26.

A SOHASEVOLT GLÓRIA forgatása
írta: Bernáth Zsolt

Dunaujvaros